Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Pokój nr 11 - Biuro Rady Miejskiej, Gospodarka zasobami Gminy (I piętro)

Inspektor Maria Woźniak

tel.: +48 77 403 69 80
email: mwozniak@baborow.pl

Zakres spraw:

1. Obsługa techniczno-biurowa Rady Miejskiej i jej organów na podstawie planu pracy Rady lub poleceń Przewodniczącego Rady.
2.Prowadzenie rejestru uchwał Rady Miejskiej oraz zbiorów przepisów gminnych
3. Udostępnianie dokumentacji z zakresu działania Rady, komisji.

4. Organizacja przetargów na sprzedaż nieruchomości zabudowanych.
5. Sprzedaż nieruchomości zabudowanych.
6. Dzierżawa nieruchomości.
7. Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności.
8.  Nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości,

 

Podinspektor Ewa Samotyj

tel.: +48 77 403 69 18

email: esamotyj@baborow.pl

Zakres spraw:

1. Organizacja przetargów na sprzedaż gruntów.
2. Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych.
3. Ochrona zwierząt gospodarskich i domowych.
4. Współpraca z instytucjami wykonujacymi zadania na rzecz rolnictwa.
5. Informacja o programie „Odnowa Wsi”.
6. Wydatkowanie funduszy sołeckich.
7. Statystyka gminy związana z rolnictwem i sposobem użytkowania gruntów.
8. Gospodarka łowiecka, plany łowieckie.
9.  Przygotowanie decyzji o podziale nieruchomości,
10.  Wydawanie poświadczeń o prowadzeniu gospodarstwa rolnego,
11.  Ewidencja mienia komunalnego.

Opublikował(a):  Data publikacji: 30-05-2011 09:29