Od dnia 1 marca 2022 roku Kasa Urzędu czynna będzie od 8:00 do 12:00.

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

KONKURS EUROPA DLA MALUCHA !!!


GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY, KULTURY

I SPORTU W BABOROWIEORGANIZUJE KONKURS

 

EUROPA
DLA MALUCHA

Konkurs adresowany jest do dzieci z terenu miasta i gminy Baborów w wieku 6 – 9 lat. Przedsięwzięcie realizowane jest przy
współfinansowaniu Domu Europejskiego
przy Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych.

Informacje na temat konkursu można uzyskać pod nr tel. 40 36 944

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 20-04-2005 11:09