wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: s
znaleziono plików: 16995 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 3331

 • List Pani Prezes KRUS z 04.10.2019 r. do właścicieli gospodarstw, zgłoszonych do XVII Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
  ...   ...
 • Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 283/14 w Rakowie
  ... sp;        ...... sp;   Baborów, 2019-10-14 ...... 9:15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny ...... ograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów. ...... 0,0610 ha, która według ewidencji gruntów stanowi grunty orne (RIIIa), zapisana w KW ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 3. ...... wadium: 380,00 zł Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku ...... Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... szanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... skiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 21 października 2019 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp; Przewodniczący Komisji Przetargowej  ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp; Ewa samotyj      ...... sp;         ...... sp;         ...... sp;     ...
 • Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 283/7 w Rakowie
  ... sp;        ...... sp;   Baborów, 2019-10-14   ...... sp;        ...... 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny ...... ograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów. ...... 0,0422 ha, która według ewidencji gruntów stanowi łąki trwałe (ŁII), zapisana w KW ...... Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono jedną osobę, która w wymaganym ...... wpłaciła ustalone wadium oraz złożyła zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym. ...... Osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu nie było. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 2. ...... zł Kwota wadium: 270,00 zł Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 2. ...... zł (słownie: dwa tysiące siedemset trzydzieści złotych). ...... Nabywcą przedmiotowej nieruchomości został Pan Marcin Bernotek. ...... sp; Informację o wyniku przetargu podaje ...... się do publicznej wiadomości poprzez ...... szanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... skiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 21 października 2019 roku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;    Przewodniczący Komisji ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... samotyj  ...
 • Spotkanie informacyjne dot. wsparcia na infrastrukturę żłobków, klubów dziecięcych oraz alternatywnych form opieki nad dziećmi
  ... o godzinie 12:00 odbędzie sspotkanie informacyjne dot. ...... wsparcia na infrastrukturę żłobków, klubów dziecięcych oraz ...... Infrastruktura usług społecznych RPO WO 2014-2020. ......   Opolska sieć Punktów Informacyjnych Funduszy ...... skich zaprasza na: sPOTKANIE INFORMACYJNE ...... PRZEDsIĘBIORCÓW które odbędzie się: 25. ...... 1200 starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu, Plac ...... 13, sala nr 38 (sala dostosowana do potrzeb osób z  ...... sprawnością ruchową) Tematem spotkania będą ...... od 100 tys. ...... formy opieki dziennej organizator spotkania Lokalny Punkt Informacyjny ...... szy Europejskich w  Kędzierzynie-Koźlu ...... 77 47 25 039, 77 40 34 179 e-mail: lpi. ...... skie. ...... Więcej informacji:  https://www. ...... szeeuropejskie. ...... s ...... s ...... s ...... s ...... s ...... s ...... s ...... ZGŁOsZENIA: https://docs. ...... s ...... s ...... siJhtVXLUus-kauZdCadTPuqyLWeA/viewform? ...... sp=sf_link   ...
 • Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM- posiedzenie w dniu 23 października 2019 r.
  ... Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego ...... 16:00 w Urzędzie Miejskim w Baborowie odbędzie się posiedzenie ...... sji z następującym porządkiem: ...... stwo mieszkańców Gminy – sprawozdanie Komendy ...... w Głubczycach oraz Komendy Powiatowej Państwowej straży Pożarnej w Głubczycach; ...... Informacja o stanie zdrowia mieszkańców i realizacji kontraktów z NFZ ( ...... s, Grupowa Praktyka Lekarska PRIMED, sTOMADENT ...... Informacja o opiece higieniczno-lekarskiej i profilaktycznej w placówkach ...... na terenie Gminy Baborów; sprawozdanie z działalności klubów sportowych ...... ; sprawy bieżące     Przewodnicząca Komisji ...... Irena Biegus   ...
 • KRUS informuje
  ... – Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2019 rozstrzygnięty. ...... podczas uroczystej Gali na Międzynarodowych Targach Agro show w ...... Poznania odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu  ...... Gospodarstwo Rolne 2019. ...... Wyróżnienie za stosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie ...... oraz za wyjątkową dbałość o estetykę obejścia gospodarskiego i duży ...... pracy w tworzenie wspaniałych krajobrazów wiejskich  ...... Państwo Violetta i Norbert Jantos z Łowkowic. ...... W OCENIE KRUs Opolski KRUs wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy w Opolu przeprowadziły ...... celem było zdiagnozowanie wybranych obszarów ryzyka szkodliwości pyłu azbestowego na ...... w zakresie szkodliwości pyłu azbestowego na organizm ludzki, bezpiecznych metod ...... oraz w celu propagowania Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, których nie wolno ...... zdrowotne - tryb dokonywania zgłoszeń Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu ...... rolników, domowników, emerytów i rencistów rolniczych oraz członków ich rodzin , ...... sposób i tryb ich ustalania wymiaru składek na ...... ubezpieczenie regulują przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. ...... o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. ...... sp;z późn. ...... więcej Procedura orzekania w KRUs – tryb i zasady Prawo do uzyskania ...... z ubezpieczenia społecznego wynikające z ubezpieczenia ...... i ich rodzin w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia społecznego ...... s) uzależnione jest od uzyskania odpowiedniego ...... lekarskiego. ...... Utworzony w 1996 r aparat orzecznictwa w KRUs działa na podstawie Rozporządzenia Ministra ...... społecznej z dnia 31. ...... Od początku swojego istnienia orzecznictwo lekarskie w KRUs ...... jest w systemie orzekania dwuinstancyjnego. ...... W pierwszej instancji orzeczenia wydają jednoosobowo lekarze ...... natomiast w drugiej komisja lekarska, która orzeka w trzyosobowym składzie. ...... więcej       ...
 • Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie zaprasza na Wyjazd do Koniakowa i Istebnej
  ... Ośrodek Kultury Kultury w Baborowie zaprasza na wyjazd do Koniakowa i Istebnej 19 ...... Koszt 31 zł W programie wycieczki: - ...... sztaty tworzenia koronek w Centrum Koronki ...... skiej - udział w pokazie wyrobu sera w ...... z bacówek - obiad w karczmie góralskiej szczegółowe informacje w GOK w ...... 77/4036938 Zapisy do 14. ......   ...
 • Przedsiębiorco zarejestruj się już dziś i skorzystaj z promocji jaką gwarantuje akcja POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY
  ... tylko do niedzieli trwają zapisy do siódmej edycji akcji POLsKA ZOBACZ WIĘCEJ – ...... ZA PÓŁ CENY organizowanej przez Polską Organizację Turystyczną we współpracy z ...... sterstwem sportu i Turystyki. ...... Jesienna edycja odbędzie się w weekend 22-24 listopada. ...... coraz bardziej popularna akcja po raz pierwszy będzie promowana także za granicą. ...... Polska Organizacja Turystyczna zaprasza wszystkich przedsiębiorców działających w ...... turystycznej do udziału w siódmej edycji ogólnopolskiej akcji POLsKA ...... WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY. ...... Celem akcji jest wydłużenie sezonu turystycznego w Polsce. ...... Biorący w niej udział przedsiębiorcy dostrzegają jeszcze więcej zalet. ...... — Dzięki udziałowi w akcji POLsKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY ...... na naszych atrakcjach stałych wzrosło średnio o ponad 40% w porównaniu z okresem ...... Dzięki akcji kultura staje się bardziej dostępna — powiedziała Beata Krokosz, z ...... skiego Centrum Bajki im. ...... — Akcja POLsKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY to ...... Pokazuje Polakom, że podróżowanie nie musi być drogie – co doskonale wpisuje się w ...... sję naszej firmy – portalu umożliwiającego ...... Po raz trzeci wzięliśmy udział w akcji i z każdą kolejną jesteśmy coraz ...... zadowoleni — dodał Juliusz Fiedler dyrektor operacyjny portalu ...... — Jestem bardzo zadowolona z udziału w akcji ...... sKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY. ...... Wszystkie dostępne pokoje wyprzedały się już w pierwszych dniach. ...... Dlatego tez bierzemy udział w edycji jesiennej — mówi Renata szczygieł z ...... styki NAD sTAWEM Zamość. ...... przyjemnością po raz kolejny włączyliśmy się w akcję POLsKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ...... sp;PÓŁ CENY. ...... Wspólne działania wielu podmiotów m. ...... hoteli, restauracji, przewoźników ale także muzeów czy ...... atrakcji turystycznych stawia tę inicjatywę pośród szczególnie ...... w kalendarzu turysty. ...... w tych dniach odwiedzają liczne grupy turystów, które z uznaniem wypowiadają się o ...... — wyjaśnił Mariusz stankiewicz z Działu Promocji i Rozwoju Muzeum ...... Rejestracja partnerów trwa do 13 października. ...... sprzedaż ofert ruszy 30 października, a finał akcji zaplanowano ...... weekend od 22 do 24 listopada. ...... Tym samym przedsiębiorcy, którzy zgłossię do akcji mogą spodziewać się turystów ...... z Niemiec, Czech, słowacji, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Rosji, Norwegii i szwecji. ...... Polska Organizacja Turystyczna oferuje wsparcie marketingowe dla partnerów akcji w ...... ss mediach i środkach transportu ...... reklamowa w Internecie, w pociągach Pendolino czy autobusach Polonus). ...... W poprzedniej – wiosennej edycji akcji wzięło udział 894 ...... którzy zaoferowali swoje usługi w obniżonych cenach blisko 200 tysiącom ...... stów. ...... — Głównym beneficjentem akcji jest branża turystyczna i okołoturystyczna. ...... Wspólnie działając przedsiębiorcy mają większe szansę na pozyskanie nowych klientów ...... zapełnienie swoich obiektów poza sezonem. ...... Dla partnerów naszej akcji, to także doskonała okazja do darmowej reklamy. ...... Tym bardziej, że najbliższa edycja akcji po raz pierwszy będzie ...... dziewięciu rynkach zagranicznych — mówi prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Robert ...... Polska Organizacja Turystyczna ułatwiła proces rejestracji dla ...... siódmej edycji. ...... stworzono panel administracyjny, do którego, dzięki funkcji ...... stracji i logowania, zarejestrowane podmioty ...... miały stały dostęp – również na poczet przyszłych edycji akcji. ...... Zgłoszenia można wysyłać za pomocą formularza znajdującego się na ...... stronie www. ...... skazobaczwiecej. ...... Tam też znajdują sszczegółowe informacje na temat akcji, ...... oraz instrukcja zgłaszania ofert. ...
 • PRODUKT POLSKI – KUPUJ ŚWIADOMIE
  ... wiecie, że dla siedmiu na dziesięciu Polaków wystarczającą zachętę do zakupu ...... produktu stanowi to, że pochodzi on z Polski, a połowa konsumentów swój patriotyzm ...... stuje podczas zakupów w sklepach z artykułami ...... spożywczymi? ...... Znak „Produkt polski” umożliwia konsumentom łatwiejsze wyszukiwanie produktów ...... w Polsce z użyciem polskich surowców. ...... sp; Aby ułatwić konsumentom identyfikację ...... wytworzonych z polskich surowców, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowano znak ...... polski” i zasady jego stosowania. ...... Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów ...... spożywczych produkty opatrzone tą informacją ...... szą być wyprodukowane z surowców wytworzonych ...... terenie Polski z tym, że w produktach przetworzonych ...... szcza się użycie importowanych składników (np. ...... przypraw, bakalii) w ilości do 25% masy tych produktów, pod warunkiem że składniki ...... nie są wytwarzane w kraju. ...... sp;Więcej o znaku „Produkt polski” ...... żywność z oznaczeniem „Produkt polski”, konsument ma pewność, że została ona wytworzona w ...... i z rodzimych surowców. ...... Przy bogatej ofercie na sklepowych półkach ma to niebagatelne ...... a w efekcie przyczynia się także do budowania patriotyzmu ...... sumenckiego i wsparcia sprzedaży polskiej ...... Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące kampanii Produkt polski ...... sp; ...
 • Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1309/32 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)
  ... sp;        ...... sp;   Baborów, 2019-10-08   ...... sp;        ...... sp; INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU W dniu ...... 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny ...... nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów. ...... 0,0023 ha, która według ewidencji gruntów stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane ...... zapisana w KW OP1G/00021222/2. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 2. ...... wadium: 200,00 zł Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku ...... Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... szanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... skiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 15 października 2019 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;     Przewodniczący ...... sji Przetargowej      ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;       Ewa ...... samotyj        ...... sp;         ...... sp;         ...... sp; ...
 • Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1309/31 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)
  ... sp;        ...... sp;   Baborów, 2019-10-08   ...... sp;        ...... sp; INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU W dniu ...... 9:45 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny ...... nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów. ...... 0,0023 ha, która według ewidencji gruntów stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane ...... zapisana w KW OP1G/00021222/2. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 2. ...... wadium: 200,00 zł Wadium wpłaciła jedna osoba, ale nie przystąpiła do przetargu. ...... Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. ...... Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... szanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... skiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 15 października 2019 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;     Przewodniczący ...... sji Przetargowej      ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;      Ewa ...... samotyj        ...... sp;         ...... sp;         ...... sp; ...
 • Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1309/30 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)
  ... sp;        ...... sp;   Baborów, 2019-10-08   ...... sp;       ...... 9:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny ...... nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów. ...... 0,0023 ha, która według ewidencji gruntów stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane ...... zapisana w KW OP1G/00021222/2. ...... Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono jedną osobę, która w wymaganym ...... wpłaciła ustalone wadium. ...... Osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu nie było. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 2. ...... zł Kwota wadium: 200,00 zł Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 2. ...... zł brutto (słownie: dwa tysiące dwadzieścia złotych brutto). ...... Nabywcą przedmiotowej nieruchomości została Pani Ewa stępień. ...... sp; Informację o wyniku przetargu podaje ...... się do publicznej wiadomości poprzez ...... szanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... skiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 15 października 2019 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;     Przewodniczący ...... sji Przetargowej      ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;     Ewa samotyj  ......                   ...
 • Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1309/29 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)
  ... sp;        ...... sp;   Baborów, 2019-10-08   ...... sp;        ......   INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU W dniu ...... 9:15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny ...... nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów. ...... 0,0023 ha, która według ewidencji gruntów stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane ...... zapisana w KW OP1G/00021222/2. ...... Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono jedną osobę, która w wymaganym ...... wpłaciła ustalone wadium. ...... Osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu nie było. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 2. ...... zł Kwota wadium: 200,00 zł Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 2. ...... zł brutto (słownie: dwa tysiące dwadzieścia złotych brutto). ...... Nabywcą przedmiotowej nieruchomości zostali Państwo Maria i Jerzy Woźniak. ...... Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... szanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... skiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 15 października 2019 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;     Przewodniczący ...... sji Przetargowej      ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;  Ewa samotyj      ......                 ...
 • Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1309/28 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)
  ... sp;        ...... sp;   Baborów, 2019-10-08   ...... sp;        ...... sp; INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU W dniu ...... 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny ...... nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów. ...... 0,0023 ha, która według ewidencji gruntów stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane ...... zapisana w KW OP1G/00021222/2. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 2. ...... wadium: 200,00 zł Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku ...... Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... szanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... skiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 15 października 2019 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... Komisji Przetargowej             ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;    Ewa samotyj  ...... sp;         ...... sp;         ...... sp;         ...
 • Obwieszczenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach
  ... szczenia Dyrektora Regionalnego Zarządu ...... spodarki Wodnej w Gliwicach w sprawach ...... wodnoprawnych przekazane zgodnie z art 401 ust. ...... 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. ...... - Prawo wodne   ...

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
str  a  ok  wyloguj  s  chroniona  bip  test  katalog  firm
Przewodnik po urzędzie: