wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: str
znaleziono plików: 366 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1493

 • Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej
  ... Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w ...
 • Wyniki konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic w mieście Baborów
  ... KOMUNIKAT Burmistrza Gminy Baborów w sprawie wyników ...... Baborów Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Gminy Baborów Nr 67/17 z dnia 16 maja 2017 ...
 • Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 418/4 położonej w Rakowie
  ... do dnia 13 czerwca 2017 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy ...
 • Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 418/5 położonej w Rakowie
  ... do dnia 13 czerwca 2017 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy ...
 • Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym- lokal mieszkalny nr 52A w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  ... G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów symbolem 5-MWI, który ...... Funkcja usługowa z zakresu: handlu, gastronomii, rzemiosła, usług pocztowych, zdrowia, ...... w ciągu 21 dni od  daty  rozstrzygnięcia przetargu. ...... Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ...
 • Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym - działka zabudowana budynkiem w Rakowie 11
  ... G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach ...... stracyjnych Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą ...... sprzedaży w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. ...... Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- częsci dz. na ul. Raciborskiej i Kolejowej w Baborowie
  ... Burmistrz Gminy Baborów  podaje do publicznej ...... Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach ...... stracyjnych Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą ...... ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego : Teren zlokalizowany na obszarze ...... potrzeb rolnictwa sieci i urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb rolnictwa. ...... zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1. ...... a) funkcję usługową z zakresu: handlu, gastronomii, rzemiosła, usług pocztowych, zdrowia, ...... c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, d) ulice wewnętrzne, ...... stawek wynikających z Zarządzenia Burmistrza  Gminy Baborów powoduje  zmianę ...... oraz na stronie internetowej www. ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- lokal mieszkalny dla nejemcy przy ul. Krakowskiej 5/8
  ... strZ GMINY BABORÓW PODAJE DO PUBLICZNEJ ...... Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach ...... stracyjnych miasta Baborów” przyjętego Uchwałą ...... zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: Dopuszcza się: a) sieci i ...... infrastruktury technicznej, b) ulice wewnętrzne, ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1278 w Baborowie przy ul. Opawskiej
  ... przeznaczonych do sprzedaży Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach ...... stracyjnych miasta Baborów” przyjętego Uchwałą ...... Dopuszcza się: a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, b) ulice wewnętrzne, ...... obszaru wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków obejmującego historyczny układ ......        Burmistrz Gminy Baborów mgr Elżbieta Kielska ...
 • Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 3.258.930,00 zł
  ... Adres strony internetowej (URL): www. ...... Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej pod którym można uzyskać ...... 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa   I. ...... Adres strony internetowej, na której zamieszczona ...... w odniesieniu do:   Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie ...... Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty kredytu, ...... baz danych w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 ...... dynamicznego systemu zakupów: Nie Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone ...... z ogłoszeniem) Nie Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie ...... zakresie połączeń: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji ...... wszystkie oferty: Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na ...... Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona ...... elektroniczna: Adres strony internetowej, na której jest dostępny ...... elektronicznej: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji ...... licytacji elektronicznej: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone ...... odsetkowej w razie trudności w realizacji strony dochodowej budżetu, wcześniejszej spłaty ...... INFORMACJE ADMINIstrACYJNE IV. ...
 • Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic w mieście Baborów
  ... Burmistrza Gminy Baborów w sprawie przeprowadzenia ...... znajdują się w siedzibie Urzędu oraz na jego stronie internetowej: www. ...
 • OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego UNI.6733.2.2017
  ... Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. ...... o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. ...... Burmistrz Gminy Baborów z a w i a d a m i a o ...... Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji ...... pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Gminy Baborów. ...... POUCZENIE Od wydania decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium ...... w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Gminy Baborów w terminie 14 dni od daty ...... 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po ...... Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na ...... stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu ...
 • Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 374 w Czerwonkowie
  ... strz Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy ...... ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego: teren obejmujący działkę nr 374 w ...... sprzedaży w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. ...... Burmistrz Gminy Baborów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ...... Burmistrz Gminy Baborów      ...
 • Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 428 w Boguchwałowie
  ... strz Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy ...... ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego: teren obejmujący działkę nr 428 w ...... sprzedaży w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. ...... Burmistrz Gminy Baborów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ...... Burmistrz Gminy Baborów      ...
 • Badanie wzroku i pomiar ciśnienia śródgałkowego
  ... telefonicznie (77) 555-96-30 Koszt badania ostrości wzroku – Koszt 5zł Koszt pomiaru ...

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
bip  chroniona  wyloguj  a  s  ok  test  firm  str  katalog
Przewodnik po urzędzie: