Od dnia 1 listopada 2022 roku Kasa Urzędu będzie nieczynna

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Pokój nr 6 - EWIDENCJA LUDNOŚCI (parter)

Referent Małgorzata ŚWIENTY

tel.: +48 77 403 69 79
email: mswienty@baborow.pl

Zakres spraw:

1. Zameldowanie - dane niezbędne do zameldowania na pobyt stały lub czasowy to:

 • zaświadczenie o wymeldowaniu się z poprzedniego pobytu stałego
 • adres poprzedniego miejsca pobytu stałego
 • adres nowego miejsca pobytu stałego
 • rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości
 • nazwisko i imiona, nazwisko rodowe nazwisko i imiona poprzednie
 • imiona rodziców, nazwiska rodowe rodziców
 • stan cywilny, imię i nazwisko małżonka oraz jego nazwisko rodowe
 • datę i miejsce urodzenia, płeć
 • obywatelstwo, PESEL
 • o wykształceniu,
 • dotyczące obowiązku wojskowego, w tym stopień wojskowy,nazwę, serię i numer woj.dokumentu osobistego oznaczeniem wojsk. komendy uzupełnień lub poświadczenie o  zgłoszeniu się do rejestru przed­poborowych
 • obecność wynajmującego, najemcy, osoby, której przysługuje  spółdzielcze prawo do lokalu z dowo­dem osobistym i  dokumentem stwierdzającym własność celem stwierdzenia, że  osoba przebywa pod wskazanym adresem.

2.Wymeldowanie-dane niezbędne do wymeldowania, które należy przedstawić w organie gminy właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca:

 • nazwisko i imiona, nazwisko rodowe, nazwisko i imiona poprzednie
 • nazwiska rodowe i imiona rodziców
 • stan cywilny, imię i nazwisko małżonka oraz jego nazwisko rodowe
 • datę i miejsce urodzenia, płeć
 • obywatelstwo, PESEL

3.Podatek VAT

Opublikował(a):  Data publikacji: 26-05-2011 22:45