Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

pokój nr 19 - Utrzymanie czystości i porządku w Gminie (I piętro)

Podinspektor KGO Katarzyna Cytera

telefon: 77 403 69 24

email: kcyterai@baborow.pl

Zakres spraw:

- utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Baborów,

- funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Baborów,

- naliczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- wszelkie sprawy z zakresu ochrony środowiska,

- wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

- wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie transportu i opróżniania nieczystości ciekłych,

- prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych,

- wydawanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora


 

Opublikował(a): Artur Czechowicz Data publikacji: 08-01-2014 14:41
Modyfikował(a): Artur Czechowicz Data modyfikacji: 24-06-2018 07:30