wersja
mobilna
PL EN DE CZ

XI Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 19 września 2007 r godz. 13.00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

INFORMUJE, ŻE:

  XI SESJA RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE
odbędzie się w dniu
  19 września 2007 r. (środa) o godzinie 13.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w BaborowiePorządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
2.  Przyjęcie protokołu  z obrad poprzedniej Sesji;
3.  Podjęcie uchwał dot.:
 a)  wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2007 r.
 b) przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży,
 c) powołania doraźnej Komisji do spraw opracowania Strategii Oświatowej Gminy Baborów
 d) rozpatrzenie skargi Pana Krzysztofa Szczudło na Burmistrza Gminy,
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie miedzysesyjnym
5.  Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie miedzysesyjnym , a w szczególności z wykonania uchwał.
6.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w GZOKiS dotyczącej działalności mażoretek.
7.  Zapytania, wolne wnioski
Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
wyloguj  firm  chroniona  s  str  a  bip  katalog  ok  test
Przewodnik po urzędzie: