wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: s
znaleziono plików: 13646 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 2683

 • Oferta realizacji zadania publicznego - Spotkanie jasełkowe dla mieszkańców sołectwa Dziećmarów
 • Ogłoszenie o naborze trenera lokalnego na terenie Gminy Baborów w projekcie pt. "e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści"
  ... o ogłoszeniu ...
 • Informacja Przewodniczących Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM w Baborowie
  ... Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego ...... Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  RM informują, że w dniu 18 grudnia 2017r. ...... 16:00 odbędzie się posiedzenie wspólne posiedzenie w sali konferencyjnej Urzędu ...... skiego w Baborowie z następującym porządkiem: ...... Porządek posiedzenia: Analiza projektu budżetu na ...... projektów uchwał: projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego Programu ...... projekt uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż ...... wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i zawarcia ...... umowy do 3 lat; projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż ...... stanowiącej własność Gminy Baborów      3. ...... sp;  sprawy bieżące. ......     Przewodnicząca Komisji        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;    Przewodniczący Komisji ...... Grażyna Mordel             ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;   mgr Mariusz Kostyk   ......   ...
 • Zapytanie ofertowe na trenera lokalnego w projekcie "e-Mocni, cyfrowe umiejętności, realne korzyści"
  ... o ogłoszeniu ...
 • Ostrzeżenie pogodowe!
  ... strzezenia/wojewodztwo-opolskie ...
 • Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze-PODINSPEKTOR DS. UTRZYMANIA CZYSTOŚCI i PORZĄDKU W GMINIE
 • Ogłoszenie o odwołaniu rokowań na sprzedaż działki nr 353/3 w Czerwonkowie
  ... szenie o odwołaniu rokowań nieograniczonych na ...... sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę nr ...... w Czerwonkowie Burmistrz Gminy Baborów odwołuje ogłoszone na dzień ...... 2016 roku II rokowania nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowej ...... 1,0600 ha, stanowiącej częściowo pastwiska trwałe (PsII) oraz częściowo użytki ...... (K), zapisanej w KW nr OP1G/00021231/8. ...... Przyczyną odwołania rokowań jest brak możliwości zawarcia umowy notarialnej ...... związku z negatywną decyzją Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, o nie ...... zgody na nabycie nieruchomości rolnej przez osobę, której powierzchnia prowadzonego ...... spodarstwa przekracza 300 ha. ...... sp; Treść ogłoszenia o odwołaniu rokowań ...... się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;  Burmistrz Gminy Baborów   ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... Elżbieta Kielska       ...
 • Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż działki nr 353/2 w Czerwonkowie
  ... szenie o odwołaniu ustnego przetargu ...... na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę nr 353/2 w ...... Burmistrz Gminy Baborów informuje, iż działając ...... 38 ust. ...... 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (Dz. ...... odwołuje ogłoszony na dzień 7 września 2016 roku o godzinie ...... IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej ...... 0,0270 ha, stanowiącej pastwiska trwałe (PsIII), zapisanej w KW nr OP1G/00021231/8. ...... Przyczyną odwołania przetargu jest brak możliwości zawarcia umowy notarialnej ...... związku z negatywną decyzją Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, o nie ...... zgody na nabycie nieruchomości rolnej przez osobę, której powierzchnia prowadzonego ...... spodarstwa przekracza 300 ha. ...... sp; Treść ogłoszenia o odwołaniu przetargu ...... się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;     Burmistrz Gminy ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;     mgr Elżbieta ...... ska   ...
 • Turniej halowy piłki nożnej o Puchar Starosty Głubczyckiego
  ...   ...
 • Świąteczny Jarmark w Hradcu nad Moravicą
  ... jarmark proběhne v sobotu 16. ...... Podolská v Hradci nad Moravicí   Pro polské účastníky je objednán ...... s (pro 45 osob, kdyby se chtěl přijet podívat ...... z obyvatel Baborówa), který bude odjíždět 11. ...... z Baborowa od městského úřadu  (řidič pan Galeja  - tel. ...... 0042 605 907 870), předpokládaný odjezd zpět do Baborowa ...... Jarmarku se zúčastní  pozvaní hosté za Baborów – cca 17 osob z PL (12 ...... sob polsskupina KOMORNO, 5 osob Gmina ...... – můžete mi zaslat seznam hostů. ...... Odpolední program jarmarku zahajují starostové Hradce a Baborówa v 13. ...... Polsskupina KOMORNO vystupuje v 15. ...... všechny účinkující bude zajištěno malé občerstvení káva, čaj, bageta. ...... Pro pozvané hosty je zajištěna společná večeře v duchu Tradiční ...... večeře v 17. ...... v hotelu sONÁTA. ...... Jinak bude v Hradci nad ul. ...... Podolská probíhat tradiční vánoční jarmak, kde ...... umístněny stánky s různým zbožím k zakoupení, budou zde probíhat ukázky ...... storických řemesel aj. ...... Autobus polské účastníky přiveze na ul. ...... Podolská a pak bude parkovat u MěÚ v Hradci nad Moravicí. ...
 • Oferta realizacji zadania publicznego-spotkanie świąteczne dla dzieci i rodziców
 • oferta realizacji zadania publicznego - Mikołajki w sołectwie Babice
 • Informacja o wyniku przetargu-dzierżawa działki nr 53/12 w Baborowie
  ... sp;        ...... sp;   Baborów, 2017-12-01   ...... INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU   W dniu 23 listopada 2017 roku  o ...... 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny ...... nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów. ...... działka nr 53/12 o powierzchni 3,4456 ha, stanowiąca według ewidencji gruntów grunty ...... ( RII) i (RIIIa), zapisana w KW OP1G/00021222/2. ...... Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono jedna osobę, która w wymaganym ...... wpłaciła ustalone wadium. ...... Osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu nie było. ...... Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosiła 2. ...... Kwota wadium: 250,00 zł Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 2. ...... zł (słownie: dwa tysiące pięćset dwadzieścia pięć złotych). ...... Dzierżawcą  przedmiotowej nieruchomości został Pan ...... Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... szanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... skiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 8 grudnia 2017 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy ...... Przewodnicząca Komisji Przetargowej          ...... sp;        ...... sp; Ewa samotyj       ......     ...
 • Oferta realizacji zadania publicznego-Mikołajki w Tłustomostach-Integracja dzieci i młodzieży
 • Informacja o wyniku przetargu- lokal mieszkalny ul. Raciborska 52A w Baborowie
  ... dniu 20 listopada 2017 roku o godz. ...... 9:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono III ustny ...... nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów. ...... Przedmiotem przetargu był lokal mieszkalny  przy ul. ...... Raciborskiej 52A w Baborowie, położony w budynku na ...... 0,0166 ha oraz posiadający udziały w działkach: nr 1242/5 o pow. ...... 0,0184,  które według ewidencji gruntów stanową  tereny mieszkaniowe -B, zapisane ...... o powierzchni użytkowej 26,92 m2  . ...... Ustalone wadium wpłaciło w wymaganym terminie ...... Do przetargu przystąpił jeden uprawniony oferent. ...... Osób niedopuszczonych do  przetargu nie było. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 15. ...... zł Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 15. ......  (słownie: piętnaście tysięcy sto pięćdziesiąt złotych). ...... Nabywcą przedmiotowej nieruchomości została:  Pani Dominika Kamińska ...... o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... szanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... skiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 5 grudnia  2017 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji ...... Przewodniczący Komisji Przetargowej Ewa samotyj    ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;       ...

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
test  wyloguj  str  s  chroniona  firm  ok  katalog  bip  a
Przewodnik po urzędzie: