PL EN DE CZ

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

W związku z ukazaniem się nowych wytycznych Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2016 z dn. 28.12.2016 r. informujemy , iż zostało zmienione kryterium dochodowe, tj.: „Pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla osoby w rodzinie”.


 

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
bip  katalog  a  test  chroniona  str  s  f  ok  firm
OPS Baborów
Kalendarz wydarzeń
19
stycznia
środa
Kliknij na wybraną datę