Od dnia 1 marca 2022 roku Kasa Urzędu czynna będzie od 8:00 do 12:00.

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Informacja o nadanych numerach list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Baborowie

INFORMACJA

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BABOROWIE

 

W wyniku przeprowadzonego w dniu 2 listopada 2010 roku losowania, następującym komitetom wyborczym, które zarejestrowały listy kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Baborowie przyznano następujące numery:

 

NR 18 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA BABORÓW

NR 19 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIE – GŁOS MIESZKAŃCÓW

NR 20 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIATU GŁUBCZYCKIEGO - ODNOWA

NR 21 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „MIESZKAŃCY POWIATU GŁUBCZYCKIEGO”

NR 22 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EUGENIUSZA WAGI

 

PRZEWODNICZACY KOMISJI

Krzysztof Pytel

Opublikował(a):  Data publikacji: 02-11-2010 16:29