Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od godziny 8:00 do godziny 16:30

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Ciepłe mieszkanie

 

SZCZEGÓŁY NABORU NA ROK 2023 WKRÓTCE


Ciepłe mieszkanie.png

Burmistrz Gminy Baborów informuje o naborze deklaracji wstępnych uczestnictwa w programie „Ciepłe Mieszkanie”

Cel programu: Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na obszarze Gminy Baborów.

Skierowany do: Osób fizycznych, posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności   lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

W ramach przystąpienia do programu można uzyskać dotacje na:

  1. Zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze /woda , pompy ciepła typu powietrze/powietrze , kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pelet o podwyższonym standardzie lub ogrzewania elektrycznego
  2. Podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła (do węzła cieplnego znajdującego się w budynku).
  3. Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z podanego zakresu):
  1. Demontaż oraz zakup i montaż instalacji centralnego ogrzewania i/lub c.w.u. w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego/zbiornika na gaz do kotła,
  2. Zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż),
  3. Zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym,
  4. Wykonanie branżowej dokumentacja projektowej dotyczącej w/w zakresu.

Termin składania deklaracji: do 30 listopada 2022 r.

Miejsce składania deklaracji: Urząd Miejski w Baborowie

Referat Administracji i Ochrony Środowiska, pokój nr 8 (parter)

DOCXOgłoszenie o naborze Ciepłe mieszkanie.docx (106,92KB)

DOCXDeklaracja Ciepłe mieszkanie.docx (50,39KB)

DOCXWarunki naboru Ciepłe mieszkanie.docx (16,89KB)

 

 

Opublikował(a): Andrzej Reja Data publikacji: 17-10-2022 16:42
Modyfikował(a): Andrzej Reja Data modyfikacji: 14-03-2023 10:43