Od dnia 1 marca 2022 roku Kasa Urzędu czynna będzie od 8:00 do 12:00.

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Dofinansowanie unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baborów - VIII nabór

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy Baborów

ogłasza VIII nabór wniosków na dofinansowanie działań związanych
z usuwaniem azbestu

Termin składania wniosków:

od 20 lutego do 20 marca 2017 roku

Szczegółowe informacje:

Urząd Miejski w Baborowie

pokój nr 19 (I piętro)

tel: 77 4036924

Dofinansowanie może obejmować:

demontaż, zbieranie, transport
i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

Koszty pokrywa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz Gmina Baborów  

DOCWNIOSEK o dofinansowanie - azbest 2017.doc
PDFzałącznik 1 do wniosku o azbest dziennik urzędowy.pdf
 

Opublikował(a): Artur Czechowicz Data publikacji: 21-02-2017 07:42
Modyfikował(a): Artur Czechowicz Data modyfikacji: 21-02-2017 07:42