Od dnia 1 marca 2022 roku Kasa Urzędu czynna będzie od 8:00 do 12:00.

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Baborowie

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Rady Miejskiej w Baborowie

informuje,

że w dniu 5 listopada 2013r.  o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się  posiedzenie  Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  Rady Miejskiej w Baborowie z następującym porządkiem obrad:

 

Porządek posiedzenia:

  1. Sprawozdanie z działalności Zakładu Usług Komunalnych w Baborowie.
  2. Analiza stawek podatków i opłat lokalnych.
  3. Analiza bieżących zmian w budżecie.
  4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
  5. Sprawy bieżące.

 

Przewodnicząca Komisji

   Magdalena Knapik

Opublikował(a): Artur Czechowicz Data publikacji: 29-10-2013 14:59
Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 29-10-2013 14:59