Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Pokój nr 4 - Księgowość budżetowa (parter)

Inspektor Anna Kraśnicka

Inspektor mgr Magdalena Stankowicz

tel. (+48 77) 403 69 74, (+48 77) 403 69 75

Zakres spraw:

1. Księgowość wydatków budżetowych,
2. Windykacja należności z tytułu czynszów,
3. Podatek VAT
.

Podinspektor Magdalena Rydzik

- prowadzenie ksiąg rachunkowych w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- ustalanie stanu zadłużenia podatników w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Opublikował(a):  Data publikacji: 26-05-2011 21:37