Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

 

Od 1 lipca 2021r. każdy właściciel lub zarządca budynku mieszkalnego i niemieszkalnego
jest zobowiązany do złożenia deklaracji o posiadanym źródle ciepła
do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)  prowadzonej przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Deklarację można złożyć:

- w formie elektronicznej poprzez stronę www.zone.gunb.gov.pl,

- w formie papierowej -  wypełniony dokument można  wysłać listem lub złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Baborowie ul. Ratuszowa 2A.

Wzory deklaracji w formie papierowej dostępne w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie lub do pobrania z plików zamieszczonych poniżej.

PDFFormularz A - budynki i lokale mieszkalne.pdf
PDFFormularz B - budynki i lokale niemieszkalne.pdf
 

Opublikował(a): Wiesław Kozyra Data publikacji: 07-07-2021 11:47
Modyfikował(a): Wiesław Kozyra Data modyfikacji: 07-07-2021 11:49