Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od godziny 8:00 do godziny 16:30

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

POLSKI PROJEKT 400 MIAST W BABOROWIE

400miast.jpegWłaśnie zakończył się trwający od 22 do 26 listopada tydzień badań przesiewowych ciśnienia tętniczego oraz poziomu  cholesterolu i glukozy we krwi, wykonywanych w naszej Przychodni Zdrowia w Baborowie w ramach Polskiego Projektu 400 Miast . Badania te, to jeden z modułów realizowanego z funduszy Ministerstwa Zdrowia programu profilaktyki zdrowotnej, do którego przystąpiła również Gmina Baborów.Na terenie naszego województwa Program jest realizowany w 16 miejscowościach – głównie w miastach do 8 tysięcy mieszkańców. Cieszyć zatem powinna duża liczba osób, które skorzystały z bezpłatnych badań.Trzy pielęgniarki SP ZOZ w Baborowie Panie Marzena Grzymajło, Małgorzata Misińska i Danuta Jankowska zdołały w ciągu tych pięciu dni zbadać 320 osób. Osoby u których po raz pierwszy wykryto nadciśnienie otrzymały specjalną broszurkę z podstawowymi informacjami dotyczącymi profilaktyki w zakresie nadciśnienia tętniczego.

     Osoby te wezmą również udział w specjalnym programie edukacyjnym.Celem edukacji jest przybliżenie tym osobom istoty choroby, konsekwencji nieleczenia, a także zaznajomienie z metodami leczenia oraz nabycie umiejętności samodzielnego prawidłowego pomiaru ciśnienia tętniczego, umiejętności współpracy z lekarzem i ograniczeniu czynników ryzyka. Zajęcia dla chorych będą przeprowadzane przez specjalnie w tym celu przeszkolony w październiku br. personel medyczny Przychodni w Baborowie.Oprócz konkretnych badań i edukacji skierowanej bezpośrednio do osób chorych, Projekt 400 Miast ma na celu również propagowanie zdrowego stylu życia. Polegało to będzie na szeroko zakrojonej kampanii informacyjno-edukacyjnej (plakaty, postery, znaczki, broszury, szkolenia), przejawiającej się w lansowanie mody na niepalenie, zachęcaniu do zwiększonej aktywności fizycznej oraz propagowaniu zasad zdrowego żywienia.

     Ponieważ zachowania zdrowotne kształtują się już od najmłodszych lat naszego życia to głównym odbiorcą i realizatorem kampanii informacyjnej będą dzieci i młodzież szkolna z terenu Gminy. Wpojenie młodzieży właściwych zachowań zdrowotnych, będzie również w sposób pośredni oddziaływało na rodziców i inne osoby dorosłe w zachęcaniu ich do odrzucenia niezdrowych zachowań i przyzwyczajeń.Konsekwencją przystąpienie Gminy Baborów do Projektu 400 Miast będzie w najbliższej perspektywie opracowanie lokalnego programu zdrowotnego oraz utworzenie lokalnej koalicji na rzecz realizacji tego programu, a także podjęcie działań mających na celu zdobycie środków finansowych niezbędnych do jego realizacji.

Gminny Koordynator
           Projektu 400 Miast
              Wiesław Kozyra
   Sekretarz Gminy

Opublikował(a):  Data publikacji: 09-01-2005 17:29