wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: s
znaleziono plików: 11336 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 2577

 • KODEKS DOBREJ PRAKTYKI ROLNICZEJ - Apel do rolników
  ...     ...
 • Informacja Przewodniczącej Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
  ... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;  Przewodnicząca Komisji ...... sp; i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w ...... 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się  posiedzenie  ...... sji z następującym porządkiem obrad:   ...... posiedzenia: Omówienie  wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego ...... Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: zatwierdzenia sprawozdania ...... sowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania ...... – projekt druk 274/17; absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy ...... 276/17; zmiany wieloletniej prognozy finansowej – projekt druk 277/17; zmiany uchwały ...... XI-119/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 26 stycznia 2016r. ...... w sprawie  opłaty  targowej- projekt druk 262/17; ...... uchwalę Nr XXXIX-374/14 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 30 września 2014r. ...... w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości ...... przedsiębiorców  tworzących nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją na ...... Gminy Baborów w ramach pomocy de minimis  – projekt druk 278/17; wyrażenia zgody na ...... sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie ...... Świerczewskiego 8/2 w Baborowie ) – projekt druk nr ...... wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie ...... Wiejskiej 4/6 w Baborowie)- projekt druk 259/17; ...... zgody  na sprzedaż nieruchomości  oraz udzielenie bonifikaty ( lokal przy ul. ...... projekt druk 260/17; wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i udzielenie bonifikaty ...... Moniuszki 15/4 w Baborowie)- projekt druk 261/17; ...... zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów (dz. ...... nr 370 w Babicach) – projekt druk  269/17; wyrażenia zgody na sprzedaż ...... sp; stanowiącej własność Gminy Baborów (dz. ...... 267/17; wyrażenia zgody na rozwiązanie  umowy użytkowania wieczystego  gruntu– ...... druk nr  268/17; wydzierżawienia nieruchomości na ...... s oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w sprawie ...... zgody na bezprzetargowe  oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas ...... dłuższy niż 3 lata – (dz. ...... wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w sprawie ...... zgody na bezprzetargowe  oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas ...... dłuższy niż 3 lata – (część dz. ...... wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w sprawie ...... zgody na bezprzetargowe  oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas ...... dłuższy niż3 lata – ( dz. ...... nr 281/17; wynajęcia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w sprawie ...... oddanie w najem nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata- projekt druk ...... 272/17; zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej- projekt druk nr 273/17; ...... sprawy bieżące. ......   ...
 • Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej
  ... 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie odbędzie się  XXIV ...... sesja Rady Miejskiej w Baborowie. ......   Porządek obrad obejmuje: 1. ...... i stwierdzenie prawomocności obrad. ...... protokołu z obrad poprzedniej sesji. ...... uchwał w sprawach: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem ...... wykonania budżetu – projekt druk 274/17; absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy ...... 276/17; zmiany wieloletniej prognozy finansowej – projekt druk 277/17; zmiany uchwały ...... XI-119/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 26 stycznia 2016r. ...... w sprawie  opłaty  targowej- projekt druk 262/17; ...... uchwałę  Nr XXXIX-374/14 Rady Miejskiej w Baborowie  z dnia 30 września ...... w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości ...... przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją na ...... Gminy Baborów w ramach pomocy de minimis – projekt druk 278/17; wyrażenia zgody na ...... sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie ...... Świerczewskiego 8/2 w Baborowie ) – projekt druk nr ...... wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie ...... Wiejskiej 4/6 w Baborowie)- projekt druk 259/17; ...... zgody na sprzedaż nieruchomości i udzielenie bonifikaty ...... Moniuszki 15/4 w Baborowie)- projekt druk 261/17; ...... zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów (dz. ...... nr 370 w Babicach) – projekt druk  269/17; wyrażenia zgody na sprzedaż ...... sp; stanowiącej własność Gminy Baborów (dz. ...... zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego gruntu– projekt druk nr  268/17; ...... nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w sprawie wyrażenia zgody ...... bezprzetargowe  oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas ...... dłuższy niż 3 lata – (dz. ...... wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w sprawie ...... zgody na bezprzetargowe  oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas ...... dłuższy niż 3 lata – (część dz. ...... wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w sprawie ...... zgody na bezprzetargowe  oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas ...... dłuższy niż 3 lata – (dz. ...... nr 281/17; wynajęcia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata  oraz w ...... sprawie  wyrażenia zgody  na ...... oddanie  w najem nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata- projekt druk ...... 272/17; zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Baborów  (ul. ...... Dąbrowszczaków)- projekt druk nr 263/17; zmiany ...... ulicy na terenie miasta Baborów  (ul. ...... 264/17; zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Baborów  (ul. ...... 265/17; zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Baborów  (ul. ...... Świerczewskiego)- projekt druk nr 266/17; ...... planu pracy Komisji Rewizyjnej- projekt druk nr 273/17; ...... skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy społecznej w Baborowie – projekt druk nr ...... przyznania stypendiów dla uczniów- projekt druk nr 279/17. ...... Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym; 5. ...... sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach ...... okresie międzysesyjnym;   6. ...... Zapytania, wolne wnioski. ......     Krzysztof Tokarz Przewodniczący Rady Miejskiej ......                 ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;        ...... sp;     Baborów, dnia 12. ......     ...
 • INFORMACJA
  ... Informuje się, że dnia 16 czerwca 2017r. ...... (piątek) Ośrodek Pomocy społecznej w Baborowie będzie nieczynny. ......   Za niedogodności przepraszamy. ......     ...
 • Godziny Pracy Urzędu - 16.06.2017
  ... (piątek) Urząd Miejski w Baborowie będzie nieczynny. ...... Za utrudnienia przepraszamy. ...
 • Program Rządowy - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
 • SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2016 ROKU
 • Wyniki konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic w mieście Baborów
  ... KOMUNIKAT Burmistrza Gminy Baborów w sprawie wyników ...... konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic w ...... Baborów Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Gminy Baborów Nr 67/17 z dnia 16 maja ...... w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic w ...... przeprowadzone zostały konsultacje społeczne. ...... Przedmiotem konsultacji była zmiana następujących nazw ulic w mieście Baborów: ...... – lecia PRL, Świerczewskiego, Kuroczkina, Dąbrowszczaków W ...... weryfikacji złożonych wniosków stwierdzono, co następuje: Liczba złożonych ...... sków: 3 w tym: Liczba ważnych wniosków: ...... Liczba nieważnych wniosków: 1 Wniosek nieważny złożono po terminie, tj. ...... Zestawienie wyników z propozycjami nowych nazw ...... Dotychczasowa nazwa ulicy Proponowana ...... 1 Świerczewskiego Kozielska 1 ...... Kuroczkina Kresowa 1 ...... szczaków Ratuszowa ......   ...
 • Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM
  ... Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego ...... 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM ...... sp;w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w ...... z następującym porządkiem:       Tematyka posiedzenia: ...... wniosków o stypendia  zgodnie z uchwałą RM. ...... letniego dzieci i młodzieży; Omówienie arkusza  organizacyjnego Zespołu ...... szkolno-Przedszkolnego  w ...... sp; na rok 2017/2018. ...... sprawy bieżące. ......  Przewodniczący Komisji       mgr Mariusz Kostyk ......   ...
 • Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 418/4 położonej w Rakowie
  ... sp;        ...... sp;   Baborów, 2017-06-06   ...... sp;     INFORMACJA O ...... 9:15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny ...... ograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów. ...... 0,0467 ha, która według ewidencji gruntów stanowi grunty orne (RIIIa), zapisana w KW ...... sp; Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono ...... osobę, która w wymaganym terminie wpłaciła ustalone wadium oraz złożyła zgłoszenie ...... stnictwa w przetargu ograniczonym. ...... Osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu nie było. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 4. ...... zł Kwota wadium: 480,00 zł Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 4. ...... zł (słownie: cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć złotych). ...... Nabywcą przedmiotowej nieruchomości została Pani Jadwiga Fojcik. ...... Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... szanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... skiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 13 czerwca 2017 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy ......     Przewodniczący Komisji Przetargowej  Ewa samotyj  ...... sp;         ...... sp;         ...... sp; ...
 • Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 418/5 położonej w Rakowie
  ... sp;        ...... sp;   Baborów, 2017-06-06   ...... sp;        ......   INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU W dniu ...... 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny ...... ograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów. ...... 0,0258 ha, która według ewidencji gruntów stanowi grunty orne (RIIIa), zapisana w KW ...... sp; Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono ...... osobę, która w wymaganym terminie wpłaciła ustalone wadium oraz złożyła zgłoszenie ...... stnictwa w przetargu ograniczonym. ...... Osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu nie było. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 3. ...... zł Kwota wadium: 370,00 zł Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 3. ...... zł (słownie: trzy tysiące siedemset piętnaście złotych). ...... Nabywcą przedmiotowej nieruchomości zostali Państwo Brunon i Barbara Cyranka. ...... sp; Informację o wyniku przetargu podaje ...... się do publicznej wiadomości poprzez ...... szanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... skiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 13 czerwca 2017 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy ...... sp;        ...... sp;   Przewodniczący Komisji ...... sp; Ewa samotyj      ......                 ...
 • ĆWICZENIE RENEGADE – w dniach 6 - 8 czerwca 2017 r.
  ... odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. ...... Ćwiczenia przewidują możliwość nadania sygnału alarmowego (syrena) dotyczącego ...
 • Informacja o organizacji dyżuru specjalisty ds. funduszy europejskich Lokalnego Punktu Informacyjnego
 • Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym- lokal mieszkalny nr 52A w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  ... G Ł O s Z E N I E Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 38 ust. ...... 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami ( Dz. ...... oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz ...... ) Ogłasza I  przetarg ustny  nieograniczony Na sprzedaż lokalu ...... szkalnego nr 52A w Baborowie przy ul. ...... Raciborskiej  o powierzchni użytkowej 26,92 m2   ...... Na projektowany układ funkcjonalny lokalu składa się :jeden pokój z aneksem kuchennym, ......  Do lokalu nie przynależy żadne pomieszczenie  gospodarcze. ...... Lokal wyposażony w instalacje wewnętrzne: przyłącz ...... Lokal usytuowany jest w budynku położonym na działce Nr ...... sp; o pow. ...... 0,0166 ha oraz posiada udziały  w dzialkach nr 1242/5 o pow. ...... ha  i 1242/3 o pow. ...... 0,0184 ha zapisanych w KW OP1G/00028922/8. ...... Działki nr 1242/4, 1242/5, 1242/3 położone są na terenie oznaczonym w miejscowym planie ...... spodarowania przestrzennego miasta Baborów ...... symbolem 5-MWI, który stanowi tereny z ...... stawowym przeznaczeniem dla zabudowy ...... szkaniowej wielorodzinnej. ...... Na terenie,o którym mowa dopuszcza się: usługi, handlu, rzemiosła w parterach budynków ...... szkalnych wielorodzinnych. ...... Funkcja usługowa z zakresu: handlu, gastronomii, rzemiosła, usług pocztowych, ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 22. ...... Wadium wynosi 2. ...... Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie ...... się 29  czerwca 2017r. ...... w sali konferencyjnej na I piętrze budynku ...... Miejskiego  w Baborowie. ...... W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium na ...... Gminy Baborów w Banku spółdzielczym w Baborowie Nr 05 8866 0006 2001 ...... sp;  ( przy czym za datę wpłaty na konto ...... się datę uznania rachunku Gminy Baborów). ...... Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i ...... zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od  daty  ...... strzygnięcia przetargu. ...... Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości  w ...... przetargu nie stawi się bez  usprawiedliwienia  w terminie i miejscu ...... zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy,a wpłacone wadium nie ...... Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ...... si nabywca. ...... Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem ...... sadnionej przyczyny. ...... szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości ...... sposobem jej zagospodarowania. ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, ...... ma przeszkód  prawnych w rozporządzaniu nią i nie jest ......         ...
 • Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym - działka zabudowana budynkiem w Rakowie 11
  ... G Ł O s Z E N I E Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 38 ust. ...... 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami ( Dz. ...... 2147 z dnia  14 grudnia  2016r. ...... oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz ...... ) Ogłasza I  przetarg ustny  nieograniczony Na sprzedaż działki nr ...... o powierzchni 0,1000ha położonej  w Rakowie 11, zabudowanej budynkiem, ...... stopień zużycia technicznego kwalifikuje do ...... kapitalnego lub rozbiórki, zapisanej w KW OP1G/00021229/1, która w ewidencji ...... stanowi  grunty rolne zabudowane –Br. ...... Zgodnie ze „studium Uwarunkowań i Kierunków ...... spodarowania Przestrzennego obejmującego ...... szar w granicach administracyjnych Gminy ...... przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII – 83/11 z dnia 21 czerwca 2011r. ...... teren obejmujący działkę  Nr 72/1 zlokalizowany na terenie sołectwa ...... zgodnie ze „studium” oznaczony jest symbolem 5 RA-MNUI i stanowi  tereny ...... mieszkaniowo jednorodzinnej i usługowej. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 14. ...... Wadium wynosi 1430,00 zł. ...... Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie ...... się w dniu  29 czerwca 2017 r. ...... 10:00 w sali konferencyjnej  na    I piętrze  budynku  Urzędu ...... skiego w Baborowie. ...... W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą ...... sp; na konto Gminy Baborów w Banku ...... spółdzielczym w Baborowie Nr 05 8866 0006 2001 ...... 2017 0004  w terminie do dnia 23 czerwca 2017r. ...... ( przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Gminy Baborów). ...... Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną  jako nabywca nieruchomości ...... sp;miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży ...... sp;ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia ...... Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze ...... nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w ...... organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone ...... Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ...... si nabywca. ...... Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem ...... sadnionej przyczyny. ...... szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości ...... sposobem jej zagospodarowania. ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi ...... nie ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i  nie jest ......                 ...

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
str  ok  firm  chroniona  bip  a  katalog  wyloguj  s  test
Przewodnik po urzędzie: