Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Konkurs kulinarny - Opolskie ze smakiem

Organizatorem Konkursu jest Zarząd Województwa Opolskiego.
W imieniu Organizatora obsługę Konkursu prowadzi Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa      Opolskiego.

Cel Konkursu
1. Celem konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Opolskie ze smakiem” jest:
1) Identyfikacja i zgromadzenie wiedzy o oryginalnych regionalnych potrawach obiadowych, stanowiących dziedzictwo kulinarne regionu,                  wytwarzanych przez osoby fizyczne, firmy gastronomiczne, gospodarstwa agroturystyczne, organizacje zrzeszające miłośników kultywowania      kuchni tradycyjnej (np. stowarzyszenia czy koła gospodyń wiejskich).
2) Promowanie i stymulowanie wykorzystania zasobów lokalnej, tradycyjnej żywności przez mieszkańców regionu.
3) Identyfikacja potraw tradycyjnych, które w przyszłości mogą zostać wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych Województwa Opolskiego.
4) Identyfikacja regionalnego dziedzictwa kulinarnego, mogącego stanowić produkt turystyczny i markę regionu.

Zasady organizacji i czas trwania Konkursu

1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców województwa opolskiego (osób fizycznych), kucharzy reprezentujących firmy gastronomiczne,                właścicieli gospodarstw agroturystycznych, które działają na terenie województwa opolskiego oraz miłośników kuchni lokalnej, zrzeszonych w        organizacjach formalnych.
2. Konkurs, do którego będzie można zgłaszać dania obiadowe, ogłoszony zostanie w dwóch kategoriach:
1) „Przepisy ze starych zeszytów”
2) „Opolskie dawne potrawy w nowej odsłonie”
5. Czas trwania Konkursu: od dnia ogłoszenia Konkursu przez Marszałka Województwa Opolskiego do dnia 30 września 2020 r.

Zasady zgłaszania do Konkursu
1. Zgłoszenia do Konkursu mogą dokonać:
1) Mieszkańcy województwa opolskiego – indywidualnie osoby fizyczne. Osoba zgłaszająca potrawę konkursową i podpisująca wniosek musi być pełnoletnia.
2) Kucharze reprezentujący firmy gastronomiczne (m.in. restauracje, firmy prowadzące działalność cateringową itp.), właściciele gospodarstw
agroturystycznych, które działają na terenie województwa opolskiego.
3) Miłośnicy kuchni tradycyjnej, zrzeszeni w formalnych organizacjach (np. stowarzyszeniach, kołach gospodyń wiejskich), działających na terenie
województwa opolskiego.
2. Zgłoszeń dań obiadowych można dokonać w obu kategoriach, 
3. Zgłoszenie dania obiadowego w kategorii „Przepisy ze starych zeszytów” powinno zawierać:
1) Prawidłowo wypełnione i podpisane zgłoszenie, które stanowi Załącznik nr 1 do załączonego Regulaminu.
2) Dobrej jakości zdjęcia w formacie .jpg (maksymalnie trzy) wykonanej potrawy. 
Dodatkowo jeśli jest możliwość, dobrej jakości zdjęcie, skan lub kserokopię starego przepisu np. z rodzinnego zeszytu z przepisami kulinarnymi i/lub zdjęcie osoby wykonującej potrawę i/lub krótki filmik z procesu wykonania potrawy.
3) Podpisanie zgody i oświadczeń dot. posiadania praw autorskich do zdjęć, akceptacji regulaminu oraz dot. przetwarzania danych osobowych.
4. Zgłoszenie dania obiadowego w kategorii: „Opolskie dawne potrawy w nowej odsłonie” powinno zawierać:
1) Prawidłowo wypełnione i podpisane zgłoszenie, które stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
2) Dobrej jakości zdjęcia w formacie .jpg (maksymalnie trzy) wykonanej potrawy. Dodatkowo zdjęcie osoby wykonującej potrawę i/lub krótki filmik z procesu wykonania potrawy.
3) Podpisanie zgody i oświadczeń dot. posiadania praw autorskich do zdjęć, akceptacji regulaminu oraz dot. przetwarzania danych osobowych.
5. Zgłaszający może zgłosić tylko jeden przepis w każdej kategorii.
6. Zgłoszenia wraz z załącznikami, o których mowa w ust. 3 i 4, należy przesyłać w terminie do 31 lipca 2020 r. na adres mailowy dziedzictwokulinarne@opolskie.pl lub pocztą tradycyjną (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14, 45-082 Opole z dopiskiem „Konkurs Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Opolskie ze smakiem”.
7. W przypadku przesłania zgłoszenia pocztą tradycyjną, wszystkie niezbędne pliki, o których mowa w ust. 3 i 4 powinny zostać nagrane i dołączone do zgłoszenia na nośniku danych (np. płyta CD/ DVD, pendrive).


PDFREGULAMIN-KONKURSU.pdf
DOCZałącznïk nr 1 do Regulaminu - Zgłoszenie kat. I.doc

Opublikował(a): Andrzej Reja Data publikacji: 13-07-2020 13:02
Modyfikował(a): Andrzej Reja Data modyfikacji: 13-07-2020 13:04