Od dnia 1 marca 2022 roku Kasa Urzędu czynna będzie od 8:00 do 12:00.

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Pokój nr 13 - SEKRETARIAT (I piętro)

Inspektor Alicja RATUŚ

tel.: +48 77 403 69 20, 77 403 69 21, 77 403 69 84

faks: +48 77 403 69 28
e-mail: um@baborow.pl , sekretariat@baborow.pl

Zakres spraw:

1.Udzielanie informacji petentom i kierowanie ich do właściwych stanowisk pracy.

2.Prowadzenie terminarza spotkań Burmistrza Gminy, obsługa organizowanych przez Urząd spotkań, narad, konferencji.

3.Przyjmowanie korespondencji kierowanej do Burmistrza Gmi­ny i Urzędu Miejskiego.

4.Prowadzenie kancelarii ogólnej, archiwum zakładowego, kierowanie rozmów telefonicznych.

5.prowadzenie ewidencji postanowień oraz zarządzeń Burmistrza wydawanych  w związku  z pełnieniem funkcji kierownika Urzędu.


6.Sporządzanie zeznania świadków i oświadczenie wnio­skodawcy

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 26-05-2011 16:03