Od dnia 1 marca 2022 roku Kasa Urzędu czynna będzie od 8:00 do 12:00.

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM informuje,że w dniu 16 maja 2016r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie odbędzie się  posiedzenie  Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Baborowie
z następującym porządkiem obrad:

Tematyka posiedzenia:

  1. Sprawozdanie z działalności stowarzyszeń i innych organizacji działających na terenie Gminy Baborów za 2015r.
  2. Informacja o stanie zdrowia mieszkańców i realizacji kontraktów z NFZ;
  3. Omówienie zakresu robót remontowych w budynkach przedszkolnych ZSP w Baborowie
  4. Sprawy bieżące.  

 

Przewodniczący Komisji

mgr Mariusz Kostyk

 

 

 

 

 

 

Opublikował(a): Maria Woźniak Data publikacji: 09-05-2016 14:20
Modyfikował(a): Maria Woźniak Data modyfikacji: 09-05-2016 14:21