Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od godziny 8:00 do godziny 16:30

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

OTWARCIE KOMPLEKSU REKREACYJNO- SPORTOWEGO

Mimo, iż padający w tym dniu lekki deszcz, otwarcie przebiegło zgodnie z zaplanowanym programem.

Główne obchody uroczystości miały miejsce na ul. Wiejskiej przy Zespole Szkół. O godzinie 11.00 odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi. Burmistrz Gminy Baborów Eugeniusz Waga zaprosił do przecięcia Przewodniczącego Rady Miejskiej Waldemara Kacprzak, Wicestarostę Miasta Hradec nad Morawicą Karela Hanak, Posła na Sejm Adama Krupę, Starostę Powiatu Józefa Kotyś, Kuratora Oświaty Halinę Bilik, Dyrektora Zespołu Szkół Ryszarda Ratusia

Następnie oprowadzono zaproszonych gości po całym obiekcie. Dyrektor Ryszard Ratuś pokazał i przybliżył poszczególne boiska, tj. do piłki nożnej, do siatkówki, do koszykówki, korty tenisowe, górkę saneczkarską, stoły do ping-ponga,

Na uroczystym otwarciu swoją obecnością zaszczycili nas Poseł na Sejm Adam Krupa, Wicemarszałek Województwa Opolskiego Józef Kotyś, Opolski Kurator Oświaty Halina Bilik, Wicestarosta Miasta Hradec nad Morawicą Karel Hanak, Starosta Powiatu Józef Kozina, Burmistrz Głubczyc Jan Krówka, Burmistrz Kietrza Józef Matela, Radna Powiatu Elżbieta Kielska , Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak, Dyrektor Zespołu Szkół Ryszard Ratuś, Ksiądz Proboszcz  Marek Pietrasik, V-ce Dyrektorki Zespołu Szkół w Baborowie Elżbieta Olejnik i Alicja Szuba, Dyrektorka Gminnego Publicznego Przedszkola Helena Prygoń, Wykonawca Remigiusz Trawiński, Inspektor nadzoru Dariusz Kozłowski, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jan Jasion, Prezes LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi Danuta Szwiec, biegaczka z Sułkowa Irena Czuta- Pakosz,

DSC_0075.jpeg

1. Przecinanie wstęgi. Od lewej Waldemar Kacprzak, Karel Hanak, Eugeniusz Waga, Adam Krupa, Józef Kotyś, Halina Bilik, Ryszard Ratuś.

 

DSC_0085.jpeg

2. Wejście na kompleks od ul. Wiejskiej.

 

DSC_0098.jpeg

3. Oficjalne otwarcie.

 

DSC_0114.jpeg

4. Burmistrz Głubczyc pod swój parasol przygarnął młodzież z Hradca nad Morawicą.

 

 DSC_0129.jpeg

5. Karel Hanak- Wicestarosta Hradca nad Morawicą

 

DSC_0137.jpeg

6. Wicemarszałek Józej Kostyś

 

DSC_0157.jpeg

7. Kurator Oświaty przekazuje piłki na ręce Dyrektora Szkoły

 

DSC_0169.jpeg

8. Biegaczka Irena Czuta- Pakosz z mężem

 

DSC_0180.jpeg

9. Ks. Proboszcz poświęcił kompleks boisk

 

DSC_0207.jpeg

10. Oprowadzenie gości po kompleksie

 

 DSC_0211.jpeg

11. Rzutnia

 

DSC_0222.jpeg

12. Boisko do piłki nożnej

 

DSC_0227.jpeg

13. Zaproszeni goście

 

DSC_0236.jpeg

14. Poseł na Sejm Adam Krupa próbuje swoich sił w rzucie do kosza

 

DSC_0241.jpeg

15. Wicemarszałek przymierza się do rzutu

 

DSC_0258.jpeg

16. Burmistrz Kietrza pokazał jak się prawidłowo rzuca do kosza

 

DSC_0263.jpeg

17. Burmistrz Baborowa koncentruje się przed rzutem

 

DSC_0267.jpeg

18. Dla Józefa Koziny każda odległość do rzutu jest odpowiednia

 

DSC_0291.jpeg

19. Boisko do koszykówki

 

DSC_0294.jpeg

20. Zaproszeni goście wpisują się do księgi pamiątkowej

 

DSC_0314.jpeg

21. Młodzież z Baborowa i Hradca nad Morawicą brała udział w rozgrywkach sportowych

 

DSC_0394.jpeg

22. Zespół muzyki dawnej z Baborowa

 

DSC_0340.jpeg

23. Mażoretki

 

DSC_0351.jpeg
24. Mieszkańcy Baborowa i Hradca nad Morawicą wspólnie podziwiali talenty najmłodszych.

Opublikował(a):  Data publikacji: 12-10-2010 13:41