Od dnia 1 marca 2022 roku Kasa Urzędu czynna będzie od 8:00 do 12:00.

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

VIII Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 24 maja 2007 r godz. 14.00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

INFORMUJE, ŻE:

VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE
odbędzie się w dniu
  24 maja 2007 r. (czwartek) o godzinie 14.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie


Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Przyjęcie protokołu  z obrad poprzedniej Sesji;
3. Informacja o działaniach Sejmiku Wojewódzkiego w relacji radnych wojewódzkich
4. Podjecie uchwał dot.:

5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
6. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie międzysesyjnym , a w szczególności z wykonania uchwał.
7. Zapytania, wolne wnioski

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Kacprzak
Opublikował(a):  Data publikacji: 18-05-2007 14:43