wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: s
znaleziono plików: 15979 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 3073

 • Ogłoszenie LPI Funduszy Europejskich - SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
  ...   ...
 • Cykl zajęć "Tworzenie kartek wielkanocnych" w Świetlicy Miejskiej w Baborowie 26.03 - 05.04
 • Zapraszamy na Powitanie Wiosny w Świetlicy Miejskiej w Baborowie!
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lokal mieszkalny dla najemcy przy ul. Raciborskiej 2/3 w Baborowie
  ... mieszkalny dla najemcy w trybie bezprzetargowym o ...... 40,70 m2  na II kondygnacji budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Baborowie, przy ...... Raciborskiej 2/3. ...... Na układ funkcjonalny lokalu składają się : kuchnia, dwa pokoje, przedpokój, ...... Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze w postaci piwnicy o powierzchni ...... 4,50m2 Cena lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w prawie ...... sności gruntu działki  wynosi 54. ...... Lokal usytuowany jest w budynku położonym na działce Nr 1277 o ...... 0,0460 ha zapisanej w KW OP1G/00024065/4. ...... Zgodnie ze „Zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy obejmującego ...... szar w granicach administracyjnych  ...... sta Baborowa” uchwaloną przez Radę Miejską w ...... Obszar obejmujący działkę nr 1277, oznaczony symbolem 10-MWII, stanowi teren zabudowy ...... szkaniowo-usługowej obejmującej zabudowę ...... szkaniową wielorodzinną oraz funkcję usługową ...... zakresu usług publicznych i komercyjnych. ...... Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi ...... nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi i nie są ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości ...... sposobem ich zagospodarowania. ...... upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w ...... nieruchomości na podstawie art. ...... 34 ust 1 pkt. ...... 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. ...... osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy ...... odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej ...... pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia ...... sp; albo jego spadkobiercą. ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... szenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... skiego w Baborowie na okres 21 dni tj. ...... sp;      ...
 • Budowa wieży widokowej w Baborowie w ramach projektu pn.: "Szlakiem wież i platform widokowych Euregionu Silesia - etap II"- 2 przetarg
  ...         ......     ...
 • Szkolenie dla rolników z zakresu dopłat bezpośrednich
  ...   ...
 • Nadchodzące Wydarzenia
 • Warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży 28-29.03.2019
 • Warsztaty plastyczne w Świetlicy Miejskiej "Ciastolinowe Zoo" 14.03.2019
 • Świetlicowy czwartek w parku miejskim 07.03.2019 r.
 • Informacja- Bank Żywności
 • Konsultacje z mieszkańcami projektów nowych Statutów Sołectw i Osiedli
  ... dniach od 18 do 25 marca 2019 roku odbędą się zebrania mieszkańców sołectw i Osiedli w ...... sprawie konsultacji projektów nowych statutów ...... jednostek pomocniczych Gminy Baborów. ...... sp; Zmiany statutów dotyczą wydłużenia do 5 ...... kadencji sołtysów i Rad sołeckich oraz Zarządów Osiedli, a także zasad ...... organów sołectw i Osiedli oraz uregulowań dotyczących realizacji ...... szu sołeckiego. ...... Projekt statutu sołectwa Projekt statutu Osiedla Harmonogram spotkań ...... sultacyjnych w sołectwach - świetlice wiejskie ...... miejscowościach: 18 marca 2019 r. ...... (poniedziałek) 17:00 - Tłustomosty 18:30 - Raków 19 marca 2019 r. ...... (środa) 17:00 - Boguchwałów 18:30 - sucha Psina 21 marca 2019 r. ...... (czwartek) 17:00 - Księże Pole 18:30 - Dziećmarów 22 marca ...... (piątek) 16:00 - Dzielów 17:15 - szczyty 18:30 - sułków spotkanie z ...... szkańcami miasta Baborów - Osiedla "Baborów ...... 15:00 - sala widowiskowa w Baborowie - Rynek 9   ...
 • Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r.
  ... o wyborach do Parlamentu Europejskiego na stronach Państwowej Komisji Wyborczej   ...... ZARZĄDZENIE NR OW-31/19 Burmistrza Gminy Baborów z dnia 4 marca 2019 r. ...... w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie ...... obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych ...
 • Program "Mama 4+"
  ... Opolski informuje, że od dnia 28. ...... na stronie internetowej www. ...... zostanie zamieszczona zakładka pn. ...... Program "Mama 4+" w której przedstawione zostaną informacje o Programie oraz wzory ...... do pobrania (wniosków, oświadczeń). ...
 • Radni Kadencja 2018 - 2023
  ... majątkowe radnych Rady Miejskiej w Baborowie udostępnione zgodnie z art ...... ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ...... o samorządzie gminnym. ...... Bartman Kamila pierwsze oświadczenie Biegus Irena pierwsze ...... Bliźnicki Marian pierwsze oświadczenie Bradel Magdalena ...... sze oświadczenie Fitzoń Dorota ...... sze oświadczenie Fryzel-Kalita Dagmara ...... sze oświadczenie Jakubowska Michalina ...... sze oświadczenie Kowalczykowska Jadwiga ...... pierwsze oświadczenie Kraszewski Roman pierwsze oświadczenie Morys ...... pierwsze oświadczenie Ronczka Jarosław pierwsze oświadczenie sobczyk ...... sław pierwsze oświadczenie stanulewicz ...... pierwsze oświadczenie Śliwiński Wojciech pierwsze oświadczenie ...... Krzysztof pierwsze oświadczenie ...

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
str  chroniona  bip  wyloguj  s  ok  katalog  a  firm  test
Przewodnik po urzędzie: