PL EN DE CZ

Zapytanie cenowe

          

 
   

 

Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie

ul. Rynek 17/ 2 i 4, 48 – 120 Baborów

powiat głubczycki, woj. opolskie

 email:

tel. 77 4036938, 77 4036939

Baborów, 31.12.2014r.

 

Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie w ramach rozeznania rynku zaprasza do składania ofert na:

 

ZAMÓWIENIE OPAŁU NA SEZON GRZEWCZY – STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2015

 

 W oparciu o art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz.U z 2010r.  Nr 113 , 

 poz.759 z późn. zm.) art. 44 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych  (Dz.U. Nr   157.poz.1240 z  późn. zm.) zwracam się z zapytaniem o cenę na poniższą usługę.

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

         Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie

         ul. Rynek 17/2i4, 48-120 Baborów

         NIP :748-157-84-71

         Tel: 77 4036938 , 606 873 182

II. Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Przedmiotem zapytania cenowego jest koszt sprzedaży opału na sezon grzewczy:         styczeń  2015 –  grudzień 2015
  2.  Zakres rzeczowy zamówienia asortymentu opału, który będzie wykorzystany podczas   sezonu grzewczego  I – XII 2015r., w kotłowniach budynków administrowanych przez GOK w Baborowie w załączniku nr 1.
  3.   Przy wyborze Wykonawcy niniejszego zamówienia, zamawiający będzie się kierował  kryterium ceny za jaką zostanie wykonane zamówienie

      – najniższa cena -100%                                                                                                                                  

III. Termin realizacji zamówienia:  od 13.01.2015r., do 31.12. 2015r.

IV. Miejsce i termin złożenia oferty:

     Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego do dnia 12.01.2015, godz 10.00,              

     na adres:                                                                                  

     Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie, ul. Rynek 17/2i4, 48-120 Baborów

      lub mailowo na adres gok.baborow@gmail.com          

      z tytułem oferty:

ZAMÓWIENIE OPAŁU NA SEZON GRZEWCZY: STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2015

  1. Złożenie oferty nie zapewnia uzyskania zlecenia na wykonanie w/w zamówienia.
  2. Termin  rozstrzygnięcia  ofert nastąpi: 12.01.2015r., o godz. 1030

w GOK  w Baborowie

VII. Osoba upoważniona do kontaktu: mgr  Lidia Piecha  Tel. 77 403 69 38, 606 873 182 

 VIII. Jeżeli zaproszony Wykonawca zamówienia  nie jest zainteresowany złożeniem oferty, może udostępnić niniejsze zaproszenie innemu znanemu sobie wykonawcy

                                                                                                                             

                                                                                                                              Dyrektor

                                                                                                               Gminnego Ośrodka Kultury  w Baborowie

                                                                                        Lidia Piecha

Załącznik nr 1

 

            Proszę o przesłanie oferty cenowej następującego  asortymentu opału, który będzie wykorzystany podczas   sezonu grzewczego  I – XII 2015r., w kotłowniach budynków administrowanych przez GOK w Baborowie.

 

  1. Flotokoncentrat                               ok.  23t

- wartość opałowa                             od 19.000 do 23.999 kJ/kg

- zawartość popiołu                           do 8 %

- zawartość siarki                              do 0,8 %

 

     2.   Węgiel orzech                                    ok.  38t

            - wartość opałowa                             od 28.000 do 32.500 kJ/kg

            - zawartość popiołu                           do 11 %

            - zawartość siarki                              do 0,8 %

 

     3.  Miał węglowy                                    ok. 15 t

           - wartość opałowa                              od 24.000 do 27 000 kJ/kg

           - zawartość popiołu                            do 15 %

           - zawartość siarki                               do 0,7 %

   

     4. Węgiel groszek                                   ok. 3 t

                                                                      od 27 000 do 28 000 kJ/kg

    

 

     Dostawy będą następowały po  telefonicznym  zawiadomieniu Wykonawcy do wskazanej kotłowni w ciągu 7 dni roboczych od zgłoszenia zapotrzebowania.

                  Dostawy realizowane będą w sezonie grzewczym wg wykazu:

 

Miejscowość

 

Placówka – adres

asortyment

ilość  dostarczanego opału,

BABORÓW

Gminny Ośrodek Kultury

ul. Rynek 17

20 ton węgiel orzech

 

8t węgiel orzech jednorazowo na początku wskazanego sezonu grzewczego, reszta  wg zawiadomienia.

 

SUŁKÓW

 

Świetlica wiejska

Sułków 31a

9 ton węgiel orzech

10 ton flotu

6t węgiel orzech + 5t flotokoncentrat jednorazowo na początku wskazanego sezonu grzewczego, reszta wg zawiadomienia.

RAKÓW

Świetlica wiejska

Raków 75

9 ton węgiel orzech

13 ton flotu

4t węgiel orzech + 5 t flotokoncentrat jednorazowo na początku wskazanego sezonu grzewczego, reszta wg zawiadomienia.

SUCHA PSINA

Świetlica wiejska Sucha Psina 28– Ludowy Dom Strażaka

15 ton miału węglowego

7t miału węglowego jednorazowo na początku sezonu reszta wg zawiadomienia.

KSIĘŻO POLE

Świetlica wiejska

 Księżo Pole 65

3 tony węgiel groszek

1t na początku sezonu jednorazowo, reszta wg zawiadomienia.

 

 

                                                                                                   Dyrektor

Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie

                                                                                                         Lidia Piecha

 

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
s  firm  chroniona  katalog  str  f  ok  a  bip  test
1.jpeg 10.png 11.png 12.png 13.png 14.png 15.png 16.png 17.png 18.png 19.png 2.png 20.png 3.png 4.png 5.png 6.png 7.png 8.png 9.png
Kalendarz wydarzeń
17
maja
wtorek
Kliknij na wybraną datę