Od dnia 1 marca 2022 roku Kasa Urzędu czynna będzie od 8:00 do 12:00.

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Pokój nr 7 - URZĄD STANU CYWILNEGO (parter)

Zastępca Kieropwnika USC Beata ŻĄDŁO

tel.: +48 77 403 69 78
email: USC@baborow.pl

Zakres spraw:

1.Rejestracji urodzenia dziecka

2.Zawarcia małżeństwa

3.Rejestracji zgonu

4.Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

5.Zaświadczenie o zdolności prawnej dla obywateli polskich do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

6.Odtworzenie aktu stanu cywilnego

7.Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

8.Sprostowanie aktu stanu cywilnego

9.Wpisywanie zagranicznych aktów do polskich ksiąg stanu cywilnego

10. Dokumenty wydawane z ksiąg stanu cywilnego

11.Dowody osobiste

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 26-05-2011 23:27