Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

pokój nr 19 - UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE (I piętro)

Podinspektor Barbara FURMAN

telefon: 77 403 69 24

email: bfurman@baborow.pl

Zakres spraw:

1. Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Baborów
2. Funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Baborów
3. Naliczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
4. Wszelkie sprawy z zakresu ochrony środowiska
5. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
6. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie transportu i opróżniania nieczystości ciekłych
7. Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych
 


 

Opublikował(a): Artur Czechowicz Data publikacji: 08-01-2014 14:41
Modyfikował(a): Andrzej Reja Data modyfikacji: 24-09-2020 13:11