PL EN DE CZ

Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie informuje

Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie informuje, iż od 01 stycznia 2014r. można ubiegać się w tut. Ośrodku o dodatek energetyczny spełniając następujące warunki:

1. korzystać z dodatku mieszkaniowego,
2. być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
3. zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej

Wnioski o przyznanie dodatku energetycznego można będzie pobrać w tut. Ośrodku od m-ca stycznia 2014r.
Do wniosku należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.


Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 stycznia do dnia 30 kwietnia 2014r. miesięcznie wynosi:

-11,36 zł dla gospodarstwa domowego 1 osobowego,
-15,77 zł dla gospodarstwa domowego od 2 do 4 osobowego,
-18,93 zł dla gospodarstwa domowego 5 i więcej osobowego.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 77/4036936 wew. 184

 

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
bip  str  test  a  s  chroniona  katalog  ok  firm  f
OPS Baborów
Kalendarz wydarzeń
17
stycznia
poniedziałek
Kliknij na wybraną datę