wersja
mobilna
PL EN DE CZ

II Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 7 grudnia 2010 r. godz. 16.00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

INFORMUJE, ŻE:

II SESJA RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE
odbędzie się w dniu
  7 grudnia 2010 r. (wtorek) o godzinie 16.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w BaborowiePorządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Gminy
3.
Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej
  b) wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
  c) powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
  d) wyboru Przewodniczącego
Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
  e) powołania
Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego
  f) wyboru Przewodniczącego
Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego
  g) powołania doraźnej Komisji Statutowej
  h) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy
  i) ustalenia diet radnym
  j) ustalenia zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej przysługuje dieta
  k) wygaśnięcia mandatu radnego z okregu wyborczego nr 2
  l) zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno – Reumatologicznych z siedzibą w Kup.

4. Zapytania, wolne wnioski


PRZEWODNICZĄCY RADY

 
Krystian Dolipski

 

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
katalog  bip  chroniona  a  str  test  wyloguj  ok  s  firm
Przewodnik po urzędzie: