PL EN DE CZ

Opieka wytchnieniowa

Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie przyjmuje zgłoszenia do programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022r. ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych.

Gmina Baborów składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do Wojewody w terminie do 22 października 2021r.

1. Adresaci programu

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.

Zapewnienie wsparcia w zakresie usługi opieki wytchnieniowej wpisuje się w główny cel powstałego w dniu 1 stycznia 2019 r. państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787) celem Funduszu Solidarnościowego jest m.in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

2. Cele Programu

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

 

3. Termin realizacji usługi:

Od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Gmina umożliwi osobie niepełnosprawnej lub członkom rodziny/opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym samodzielny wybór:

- osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej;

Zgłoszenia od Państwa przyjmujemy do dnia 21.10.2021r.

W załączeniu niezbędne druki do pobrania, które należy wypełnić i dostarczyć do Ośrodka Pomocy Społecznej.

Szczegółowe informacje zwiera Program (do pobrania)

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/download/Program-Opieka-wytchnieniowa---edycja-2022-1634045282.docx

 

Druki do pobrania:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/download/Zalacznik-nr-7-do-programu-1634045342.docx

 

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/download/Zalacznik-nr-8-do-programu-1634045346.docx

 

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
s  firm  str  katalog  a  ok  bip  chroniona  f  test
OPS Baborów
Kalendarz wydarzeń
05
czerwca
poniedziałek
Kliknij na wybraną datę