wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Obwieszczenie Przewodniczącego RM

O B W I E S Z C Z E N I E

PRZEWODNICZĄCEGO

RADY  MIEJSKIEJ  W BABOROWIE

w dniu 20 maja 2014r. o godz. 16:30

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego

odbędzie się  XXXVII sesja Rady Miejskiej  w Baborowie.

Porządek obrad obejmuje :

 

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
  3. Spotkanie z Posłami na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej  z województwa opolskiego.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty ( projekt druk nr 366/14)
  5.  Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  6.  Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym.
  7.  Zapytania, wolne wnioski.
  8.  Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                  Krystian Dolipski

 

 Baborów, dnia 12 maja  2014r.

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
wyloguj  s  firm  chroniona  ok  test  str  a  katalog  bip
Przewodnik po urzędzie: