wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: str
znaleziono plików: 373 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1586

 • UNI.6730.5.5.2018 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
  ... Kodeksu postępowania administracyjnego (t. ...... o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. ...... m i a m o zakończeniu postępowania administracyjne na wniosek Kombinatu Rolnego Kietrz Sp. ...... strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy i ...... Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na ...... stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu ...... Burmistrza Gminy Baborów Artur Czechowicz ...
 • Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 514 w Babicach
  ... strz Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach ...... stracyjnych Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą ...... ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego: obszar obejmujący działkę nr 514 ...... potrzeb rolnictwa, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb rolnictwa. ...... sprzedaży w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. ...... Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ...... Burmistrza mgr Artur Czechowicz Sekretarz Gminy ...
 • Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 353/2 w Czerwonkowie
  ... strz Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach ...... stracyjnych Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą ...... ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego: obszar obejmujący działkę nr 353/2 ...... sprzedaży w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. ...... Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ...... Burmistrza        ...
 • Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 353/3 w Czerwonkowie
  ... strz Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach ...... stracyjnych Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą ...... ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego: obszar obejmujący działkę nr 353/3 ...... sprzedaży w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. ...... Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ...... Burmistrza mgr Artur Czechowicz Sekretarz Gminy ...
 • Ogłoszenie o III przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1610/12 w Baborowie
  ... strz Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach ...... stracyjnych Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą ...... potrzeb rolnictwa, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb rolnictwa. ...... sprzedaży w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. ...... Burmistrz Gminy Baborów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ...... Burmistrz Gminy Baborów      ...
 • Obwieszczenie Przewodniczacego Rady Miejskiej w Baborowie
  ... Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w ...
 • Informacja Przewodniczacego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
  ... Informacja Burmistrza o przetargach, udzielanych zamówieniach ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  ... 121) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że ...... w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy  obejmującego obszar w ...... administracyjnych miasta Baborów symbolem 4-MWII i ...... zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1) Dopuszcza się na terenie , o ...... 28-MWII b) sieci i urządzenia  infrastruktury technicznej , c) ulice wewnętrzne, ...... Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach ...... stracyjnych miasta Baborów” przyjętego Uchwałą ...... i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach ...... stracyjnych Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- lokal mieszkalny dla najemcy przy ul. Raciborskiej 8/2 w Baborowie
  ... miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy obejmującego obszar w granicach ...... stracyjnych   miasta Baborowa” ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-lokal mieszkalny dla nejemcy przy ul. Kościuszki 4/1 w Baborowie
  ... strZ GMINY BABORÓW PODAJE DO PUBLICZNEJ ...... Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego  obszar w ...... administracyjnych miasta Baborów”  uchwalonym ...
 • Nabory na zadania grantowe
  ... "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez ...
 • Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 514 w Babicach
  ... do dnia 2 maja 2018 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy ...
 • Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 353/2 w Czerwonkowie
  ... do dnia 2 maja 2018 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy ...
 • Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 353/3 w Czerwonkowie
  ... do dnia 2 maja 2018 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy ...
 • Komunikaty WIOŚ o przekroczeniach poziomu zanieczyszczeń powietrza
  ... PM10 dla wartości średniodobowej (Ostrzeżenie)   Wojewódzki Inspektorat ...... Środowiska w Opolu informuje, że na terenie strefy opolskiej województwa opolskiego ...... Stacje pomiarowe, na terenie strefy opolskiej, na których stwierdzono ...... określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. ...... Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że w strefach województwa opolskiego stwierdzono ......   pomiary prowadzone na terenie strefy miasto Opole:   - Opole, os. ......   pomiary prowadzone na terenie strefy opolskiej: - Kluczbork, ul. ...... docelowy określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. ...... docelowy określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. ...... określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. ...

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
chroniona  test  bip  katalog  str  a  ok  s  firm  wyloguj
Przewodnik po urzędzie: