Od dnia 1 listopada 2022 roku Kasa Urzędu będzie nieczynna

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Sucha Psina

Heinrich Adamy w swoim dziele o nazwach miejscowości na Śląsku wydanym w 1888 roku we Wrocławiu wymienia jako najstarszą zanotowaną nazwę miejscowości Suchoppina podając jej znaczenie "Trockene Wurzelstocke" czyli po polsku "Suche korzenie, kłącze". Pierwotna nazwa została później przez Niemców zgermanizowana na Zauchwiz i utraciła znaczenie. W 1936 roku niemiecka administracja nazistowska wprowadziła dla wsi nazwę Dreimühlen.

 

Historycznie miejscowość leży na tzw. polskich Morawach, czyli na obszarze dawnej diecezji ołomunieckiej. Wzmiankowana w 1337, kiedy należała do księstwa raciborsko-opawskiego. W 1340 miejscowość została zakupiona wraz z Baborowem przez Ofkę raciborską. Po wojnach śląskich znalazła się w granicach Prus i powiatu głubczyckiego. Pierwotnie była zamieszkała przez tzw. Morawców, jeszcze w XVII wieku językiem kazań był język morawski (gwary laskie), na początku XX wieku była już niemieckojęzyczna. W granicach Polski od końca II wojny światowej.

W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do ówczesnego województwa opolskiego.

Źródło: wikipedia.org


Skład rady sołeckiej:

  1. Lidia NAHACZEWSKA - Sołtys   |   Kontakt e-mail: soltys.suchapsina@baborow.pl
  2. Marian BRANICKI
  3. Krystyna KAŁKUN
  4. Kinga NAHACZEWSKA
  5. Andrzej RUDZKI

Fundusz sołecki 2022:

Wydatki bieżące 8 250,00 zł
w tym:

  1. Imprezy integracyjne - 1 000,00 zł
  2. Utrzymanie terenów zielonych - 5 000,00 zł
  3. Utrzymanie sprzętów do pielęgnacji zieleni oraz zakup paliwa - 1 500 zł
  4. Utrzymanie sprzętów w świetlicy wiejskiej - 750,00 zł

Wydatki majątkowe 14 010,69 zł
w tym:

  1. Zagospodarowanie boiska sportowego - 14 010,69 zł
Opublikował(a): Katarzyna Tomaszewska Data publikacji: 13-12-2019 10:04
Modyfikował(a): Andrzej Reja Data modyfikacji: 08-03-2022 12:39