Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: ok
znaleziono plików: 430 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 2137

 • Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baborów - XI nabór 2020 r.
  ... z nieruchomości na terenie Gminy Baborów w roku 2020. ...... Ratuszowa 2a 48-120 Baborów   określenie przedmiotu zamówienia: 1. ...... składowisko odpadów niebezpiecznych została określona przez Zamawiającego na około 4  ...... tysiące sto trzy metrów kwadratowych) w tym około 2 142,00 m² wymaga transportu i ...... a około 1 961,00 m² wymaga demontażu, transportu ...... wykaz nieruchomości, na których będzie dokonany demontaż pokryć dachowych wraz z ...... Po każdym dokonanym demontażu wraz z unieszkodliwianiem, ...... z przedmiotem zamówienia, konieczne jest dokonanie wizji lokalnej w terenie na  ...... Gmina Baborów wraz z dostarczeniem dokumentów rozliczeniowych do dnia 05. ...... zapytania ofertowego; załączoną kopię dokumentów – stosowne zezwolenia Wykonawcy na ...... azbest objętych przedmiotem zamówienia określona została na podstawie szacunkowych ...... Dlatego ostateczne określenie ilości odpadów, przyjętych do ...... W celu weryfikacji podanych ilości oraz określenia stopnia trudności demontażu wyrobów ...... azbest zaleca się dokonanie wizji w miejscach określonych w ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- cz. dz. 19/7 w Tłustomostach i dz. nr 1242/6 w Baborowie
  ... nr 19/7 oznaczony symbolem 1 TM-MWII zlokalizowany na terenie sołectwa Tłustomosty ...... zagospodarowania przestrzennego : Teren zlokalizowany na obszarze miasta Baborów ...... warunków umowy z chwilą zmiany wysokości minimalnych stawek czynszu. ...... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 tj. ...... w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych Gminy ...
 • Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu użytkowego w Baborowie przy ul. Plac Dworcowy 1/A.
  ... i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości( Dz. ...... PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Baborowie przy ul. ...... Lokal usytuowany jest w budynku zlokalizowanym na nieruchomości obejmującej ...... Lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 172,80 m2 ...... na II kondygnacji budynku czterokondygnacyjnego, wielorodzinnego Z osobnym ...... Lokal wyposażony w instalacje ...... centralnego ogrzewania zasilanego z lokalnej kotłowni. ...... Do lokalu nie przynależy żadne pomieszczenie ...
 • Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1761 zabudowanej budynkiem użytkowym i budynkiem garażowo-gospodarczym w Baborowie przy ul. Powstańców 62.
  ... i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości( Dz. ...... Budynek gospodarczy jednokondygnacyjny niepodpiwniczony o pow. ...... użytkowej ok. ...
 • Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w jednostkach organizacyjnych Gminy
  ... Społecznej w Baborowie Termin składanie dokumentów - 15 czerwca 2020 r. ...
 • Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie - XIII Sesja RM - 27 maja 2020 r.
  ... Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji 3. ...... zwierząt na terenie Gminy Baborów w 2020 roku” - druk nr 149/20 3. ...... zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego ...... Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym 5. ...... Gminy o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym 6. ...
 • Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM - 25 maja 2020 r. - godz. 16:00
  ... zmian do budżetu Gminy Baborów na 2020 rok - druk nr 157/20 2. ...
 • Posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM - 21 maja 2020 r. - godz. 16:00
  ... sprawozdania z wykonanych zadań za 2019 rok Gminnej Biblioteki Publicznej 4. ...... oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019 5. ...... na terenie Gminy Baborów w 2020 roku” - druk nr 149/20 6. ...... uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego ...
 • Wykaz nieruchomosci przeznaczonej do sprzedazy na terenie miasta Baborów- lokal dla najemcy przy ul. Raciborskiej 54/10
  ... wiadomości, że przeznacza się do sprzedaży lokal mieszkalny dla najemcy w trybie ...... Na układ funkcjonalny lokalu składają się: trzy pokoje, kuchnia, ...... okój, łazienka z wc. ...... Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni ...... Cena lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym i ...... Lokal usytuowany jest w budynku położonym na ...... podatku od towarów i usług VAT sprzedaż w/w lokalu. ...... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. ...
 • KRUS informuje
  ... dodatkowe świadczenie będzie wypłacane co roku. ...... spełnili określone warunki. ...... Wysokość świadczenia nie była uzależniona od ...... dotychczas emerytury czy renty i w tym roku wyniosła 1200 zł brutto. ...... W razie zaistnienia okoliczności uniemożliwiających lub ...... świadczeń otrzymują co najmniej jeden raz w roku (w każdym roku kalendarzowym) odpowiedni ...... podpisu należy odesłać do KRUS w terminie określonym w piśmie przewodnim. ...... związku z wykonywaniem przez niego czynności określonych w umowie o pomocy przy zbiorach, ...... do ochrony zdrowia w okresie wykonywania umowy o pomocy przy ...... Powinna określać miejsce świadczenia pomocy, okres wykonywania pomocy oraz jej zakres. ...... nie może przekroczyć 180 dni w danym roku kalendarzowym. ...... o liczbie dni świadczenia pomocy, w danym roku kalendarzowym, na podstawie umów zawartych ...... W przypadku przekroczenia w danym roku kalendarzowym limitu 180 dni świadczenia ...... zbiorach, lecz nie później niż przed upływem okresu na który zawarta została ta umowa. ...... zasad bezpieczeństwa, zwłaszcza w okresie trwania pandemii koronawirusa. ...... Jak co roku, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ...... Z roku na rok odnotowujemy spadek liczby wypadków ...... ok ...... ok ...... to propozycja dla najmłodszych – wydrukuj i pokoloruj obrazki, a dowiesz się co możesz ...... ok ...... ok ...... ok ...... Regularnie i dokładnie mycie rąk wodą z mydłem i dbanie o ich ...... Nie dotykanie dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu. ...... Zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką podczas kaszlu i kichania. ...
 • KONKURS "Twoja ulubiona opowieść biblijna"
  ... Centrum Rozwoju Lokalnego we współpracy z Tygodnikiem Katolickim ...... Konkurs rokrocznie uzyskuje większe uznanie, co ...... prac w wyjątkowym kalendarzu na rok 2021. ...... na adres Centrum Rozwoju Lokalnego, ul. ...... do śledzenia profilu konkursu na Facebooku, gdzie publikowane będą najważniejsze ...... Profil na Facebooku: facebook. ...
 • Nabór wniosków o dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych - 2020 rok
  ... na zadania zaplanowane do realizacji w 2020 roku Na podstawie § 4 ust. ...... w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu ...... od 5 do 20 maja 2020 roku  stowarzyszenia ogrodowe ...... uzyskaniem dotacji w 2020 roku mogą składać wnioski o udzielenie ...... Planowana łączna kwota dotacji w 2020 roku wynosi 10 000 zł. ...... wniosku, spełniającego wszelkie wymogi określone w ww. ...... zasady udzielania i rozliczania dotacji określone są w uchwale Nr IV/39/19 Rady ...... w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu ...
 • Plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej w czasie epidemii koronawirusa
  ... trudne okoliczności, w jakich się obecnie znajdujemy, ...
 • Sprawozdania finansowe za 2019 rok
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1758 w Baborowie przy ul. Wiejskiej
  ... Miejskiej Nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011 roku obszar obejmujący działkę nr 1758 w ...... W przypadku wtórnego zbycia nieruchomości, określone w pkt 1 terminy nie ulegają ...... wystąpienia przeszkód w wypełnieniu warunków określonych w pkt 1 powstałych z przyczyn ...... lub inną uprawnioną instytucję, terminy określone w pkt 1 uważa się za zachowane w ...... ich przesunięcia o okres wystąpienia przeszkód i ich następstw. ...... zobowiązań wynikających z pkt 1 z przyczyn określonych z pkt 4 skutkować będzie ustaleniem ...... Kary płatne będą z góry za każdy rozpoczęty rok zwłoki, liczony od daty zawarcia umowy ...... Za każdy następny rok zwłoki kara umowna ulegnie zwiększeniu o dalsze ...... w oświadczeniu złożonym przez nabywcę do protokołu z przeprowadzonego przetargu oraz w ...... Z dniem 5 czerwca 2020 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez ...... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. ...... do dnia  15 maja 2020 roku. ...