Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Opolska Karta Rodziny i Seniora

Opolska Karta Rodziny i Seniora (OKRiS) jest narzędziem Programu Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim. Celem tego programu jest odbudowa potencjału ludnościowego województwa opolskiego poprzez tworzenie nowych miejsc pracy oraz poprawę jakości życia. Najważniejszym celem oraz istotą Opolskiej Karty Rodziny i Seniora jest wprowadzenie systemu zniżek oferowanych ich posiadaczom przez tzw. Partnerów OKRiS, którymi są instytucje publiczne oraz podmioty prywatne. Ma to na celu przede wszystkim wzmacnianie samodzielności finansowej rodzin wychowujących dzieci oraz aktywne i szerokie włączanie osób starszych i niesamodzielnych w przestrzeń społeczno-gospodarczą.

Gmina Baborów wraz z 45 innymi gminami w dniu 17 września 2013 r. podpisała w obecności Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego porozumienie o partnerskiej współpracy w ramach wsparcia rodzin wielodzietnych i zastępczych oraz osób starszych w województwie opolskim.

Uprawnieni do korzystania z ulg to:

  • rodziny wychowujące min. 2 dzieci w wieku do 25 roku życia, jeżeli dziecko kontynuuje naukę (małżonkowie, osoby samotnie wychowujące dzieci, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, przedstawiciele ustawowi) zamieszkujące na terenie województwa opolskiego,
  • rodziny wychowujące dziecko niepełnosprawne, które posiada aktualne orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • osoby starsze, które ukończyły 65 rok życia i mieszkają w województwie opolskim.

Posiadanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora wiąże się z wieloma korzyściami takimi jak: kilkudziesięciu procentowe zniżki na bilety wstępu do różnych instytucji kultury, zniżki na usługi hotelarskie, restauracyjne, naukę języków obcych, przejazdy taksówkami i autobusami i wiele innych. Wykaz wszystkich ulg i partnerów dostępny jest na stronie internetowej: www.ssd.opolskie.pl.

Wniosek o wydanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora można wypełnić i złożyć w Urzędzie Miejskim w Baborowie w pok. nr 19 (I piętro) lub bezpośrednio w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu w punkcie obsługi klienta lub pobrać ze strony internetowej:

DOCOpolska Karta Rodziny i Seniora - wniosek.doc (155,50KB)

Przystąpienie do współpracy w ramach Opolskiej Karty Rodziny i Seniora, gdzie jednostka gminna w postaci Zakładu Usług Komunalnych jako jedna z nielicznych oferująca tak znaczne zniżki dla wszystkich mieszkańców Naszego województwa ukazuje dobry kierunek w jakim powinny iść samorządy szczególnie województwa opolskiego, które najpoważniej boryka się z problemem depopulacji społeczeństwa.  

Więcej informacji po kliknięciu w poniższy link:

http://ssd.opolskie.pl/page/114,opolska-karta-rodziny-i-seniora.html

 

 

Opublikował(a): Artur Czechowicz Data publikacji: 11-08-2014 13:43
Modyfikował(a): Wiesław Kozyra Data modyfikacji: 18-11-2015 13:28