wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej

w dniu 24 czerwca 2015 r. o godz. 16:30

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

odbędzie się  VII sesja Rady Miejskiej w Baborowie.

 

Porządek obrad obejmuje:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3.Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Baborów za 2014r.;
  2. absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Baborów za 2014r.
  3. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2015r.
  4. zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  5. przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Baborów;
  6. wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony  dłuższy  niż 3 lata  i zawarcia kolejnej umowy do 3 lat;
  7. przyznania stypendiów dla uczniów;

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie

    międzysesyjnym;

5.Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie

    międzysesyjnym;  

6. Zapytania, wolne wnioski.

7. Zakończenie obrad.     

 

                                                                                            Przewodniczacy Rady Miejskiej

Krzysztof Tokarz

Baborów, dnia 16 czerwca 2015r.

 

 

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
chroniona  str  test  katalog  ok  firm  s  a  bip  wyloguj
Przewodnik po urzędzie: