wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Łowiectwo - Informacje Burmistrza o terminach polowań zbiorowych oraz miejscach przechowywania książek ewidencji polowań indywidualnych


Obwieszczenia Burmistrza Gminy Baborów o miejscach przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

Miejsce przechowywania książki ewidencji polowań Koła Łowieckiego "Sokół" w Bielsku Białej

 


Informacje o planowanych terminach polowań zbiorowych

Zgodnie z art 42ab ust 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz.U. z 2020 r poz. 67) Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przekazuje - co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego - Burmistrzowi właściwemu ze względu na miejsce wykonywania polowania, informację w postaci papierowej lub elektronicznej o planowanym terminie, w tym godzinie rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejscu tego polowania.

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
test  bip  katalog  wyloguj  s  firm  a  ok  str  chroniona
Przewodnik po urzędzie: