Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Pokój nr 8 - UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE (parter)

Podinspektor Barbara FURMAN

telefon: 77 403 69 24

email: bfurman@baborow.pl

Zakres spraw:

1. Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Baborów
2. Funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Baborów
3. Naliczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
4. Wszelkie sprawy z zakresu ochrony środowiska
5. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
6. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie transportu i opróżniania nieczystości ciekłych
7. Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych

Opublikował(a):  Data publikacji: 18-07-2013 17:40
Modyfikował(a): Andrzej Reja Data modyfikacji: 15-01-2021 10:45