wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Uprzejmie informujemy, że w dniach 11-go i 18-go lutego 2019 roku (poniedziałek) Urząd Miejski w Baborowie  będzie czynny w godzinach od 7:30 do 12:00.

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Oddział Głubczyce

tel., fax. 774852352

e-mail: o-glubczyce@piorin.gov.pl

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

 

Województwo: opolskie

Powiat:  Głubczyce i Kędzierzyn-Koźle

Agrofag: Chwościk buraka

Roślina: Burak cukrowy i pastewny

Data publikacji komunikatu:   21.07.2015 r.

Plantacjom buraka zagraża chwościk buraka.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania chwościka buraka na plantacjach buraka cukrowego
i pastewnego należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

Infekcjom i rozwojowi choroby sprzyjają:

  • wysoka wilgotność powietrza
  • temperatury  wynoszące  25 - 35oC.

Zabiegi zwalczające wykonuje się zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby.

Jako próg szkodliwości przyjmuje się stwierdzenie na obrzeżach pól 5% roślin ze średnio dziesięcioma plamami.

W warunkach sprzyjających rozwojowi patogena, kontynuuje się ochronę buraka, przeprowadzając kolejne zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin, z zachowaniem okresów karencji.

Z dniem 1 stycznia 2014 r. wszedł w życie obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin przez wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin. Szczegóły na stronie: http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje -branzowe/Produkcja -roslinna/Ochrona-roslin/Integrowana-ochrona-roslin.

 Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin:

  1. Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.
  2. Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
  3. Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie i skalibrowanym.
  4. Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych może być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 w/w ustawy.
  5. Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.

 

                                                                                                                    Wojewódzki Inspektor

                                                                                                                 Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu

                                                                                                                Izabela Kik

 

UWAGA:

Informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

do obrotu i stosowania w Polsce są dostępne pod adresem:

http://www.minrol.gov.pl > Informacje branżowe > Produkcja roślinna > Ochrona roślin

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
ok  katalog  test  bip  s  str  a  firm  chroniona  wyloguj
Przewodnik po urzędzie: