wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: s
znaleziono plików: 11054 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 2535

 • Mobilny Punkt Informacyjny - Starostwo Powiatowe w Głubczycach-11.05.2017 r.
 • OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.2.2017 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  ... sZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie ...... o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego     ...
 • OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.1.2017 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  ... sZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie ...... o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego     ...
 • Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 418/5 położonej w Rakowie
  ... strz Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 38 ust. ...... 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami ( Dz. ...... oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz ...... )  w dniu 25 kwietnia 2017 r. ...... OGŁAsZA I UsTNY PRZETARG OGRANICZONY na sprzedaż ...... 0,0258 ha, zapisanej w KW OP1G/00021229/1, obręb Raków. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 418/5 stanowi grunty orne (RIIIa). ...... Zgodnie ze „studium Uwarunkowań i Kierunków ...... spodarowania Przestrzennego obejmującego ...... szar w granicach administracyjnych Gminy ...... przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII-83/11  z dnia 21 czerwca ...... teren położony na obszarze sołectwa Raków obejmujący działkę nr 418/5 ma ...... stępujący kierunek zagospodarowania ...... strzennego: obszar obejmujący działkę nr 418/5 ...... jest symbolem 5RA-WsI i stanowi tereny wód powierzchniowych ...... stojących. ...... Przeznaczenie podstawowe: Tereny wód powierzchniowych ...... stojących obejmujące zbiorniki wodne wraz z ...... Dopuszczenie: Urządzenia wodne, melioracji ...... przeciwpowodziowe, przeciwpożarowe, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, ...... Obiekty mostowe, Urządzenia rekreacyjno-sportowe. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3 675,00 zł. ...... Wadium wynosi  370,00 zł. ...... Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie ...... się w dniu 29 maja 2017 roku o godz. ...... 9:00 w sali konferencyjnej  na I piętrze  budynku  Urzędu ...... skiego w Baborowie. ...... Z uwagi na fakt, iż nieruchomość nie posiada dostępu do drogi, przeznaczona jest do ...... sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego na ...... właścicieli nieruchomości sąsiednich: - działki nr 421; - działki nr ...... Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest pisemne zgłoszenie uczestnictwa w Urzędzie ...... skim w Baborowie (pokój nr 11)  oraz  ...... wpłacenie  wadium w  gotówce do kasy Urzędu Miejskiego do godz. ...... lub na konto Gminy Baborów w Banku spółdzielczym w Baborowie Nr  05 8866 ...... 2001 0000 2017 0004  w terminie do dnia 23 maja 2017 r. ...... sp; Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, ...... lub w przypadku odwołania przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub ...... Komisja przetargowa dokona kwalifikacji osób, które będą mogły uczestniczyć w przetargu ...... stnym ograniczonym poprzez wywieszenie listy ...... sób zakwalifikowanych  na tablicy ...... szeń Urzędu Miejskiego w dniu 24 maja 2017 r. ...... Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną  jako nabywca nieruchomości ...... sp;miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży ...... sp;ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia ...... Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze ...... nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w ...... organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone ...... Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ...... si nabywca. ...... Burmistrz Gminy Baborów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem ...... sadnionej przyczyny. ...... szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości ...... sposobem jej zagospodarowania. ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, ...... ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest ...... Na zbywanej działce znajduje ssieć kanalizacji sanitarnej stanowiąca ...... sność Gminy Baborów i nowy nabywca ...... każdorazowe wejście na działkę odpowiednich służb w celu przeprowadzania konserwacji, ...... i naprawy sieci przez  zarządcę sieci. ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;    Burmistrz Gminy Baborów ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;      mgr Elżbieta ...... ska         ...... sp;         ...... sp;     ...
 • Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 418/4 położonej w Rakowie
  ... strz Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 38 ust. ...... 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (Dz. ...... oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz ...... )  w dniu 25 kwietnia 2017 r. ...... OGŁAsZA I UsTNY PRZETARG OGRANICZONY na sprzedaż ...... 0,0467 ha, zapisanej w KW OP1G/00021229/1, obręb Raków. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 418/4 stanowi grunty orne (RIIIa). ...... Zgodnie ze „studium Uwarunkowań i Kierunków ...... spodarowania Przestrzennego obejmującego ...... szar w granicach administracyjnych Gminy ...... przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII-83/11  z dnia 21 czerwca ...... teren położony na obszarze sołectwa Raków obejmujący działkę nr 418/4 ma ...... stępujący kierunek zagospodarowania ...... strzennego: obszar obejmujący działkę nr 418/4 ...... jest symbolem 5RA-WsI i stanowi tereny wód powierzchniowych ...... stojących. ...... Przeznaczenie podstawowe: Tereny wód powierzchniowych ...... stojących obejmujące zbiorniki wodne wraz z ...... Dopuszczenie: Urządzenia wodne, melioracji ...... przeciwpowodziowe, przeciwpożarowe, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, ...... Obiekty mostowe, Urządzenia rekreacyjno-sportowe. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4 725,00 zł. ...... Wadium wynosi  480,00 zł. ...... Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie ...... się w dniu 29 maja 2017 roku o godz. ...... 9:15 w sali konferencyjnej  na I piętrze  budynku  Urzędu ...... skiego w Baborowie. ...... Przetarg będzie miał formę przetargu ustnego ograniczonego ze względu na ...... stny (wąski) kształt nieruchomości. ...... sprzedaż w trybie przetargu ograniczonego na ...... warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, na ...... właścicieli nieruchomości sąsiednich: - działki nr 420; - działki nr ...... Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest pisemne zgłoszenie uczestnictwa w Urzędzie ...... skim w Baborowie (pokój nr 11)  oraz  ...... wpłacenie  wadium w  gotówce do kasy Urzędu Miejskiego do godz. ...... lub na konto Gminy Baborów w Banku spółdzielczym w Baborowie Nr  05 8866 ...... 2001 0000 2017 0004  w terminie do dnia 23 maja 2017 r. ...... sp; Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, ...... lub w przypadku odwołania przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub ...... Komisja przetargowa dokona kwalifikacji osób, które będą mogły uczestniczyć w przetargu ...... stnym ograniczonym poprzez wywieszenie listy ...... sób zakwalifikowanych  na tablicy ...... szeń Urzędu Miejskiego w dniu 24 maja 2017 r. ...... Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną  jako nabywca nieruchomości ...... sp;miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży ...... sp;ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia ...... Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze ...... nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w ...... organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone ...... Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ...... si nabywca. ...... Burmistrz Gminy Baborów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem ...... sadnionej przyczyny. ...... szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości ...... sposobem jej zagospodarowania. ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, ...... ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest ...... Na zbywanej działce znajduje ssieć kanalizacji sanitarnej stanowiąca ...... sność Gminy Baborów i nowy nabywca ...... każdorazowe wejście na działkę odpowiednich służb w celu przeprowadzania konserwacji, ...... i naprawy sieci przez  zarządcę sieci. ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... strz Gminy Baborów      ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;  mgr Elżbieta Kielska   ...... sp;         ...... sp;         ...... sp; ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - części dz. nr 19/7 w Tłustomostach
  ... podstawie art. ...... ust. ...... i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. ...... o gospodarce  nieruchomościami (Dz. ...... 2147) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że ...... się do dzierżawy części z działki nr 19/7 o ...... 0,3968 ha położonej w Tłustomostach, oznaczoną w ewidencji gruntów  ...... saną w  Księdze Wieczystej pod  Nr ...... z przeznaczeniem pod garaże : 18 m2         ...... sp; - czynsz dzierżawny wynosi   ...... sp;-   9,00 zł brutto miesięcznie; ...... sp; 22 m2       ...... sp;    - czynsz dzierżawny ...... si   -  11,00 zł brutto ...... sięcznie; 20,50 m 2  - czynsz ...... wynosi  -     11,00  zł brutto miesięcznie; 20,70 ...... 2  - czynsz dzierżawny wynosi  -     11,00 zł brutto ...... sięcznie; 20,70 m2  - czynsz dzierżawny ...... si  -      11,00 zł ...... miesięcznie; 20,70 m2  - czynsz dzierżawny wynosi  -     ...... sp; 11,00 zł brutto miesięcznie; 20,10 m2 ...... sp; czynsz dzierżawny wynosi  -  ...... sp;    11,00 zł brutto ...... sięcznie;27,00 m2 -  czynsz dzierżawny ...... si -  14,00 zł brutto miesięcznie; 29,00 ...... – czynsz dzierżawny wynosi -  15,00 zł brutto miesięcznie; 40,80 m2 ...... sp; czynsz dzierżawny wynosi -   ...... sp;    21,00 zł brutto ...... sięcznie; 20,10 m2 -  czynsz ...... sp; wynosi -      11, ...... zł brutto miesięcznie; 20,10 m2 -  czynsz dzierżawny wynosi -    ...... sp;   11,00 zł brutto miesięcznie; ...... m2 -  czynsz dzierżawny wynosi -       11,00 zł brutto miesięcznie; ...... 19,80 m2 -  czynsz dzierżawny wynosi -       10,00 ...... brutto miesięcznie; 15,30 m2 -  czynsz dzierżawny wynosi  -    ...... sp;  10,00 zł brutto miesięcznie; 19,50 ...... -  czynsz dzierżawny wynosi  -      10,00 zł brutto ...... sięcznie; 22,80 m2 - czynsz dzierżawny ...... si  -       10, ...... zł brutto miesięcznie; 47,50 m2  - czynsz dzierżawny wynosi -    ...... sp;   24,00 zł brutto miesięcznie; ...... m2  - czynsz dzierżawny wynosi -       10,00 zł brutto ...... sięcznie; 15,30 m2  - czynsz dzierżawny ...... si -         ...... 8,00zł brutto miesięcznie; 19,50 m2  - czynsz dzierżawny wynosi -    ...... sp;   10,00zł brutto miesięcznie; ...... m2  - czynsz dzierżawny wynosi -       14,00zł brutto ...... sięcznie; 22,20 m2  - czynsz dzierżawny ...... si -       12,00 zł ...... miesięcznie; płatny  do 30 dnia każdego miesiąca W/w części ...... przeznacza się do dzierżawy na okres do  3 lat. ...... Teren obejmujący działkę nr 19/7 oznaczony symbolem 1 TM-MWII zlokalizowany na terenie ...... sołectwa Tłustomosty zgodnie ze „studium” ...... stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej ...... istniejącej. ...... Przeznaczenie podstawowe dla terenu – 1TM-MWII: Zabudowa ...... szkaniowa wielorodzinna. ...... szczenie: usługi handlu, gastronomii, ...... sła, biura, gabinety, sportu i rekreacji, ...... sługi publiczne, rozbudowa istniejących ...... sług związanych z obsługą pojazdów, sieci i ...... infrastruktury technicznej, drogi wewnętrzne, ...... sca postojowe, parkingi, place do ruchu ...... obiekty i urządzenia i sportu i rekreacji, garaże, budynki ...... spodarcze. ...... Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania ...... umowy z chwilą zmiany wysokości minimalnych stawek czynszu. ...... Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej ...... ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowią­zuje nowa stawka ...... szu. ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości  ...... sp; wywieszenie na tablicy ogłoszeń w ...... siedzibie Urzędu Miejskiego  w Baborowie ...... okres 21 tj. ...... w prasie lokalnej oraz w biuletynie informacji ......         ...
 • INFORMACJA
  ... Informuje się, że dnia 2 maja 2017r. ...... (wtorek) Ośrodek Pomocy społecznej w Baborowie będzie nieczynny. ......   Za niedogodności przepraszamy. ...
 • Godziny pracy Urzędu - 2 MAJA 2017
  ... 2 MAJA 2017 URZĄD MIEJsKI W BABOROWIE BĘDZIE NIECZYNNY ...
 • Wykonanie budżetu 2017
  ...   symbol sprawozdania Data sporządzenia Nazwa ...... sprawozdania Plik   ...... s I kwartał 2017   ...... sprawozdanie z wykonania planu dochodów ...... jednostki samorządu terytorialnego Pobierz ......  Rb-28s I kwartał 2017  2017-04-21 ...... sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu ...... Pobierz Rb-NDs I kwartał 2017  2017-04-21 ...... sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki ...... samorządu terytorialnego Pobierz ...... Rb-N I kwartał 2017  2017-04-21 sprawozdanie o stanie ...... oraz wybranych aktywów finansowych Pobierz ...... s II kwartał 2017 2016-07-19 ...... sprawozdanie z wykonania planu dochodów ...... jednostki samorządu terytorialnego Pobierz ...... Rb-28s II kwartał 2017 2016-07-19 ...... sprawozdanie z wykonania planu wydatków ...... jednostki samorządu terytorialnego Pobierz ...... Rb-NDs II kwartał 2017 2016-07-19 ...... sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki ...... samorządu terytorialnego Pobierz ...... II kwartał 2017 2016-07-19 sprawozdanie o stanie należności oraz ...... aktywów finansowych Pobierz Rb-27s III ...... 2017   2016-10-21 sprawozdanie z wykonania planu dochodów ...... jednostki samorządu terytorialnego Pobierz ...... Rb-28s III kwartał 2017 2016-10-19 ...... sprawozdanie z wykonania planu wydatków ...... jednostki samorządu terytorialnego Pobierz ...... Rb-NDs III kwartał 2017 2016-10-19 ...... sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki ...... samorządu terytorialnego Pobierz ...... III kwartał 2017 2016-10-21 sprawozdanie o stanie należności oraz ...... aktywów finansowych Pobierz Rb-27s IV ...... 2017 2017-02-16 sprawozdanie z wykonania planu dochodów ...... jednostki samorządu terytorialnego Pobierz ...... Rb-28s IV kwartał 2017 2017-02-16 ...... sprawozdanie z wykonania planu wydatków ...... jednostki samorządu terytorialnego Pobierz ...... Rb-NDs IV kwartał 2017 2017-02-16 ...... sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki ...... samorządu terytorialnego Pobierz ...... IV kwartał 2017 2017-02-16 sprawozdanie o stanie należności oraz ...... aktywów finansowych Pobierz     ...... 37 ust. ...... 1 ustawy o finansach publicznych. ...... 37 ust. ...... 1 ustawy o finansach publicznych Pobierz ...... 37 ust. ...... 1 ustawy o finansach publicznych. ...... 37 ust. ...... 1 ustawy o finansach publicznyc Pobierz   ......  Zarządzenie nr Zarządzenia ...... strza Gminy Baborów Plik ...... OW-190/16 Zarządzenie w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu ...... bużetu gminy Baborów oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I ...... OW-252/17 Zarządzenie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykanania ...... gminy Baborów za 2016 rok Pobierz ......   OPINIE Regionalnej ...... Opolu Plik W sprawie opinii o sprawozdaniu z wykanania ...... Pobierz         ...... sp; ...
 • Dług publiczny 2017
  ...   symbol sprawozdania Data sporządzenia Nazwa ...... sprawozdania Plik Rb-Z ...... I kwartał 2017  2017-04-21 sprawozdanie o stanie ...... II kwartał 2017 2016-07-19 sprawozdanie o stanie zobowiązań ...... III kwartał 2017 2016-10-19 sprawozdanie o stanie zobowiązań Pobierz ...... IV kwartał 2017 2017-02-16 sprawozdanie o stanie zobowiązań Pobierz ......   Informacja dodatkowa  ...... Informacja dodatkowa    Rb-Z I kwartał ...... Zobowiązania finansowe gminy Baborów - zaciągnięte kredyty ...... II kwartał 2017 Zobowiązania finansowe gminy Baborów - zaciągnięte kredyty ...... III kwartał 2017 Zobowiązania finansowe gminy Baborów - zaciągnięte kredyty ...... IV kwartał 2017 Zobowiązania finansowe gminy Baborów - zaciągnięte kredyty ...
 • Oferta Realizacji Zadania Publicznego Wyjazd integracyjny mieszkańców sołectwa Babice
  ...   ...
 • Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. funduszy unijnych i gospodarki przestrzennej
  ...   ...
 • Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat
 • Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. funduszy unijnych i gospodarki przestrzennej
 • Życzenia Wielkanocne

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
str  wyloguj  s  chroniona  ok  firm  a  bip  test  katalog
Przewodnik po urzędzie: