wersja
mobilna
PL EN DE CZ

pokój nr 19 - Utrzymanie czystości i porządku w Gminie (I piętro)

Podinspektor KGO Katarzyna Cytera

telefon: 77 403 69 24

email: kcyterai@baborow.pl

Zakres spraw:

- utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Baborów,

- funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Baborów,

- naliczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- wszelkie sprawy z zakresu ochrony środowiska,

- wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

- wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie transportu i opróżniania nieczystości ciekłych,

- prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych,

- wydawanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora


 

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
wyloguj  s  katalog  firm  str  ok  chroniona  bip  test  a
Przewodnik po urzędzie: