Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Strategia rozwoju Gminy Baborów na lata 2014 - 2020

W związku z dobiegającymi ku końcowi pracami związanymi z opracowaniem Strategii Gminy Baborów przedkłada się I wersje dokumentu  do konsultacji społecznych.

 Abyśmy mogli przyjąć uwagi Państwa, prosimy o zgłaszanie uwag merytorycznych do dnia 24 lutego 2014 r. zgodnie z następującą instrukcją: należy  w dokumencie wskazać stronę, do której się odnosimy, zapisać wersję, którą chcielibyśmy zmienić oraz podać własną propozycję.

Uwagi można wysyłać pocztą elektroniczną na adres: um@baborow.pl

Zgłoszenia uwag prosimy podpisywać.

 Dziękujemy

PDFSTRATEGIA ROZWOJU GMINY BABOROW.pdf

PDFaneks nr 1 - rys historyczny_KONSULTACJE.pdf

 

Opublikował(a): Artur Czechowicz Data publikacji: 07-02-2014 09:05
Modyfikował(a): Artur Czechowicz Data modyfikacji: 17-02-2014 17:12