wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Archiwum aktualności 2011

 • 11-08-2011 16:57

  WYNIKI WYBORÓW DO SEJMU I SENATU 9-10-2011


   

  czytaj dalej ›
 • 10-03-2011 13:16

  ZBIERANIE ZUŻYTYCH BATERII I ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW

  Marszałek Województwa Opolskiego przypomina, że zgodnie z art. 59 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2009r. (Dz. U. z 2009r. Nr 79, poz. 666) o bateriach i akumulatorach, zbierający zużyte baterie lub zużyte akumulatory jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia rocznego sprawozdania zawierającego informacje o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych, ogółem i w rozbiciu na poszczególnych wprowadzających baterie lub akumulatory, z którymi ma zawartą umowę, o której mowa w art. 32 ust. 1 w/w ustawy, marszałkowi województwa, w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.

  czytaj dalej ›
 • 23-05-2011 17:35

  KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BABOROWIE


  Burmistrz Gminy Baborów ogłosił konkurs na stanowisko
  Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Baborowie
  Termin składania ofert  -
  10 czerwca 2011 roku.

  czytaj dalej ›
 • 10-03-2011 17:04

  SPRZEDAWCA DETALICZNY i OPŁATA DEPOZYTOWA

  Marszałek Województwa Opolskiego przypomina, że zgodnie z art. 56 ust. 1 ustawy z 24 kwietnia 2009r. (Dz. U. z 2009r. Nr 79, poz. 666) sprzedawca detaliczny baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych, akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych, baterii przemysłowych kwasowo-ołowiowych lub akumulatorów przemysłowych kwasowo-ołowiowych, który potwierdził i pobrał opłatę depozytową jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia marszałkowi województwa, w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, w którym nastąpiło pobranie opłaty, sprawozdanie o wysokości pobranej opłaty depozytowej i nieodebranej opłaty depozytowej.

  czytaj dalej ›
 • 12-04-2011 13:30

  SPOTKANIE Z MARTA FOX

  Marta Fox – poetka, powieściopisarka i eseistka, z wykształcenia polonistka, jest autorką książek dla młodzieży i dorosłych.Wg badania sondażowego przeprowadzonego na reprezentatywnej próbie losowo dobranych 70 szkół gimnazjalnych z całej Polski w maju 2003 roku Autorka jest jedną z najchętniej „czytanych” przez gimnazjalistów pisarek (artykuł p.t. „Co czytają gimnazjaliści – Rowling, Tolkien, Coelho, Sienkiewicz”, tygodnik Angora z dnia 11.01.2004).

  czytaj dalej ›
 • 26-04-2011 13:11

  ZMIANA GODZIN FUNKCJONOWANIA URZĘDU

    Informuję, że zgodnie z Zarządzeniem Nr KJ-11/11 Burmistrza Gminy Baborów z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Baborowie z dniem 1 maja 2011 r. zmianie ulegną godziny funkcjonowania Urzędu.
  czytaj dalej ›
 • 06-09-2011 13:33

  KONKURS-POD SKRZYDŁAMI ANIOŁA STRÓŻA

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi”
  ul. Wojska Polskiego 21, 48-130 Kietrz
  ogłasza konkurs „POD SKRZYDŁAMI ANIOŁA STRÓŻA”

  czytaj dalej ›
 • 10-03-2011 15:44

  OGŁOSZENIE O OBOWIĄZKU SPORZĄDZANIA I PRZEKAZYWANIA ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA DANYCH O RODZAJACH I ILOŚCI ODPADÓW

  Marszałek Województwa Opolskiego przypomina posiadaczom odpadów prowadzącym ewidencję odpadów i wytwórcom osadów ściekowych o obowiązku sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz zbiorczego zestawienia danych o komunalnych osadach ściekowych, których obowiązek wynika z art.37 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.).

  czytaj dalej ›
 • 12-04-2011 14:46

  POŻYTECZNE WAKACJE

  Fundacja Wspomagania Wsi ogłosiła konkurs na finansowanie najciekawszych i najlepiej opracowanych projektów na wakacje w 2011 roku. Hasłem przewodnim tegorocznego konkursu jest: "Wizytówka mojej miejscowości". Można uzyskać dofinansowanie do 3000 zł. Projekty poza wypoczynkiem, rozrywką i zajęciami praktycznymi powinny uwrażliwiać dzieci i młodzież na zwierzęta domowe i gospodarcze. Należy stworzyć wizytówkę miejscowości nie tylko dla mieszkańcow, ale i osób przejeżdzających. Mogą to być np. przystanek autobusowy, wystawy, kiermasze. Zajęcia powinny być skierowane do grupy 15-sto osobowej. Wnioskodawcą może być stowarzyszenie, fundacja, organizacje religijne i młodzieżowe, koło gospodyń wiejskich, OSP, świetlice wiejskie, parafie, biblioteki, rady sołeckie. Dotacja może być wykorzystana na zakup sprzetu niezbędnego do realizacji zadania, roślin, materiałów oraz na zorganizowanie wypoczynku, rozrywki i wyżywienia. Wniosek należy złożyć do 6 maja (decyduje data stempla pocztowego).

  czytaj dalej ›
 • 16-11-2011 14:20

  POMOC DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

  W sierpniu br. Rada Miejska w Baborowie podjęła Uchwały mające na celu zachęcenie przedsiębiorców działających na terenie Gminy Baborów do zatrudniania osób bezrobotnych. Wprowadzony Uchwałą Nr X-114/11 oraz Uchwałą Nr XI-128/11 Rady Miejskiej w Baborowie „Program pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe stanowiska pracy na terenie Gminy Baborów” daje możliwość uzyskania zwolnienia z opłat podatku od nieruchomości.

  czytaj dalej ›
Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
chroniona  str  s  ok  a  katalog  firm  wyloguj  test  bip
Przewodnik po urzędzie: