Od dnia 1 marca 2022 roku Kasa Urzędu czynna będzie od 8:00 do 12:00.

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Informacja Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

PDFlist Prezesa KRUS _niedaj się wkręcić-1.pdf (132,13KB)

Opublikował(a): Artur Czechowicz Data publikacji: 07-04-2014 17:19
Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 07-04-2014 17:19