Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Pokój nr 21 - Kadry, sprawy obronne, dotacje dla klubów sportowych(II piętro)

Podinspektor mgr Katarzyna Tomaszewska

 

tel. +48 77 403 69 30
e-mail: tomaszewska@baborow.pl

 

Zakres spraw:

1. sprawy kadrowe pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek  organizacyjnych,

2. bieżące funkcjonowanie Urzędu,

3. sprawy obronne,

4. zarządzanie kryzysowe,

5. dotacje w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu.

Opublikował(a):  Data publikacji: 26-05-2011 16:51