Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: str
znaleziono plików: 443 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1945

 • Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baborów - XI nabór 2020 r.
  ...   Burmistrz Gminy Baborów, mając na uwadze art. ...... – cementowych, przy czym Zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji zadania wykaz ...... Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty. ...... lub zaświadczenie o wpisie do rejestru, o którym mowa w art. ...... kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru przedsiębiorców, w którym jest wskazany ...... do realizacji zadania, Zamawiający zatem zastrzega, że unieważni postępowanie, jeżeli ......   BURMIstrZ GMINY BABORÓW Tomasz Krupa ...
 • Wybory Prezydenta RP zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r.
  ... Polskiej ZARZĄDZENIE NR OW-140/20 Burmistrza Gminy Baborów z dnia 4 czerwca 2020 r. ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- cz. dz. 19/7 w Tłustomostach i dz. nr 1242/6 w Baborowie
  ... 2147) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że ...... usługi handlu, gastronomii, rzemiosła, biura, gabinety, sportu i ...... pojazdów, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, drogi wewnętrzne, ...... Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach ...... stracyjnych Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą ...... ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego : Teren zlokalizowany na obszarze ...... potrzeb rolnictwa sieci i urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb rolnictwa. ...... w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych Gminy Baborów. ...
 • Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu użytkowego w Baborowie przy ul. Plac Dworcowy 1/A.
  ... strz Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 65) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... wielorodzinnego Z osobnym wejściem od strony nieczynnego dworca kolejowego. ...... Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach ...... stracyjnych miasta Baborów” przyjętego Uchwałą ...... umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. ...... Burmistrz Gminy Baborów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ...
 • Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1761 zabudowanej budynkiem użytkowym i budynkiem garażowo-gospodarczym w Baborowie przy ul. Powstańców 62.
  ... strz Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 65) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach ...... stracyjnych miasta Baborów” przyjętego Uchwałą ...... umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. ...... Burmistrz Gminy Baborów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ...
 • Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie - XIII Sesja RM - 27 maja 2020 r.
  ... Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych działaniach w ...
 • Wykaz nieruchomosci przeznaczonej do sprzedazy na terenie miasta Baborów- lokal dla najemcy przy ul. Raciborskiej 54/10
  ...   Burmistrz Gminy Baborów   podaje do ...... Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach ...... stracyjnych miasta Baborów” przyjętego uchwałą ...... oraz stronach internetowych Urzędu. ...
 • Dotacja na wymianę źródła ciepła z Budżetu Gminy Baborów
  ... nabór wniosków został zakończony Burmistrz Gminy Baborów Tomasz Krupa ...
 • KRUS informuje
  ... przedemerytalnych, rent socjalnych i strukturalnych, nauczycielskich świadczeń ...... nieodpłatnie właściwe organy administracji rządowej lub jednostek samorządu ...... dalsze istnienie prawa do świadczeń, KRUS wstrzyma wypłatę świadczenia. ...... ustawy wypłatę świadczeń wstrzymuje się od miesiąca, w którym organ wydał ...... o wstrzymaniu wypłaty albo od następnego miesiąca, ...... wcześniejsze wstrzymanie wypłaty nie było możliwe. ...... W razie ustania przyczyny powodującej wstrzymanie wypłaty świadczenia, wypłatę wznawia ...... Na stronie internetowej KRUS pod adresem www. ...... rolników, formularze do pobrania, instrukcję przekazywania do Kasy Rolniczego ...... upadkom zapobiegamy”, które jest dostępne na stronie internetowej KRUS – prewencja. ...... rolnych to również walka z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Co. ...
 • KONKURS "Twoja ulubiona opowieść biblijna"
  ... zgłoszeniowy dostępny jest na oficjalnej stronie: crl. ...
 • Nabór wniosków o dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych - 2020 rok
  ... strZ GMINY BABORÓW OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW ...... dotacji na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, dotyczącej: budynków ...... BURMIstrZ        ...
 • Wykonanie budżetu 2020
  ...     Zarządzenia Burmistrza Gminy Baborów     ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1758 w Baborowie przy ul. Wiejskiej
  ... przeznaczonych do sprzedaży Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach ...... stracyjnych miasta Baborów” przyjętego Uchwałą ...... Dopuszcza się: usługi gastronomii, obiekty związane z obsługą ...... sprzętu rolniczego, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, ulice wewnętrzne, miejsca ...... zagospodarowania nieruchomości wraz z zastrzeżeniem obowiązków wynikających z jej ...... z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Baborów w terminie do 6 ...... dni mrozy poniżej 10° C, epidemie, wojna), wstrzymaniem prowadzonych robót przez ...... Burmistrz Gminy Baborów      ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1757 w Baborowie przy ul. Wiejskiej
  ... przeznaczonych do sprzedaży Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach ...... stracyjnych miasta Baborów” przyjętego Uchwałą ...... Dopuszcza się: usługi gastronomii, obiekty związane z obsługą ...... sprzętu rolniczego, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, ulice wewnętrzne, miejsca ...... zagospodarowania nieruchomości wraz z zastrzeżeniem obowiązków wynikających z jej ...... z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Baborów w terminie do 6 ...... dni mrozy poniżej 10° C, epidemie, wojna), wstrzymaniem prowadzonych robót przez ...... Burmistrz Gminy Baborów      ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1753 w Baborowie przy ul. Wiejskiej
  ... przeznaczonych do sprzedaży Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach ...... stracyjnych miasta Baborów” przyjętego Uchwałą ...... Dopuszcza się: usługi gastronomii, obiekty związane z obsługą ...... sprzętu rolniczego, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, ulice wewnętrzne, miejsca ...... zagospodarowania nieruchomości wraz z zastrzeżeniem obowiązków wynikających z jej ...... z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Baborów w terminie do 6 ...... dni mrozy poniżej 10° C, epidemie, wojna), wstrzymaniem prowadzonych robót przez ...... Burmistrz Gminy Baborów      ...