PL EN DE CZ

Projekt dla osób niepełnosprawnych

Poszukujemy osób w wieku 50-64 lataz aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności, o statusie osoby bezrobotnej  lub nieaktywnej zawodowo

Każdy z uczestników odbędzie następująca ścieżkę szkoleniową

1.Indywidualne poradnictwo zawodowe, w tym identyfikacja potrzeb szkoleniowych ze sporządzeniem IPD- 10 godzin na osobę.

2.Grupowe warsztaty nabywania kompetencji kluczowych i technik aktywnego poszukiwania pracy

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy - 40 godz. ZAKRES SZKOLENIA Prawo pracy, Tworzenie dokumentów aplikacyjnych , Autoprezentacja i prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych, Aktywne metody poszukiwania pracy, Cele zawodowe, źródła ofert pracy

Trening umiejętności psychospołecznych - 40 godz. ZAKRES SZKOLENIA; Komunikacja interpersonalna, Autoprezentacja i Twórcze, pozytywne myślenie, Asertywność, Praca indywidualna i zespołowa, Radzenie sobie ze stresem

Kurs obsługi komputera ECDL START - 80 godz. ZAKRES SZKOLENIA Użytkowanie komputerów mod 2, Przetwarzanie tekstów mod 3, Arkusze kalkulacyjne mod 4, Przegladanie stron internetowych i komunikacja mod 7 ECDL. - szkolenie zakończone zewnętrznym egzaminem ECDL

3.Szkolenie zawodowe umożliwiające pracę w branży usługowej

Sprzedawca - 150 godz. ZAKRES SZKOLENIA: podstawy prawne, towaroznawstwo, dokumentacja handlowa, BHP, organizowanie zapotrzebowania i przyjmowania dostaw towaru, obsługa kasy fiskalnej i terminala płatniczego, obsługa klienta, program komputerowy w sprzedaży. Miejsce szkolenia Głubczyce

Pracownik ochrony fizycznej bez licencji (1 grupa) - 150 godz. ZAKRES SZKOLENIA: podstawy prawa, zasady organizacji ochrony mienia, środki obrony w ochronie, wybrane aspekty kryminalistyki i psychologii, samoobrona. 

osoba biorąca udział w tym szkoleniu musi przedstawić zaświadczenie o niekaralności

Miejsce szkolenia Prudnik

Każde szkolenie zakończy się zewnętrznym egzaminem z wiedzy praktycznej i teoretycznej potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych. Uczestnicy dostaną zaświadczenie MEN za udział w szkoleniu zawodowym.

4.Praktyki zawodowe u opolskich pracodawców na stanowisku powiązanym z ukończonym szkoleniem

zawodowym - 5 miesięczne. 160 godzin pracy w miesiącu.

5.Pośrednictwo pracy realizowane przez Agencję Pracy. (organizowanie spotkań z pracodawcą, przedstawianie uczestnikom ofert pracy)

 

Uczestnikom projektu zapewniamy:

-refundację kosztów dojazdów,

-catering,

-stypendium za warsztaty grupowe - 1054,29 zł brutto (stypendium wyliczane jest na podstawie list obecności),

-stypendium za szkolenie zawodowe - 988,40 zł brutto(stypendium wyliczane jest na podstawie list obecności),

-stypendium stażowe - 1680,00 zł brutto(stypendium wyliczane jest na podstawie list obecności),

-pracę w niedużych grupach, prowadzonych metodą warsztatową,

-materiały pomocnicze i dydaktyczne,

-ubezpieczenie NNW,

 

Zapisy i dodatkowe informacje:

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie
ul. Dąbrowszczaków 35, 48-120 Baborów

 

tel: 77/40 36 936 wew.188

e-mail: ops@baborow.pl

 

DOCZ niepełnosprawnością na rynku pracy.doc


 

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
katalog  s  test  bip  str  a  firm  ok  chroniona  f
OPS Baborów
Kalendarz wydarzeń
02
lipca
sobota
Kliknij na wybraną datę