PL EN DE CZ

Opieka wytchnieniowa- edycja 2021r.

Szanowni Państwo…

Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie przyjmuje zgłoszenia do programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2021r. ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych.

Gmina Baborów składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do Wojewody w terminie do 31 grudnia 2020r.

  1. Adresaci programu

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.

Zapewnienie wsparcia w zakresie usługi opieki wytchnieniowej wpisuje się w główny cel powstałego w dniu 1 stycznia 2019 r. państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787) celem Funduszu Solidarnościowego jest m.in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

  1. Cele Programu

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Program jest realizowany w formie:

1) świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:

  1. miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,

2) W ramach Programu ustala się następujące limity:

- limit 240 godzin dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego;

3. Termin realizacji usługi:

Od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Gmina umożliwi osobie niepełnosprawnej lub członkom rodziny/opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym samodzielny wybór:

- osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej;

 

Szczegółowych informacji udzieli Państwu Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie pod nr tel. 774036936 wew. 189

Zgłoszenia od Państwa przyjmujemy do dnia 18 grudnia 2020r.

W załączeniu niezbędne druki do pobrania, które należy wypełnić i dostarczyć do Ośrodka Pomocy Społecznej.

Druki do pobrania:

  1. DOCXkarta oceny.docx (16,19KB)

  2. DOCXkarta zgłoszenia.docx (24,83KB)

  3. DOCXprogram.docx (25,49KB)

 

 


 


 

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
firm  katalog  chroniona  f  test  str  s  a  bip  ok
OPS Baborów
Kalendarz wydarzeń
06
czerwca
wtorek
Kliknij na wybraną datę