Od dnia 1 marca 2022 roku Kasa Urzędu czynna będzie od 8:00 do 12:00.

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Nabór członków Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego

Szanowni Państwo,

Marszałek Województwa Opolskiego ogłasza nabór członków Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego na III kadencję.

W skład Forum wchodzą przedstawiciele Młodzieżowych Rad Miast, Gmin i Powiatów istniejących na dzień zarządzenia wyborów na obszarze Województwa, przedstawiciele środowisk młodzieżowych zgłoszonych indywidualnie, przez organizacje młodzieżowe lub nieformalne grupy młodzieżowe.

Kandydatów na członków Forum mogą zgłaszać:

  • Młodzieżowe Rady Miast, Gmin lub Powiatów,
  • nieformalne grupy młodzieży, składające się z min. 10 osób,
  • organizacje pozarządowe, prowadzące działalność statutową na rzecz młodzież
  • osoba indywidualna w wieku od 15 do 23 lat zamieszkała na terenie województwa opolskiego, nie przynależąca do Młodzieżowej Rady Miasta, Gminy lub Powiatu.

Zwracam się do Państwa z prośbą o zamieszczenie na stronach Państwa jednostek oraz rozesłanie do szkół oraz zainteresowanych organizacji pozarządowych informacji o rozpoczynającym się naborze.

Termin składania dokumentów mija 21 lutego br.

Poniżej przesyłam link do ogłoszenia:

https://bip.opolskie.pl/2020/01/ogloszenie-o-naborze-czlonkow-forum-mlodziezy-samorzadu-wojewodztwa-opolskiego-iii-kadencji/

Informacje o działalności poprzednich kadencji FMSWO znajdziecie Państwo na naszej stronie FB:  https://www.facebook.com/mlodziezoweopolskie

W imieniu Pana Andrzeja Buły Marszałka Województwa Opolskiego serdecznie zapraszam aktywną młodzież z całego województwa do rozpoczynającej się rekrutacji i owocnej współpracy.

Opublikował(a): Andrzej Reja Data publikacji: 04-02-2020 13:09
Modyfikował(a): Andrzej Reja Data modyfikacji: 04-02-2020 13:29