Od dnia 1 marca 2022 roku Kasa Urzędu czynna będzie od 8:00 do 12:00.

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Strategia rozwoju Gminy Baborów na lata 2014 - 2020

 

UCHWAŁA NR XXXIX-378/14 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Baborów na lata 2014 - 2020

 


KONSULTACJE SPOŁECZNE

W związku z dobiegającymi ku końcowi pracami związanymi z opracowaniem Strategii Gminy Baborów przedkłada się I wersje dokumentu  do konsultacji społecznych.

 Abyśmy mogli przyjąć uwagi Państwa, prosimy o zgłaszanie uwag merytorycznych do dnia 24 lutego 2014 r. zgodnie z następującą instrukcją: należy  w dokumencie wskazać stronę, do której się odnosimy, zapisać wersję, którą chcielibyśmy zmienić oraz podać własną propozycję.

Uwagi można wysyłać pocztą elektroniczną na adres: um@baborow.pl

Zgłoszenia uwag prosimy podpisywać.

 Dziękujemy

PDFSTRATEGIA ROZWOJU GMINY BABOROW.pdf

PDFaneks nr 1 - rys historyczny_KONSULTACJE.pdf

Opublikował(a): Artur Czechowicz Data publikacji: 07-02-2014 09:05
Modyfikował(a): Wiesław Kozyra Data modyfikacji: 01-12-2020 13:55