wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Pokój nr 6 - Ewidencja ludności, Ochrona środowiska (parter)

Inspektor mgr Magdalena Świerczak

tel.: +48 77 403 69 79
email: mswierczak@baborow.pl

Zakres spraw:

1. Zameldowanie - dane niezbędne do zameldowania na pobyt stały lub czasowy to:

 • zaświadczenie o wymeldowaniu się z poprzedniego pobytu stałego
 • adres poprzedniego miejsca pobytu stałego
 • adres nowego miejsca pobytu stałego
 • rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości
 • nazwisko i imiona, nazwisko rodowe nazwisko i imiona poprzednie
 • imiona rodziców, nazwiska rodowe rodziców
 • stan cywilny, imię i nazwisko małżonka oraz jego nazwisko rodowe
 • datę i miejsce urodzenia, płeć
 • obywatelstwo, PESEL
 • o wykształceniu,
 • dotyczące obowiązku wojskowego, w tym stopień wojskowy,nazwę, serię i numer woj.dokumentu osobistego oznaczeniem wojsk. komendy uzupełnień lub poświadczenie o  zgłoszeniu się do rejestru przed­poborowych
 • obecność wynajmującego, najemcy, osoby, której przysługuje  spółdzielcze prawo do lokalu z dowo­dem osobistym i  dokumentem stwierdzającym własność celem stwierdzenia, że  osoba przebywa pod wskazanym adresem.

2.Wymeldowanie-dane niezbędne do wymeldowania, które należy przedstawić w organie gminy właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca:

 • nazwisko i imiona, nazwisko rodowe, nazwisko i imiona poprzednie
 • nazwiska rodowe i imiona rodziców
 • stan cywilny, imię i nazwisko małżonka oraz jego nazwisko rodowe
 • datę i miejsce urodzenia, płeć
 • obywatelstwo, PESEL

3. Zezwolenia na wycinkę drzew
  Do wniosku należy dołączyć następujące informacje:

 • imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właścicielanieruchomości
 • tytuł prawny władania nieruchomością
 • nazwę gatunku drzewa lub krzewu
 • obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm
 • przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew
 • termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu; przy­czynę usunięcia
 • wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy.
 • rysunek lub mapka określająca usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości.
Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
s  katalog  test  bip  ok  firm  a  chroniona  str  wyloguj
Przewodnik po urzędzie: