wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: ok
znaleziono plików: 309 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1777

 • Podprogram 2017- efekty
  ... w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017-czerwiec 2018. ...... w oleju), cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy), tłuszcze (olej rzepakowy) dania ...
 • Alarm I stopnia Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o przekroczeniu poziomu informowania dla ozonu.
  ... niekorzystne warunki meteorologiczne (wysoka temperatura powietrza oraz duże ...... przestrzeni w czasie występowania wysokich stężeń podczas uprawiania sportu, ...... ozonu są: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, ...
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baborów”- IX nabór- 2018 r.
  ... które uległo zmianie: Rozdział: określenie przedmiotu zamówienia:; pkt 1 zdanie ...... składowisko odpadów niebezpiecznych została określona przez Zamawiającego na około 2562,00 ...... sześćdziesiąt dwa metrów kwadratowych) w tym około 1914,00 m² wymaga transportu i utylizacji, ...... a około 648,00 m² wymaga demontażu, transportu i ...
 • Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baborów - IX nabór 2018 r.
  ... z nieruchomości na terenie Gminy Baborów w roku 2018. ...... Ratuszowa 2a 48-120 Baborów określenie przedmiotu zamówienia: 1. ...... składowisko odpadów niebezpiecznych została określona przez Zamawiającego na około 2562,00 ...... dziewiętnaście metrów kwadratowych) w tym około 1914,00 m² wymaga transportu i utylizacji, ...... a około 648,00 m² wymaga demontażu, transportu i ...... wykaz nieruchomości, na których będzie dokonany demontaż pokryć dachowych wraz z ...... Po każdym dokonanym demontażu wraz z unieszkodliwianiem, ...... z przedmiotem zamówienia, konieczne jest dokonanie wizji lokalnej w terenie na ...... Gmina Baborów wraz z dostarczeniem dokumentów rozliczeniowych do dnia 16. ...... zapytania ofertowego; załączoną kopię dokumentów – stosowne zezwolenia Wykonawcy na ...... azbest objętych przedmiotem zamówienia określona została na podstawie szacunkowych ...... Dlatego ostateczne określenie ilości odpadów, przyjętych do ...... W celu weryfikacji podanych ilości oraz określenia stopnia trudności demontażu wyrobów ...... azbest zaleca się dokonanie wizji w miejscach określonych w ...
 • Budowa wieży widokowej w Baborowie w ramach projektu pn:"Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap II
  ... Dokumentacja projektowa: ...
 • Program "Dobry Start"
  ... złotych płatne raz w roku – tyle wynosić będzie świadczenie „Dobry ...... Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny w szkole ...... i ponadpodstawowej dzieci do ukończenia 20 roku życia. ...... otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. ......   Ważne jest, aby wypełnić dokładnie dane szkoły, do której dziecko będzie ...
 • NOWE TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY BABORÓW
  ... Taryfowa grupa odbiorców okres Cena wody [m3/zł ...... abonamentowej [zł netto na odbiorcę/ okres rozliczeniowy] Stawka ...... abonamentowej [zł brutto na odbiorcę/okres rozliczeniowy] Stawka ...... w których odczyt wodomierza głównego dokonywany jest 1raz/2msc, okres ...... i pozostałych odbiorców dla których odczyt dokonywany jest 1raz/1msc i okres ...... w których odczyt wodomierza głównego dokonywany jest 1raz/2msc, okres rozliczeniowy ...... Taryfowa grupa odbiorców okres Cena ścieków [m3/zł ...... abonamentowej [zł netto na odbiorcę/okres rozliczeniowy] Stawka ...... abonamentowej [zł brutto na odbiorcę/okres rozliczeniowy] Stawka ...... obejmująca gospodarstwa domowe, dla których okres rozliczeniowy wynosi 2 miesiące taryfa ...... przemysł i pozostałych odbiorców dla którychokres rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc. ...... zgodnie  z obowiązującymi przepisami na okres 3 letni. ...... Pierwszy okres: od 11. ...... Ceny dla okresu 2 i 3 zostały udostępnione na stronie ...
 • Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 353/2 w Czerwonkowie
  ... WYNIKU PRZETARGU W dniu 19 czerwca 2018 roku o godz. ...... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 4 lipca 2018 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji ...
 • Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 514 w Babicach
  ... WYNIKU PRZETARGU W dniu 19 czerwca 2018 roku o godz. ...... Działka w części wynoszącej około 3/4 powierzchni stanowi składowisko ...... około 1/4 części użytkowana jest jako grunt ...... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 4 lipca 2018 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie miasta Baborów
  ... m2 zlokalizowane na I piętrze  budynku ...... płatny z góry  do 30 września danego roku. ...... płatny z góry do 30 września  danego roku. ...... warunków umowy z chwilą zmiany wysokości minimalnych stawek czynszu. ...... Zmiana wysokości VAT  powoduje zmianę wartości ...... Urzędu Miejskiej  w Baborowie na okres 21 tj. ...... prasie lokalnej oraz w biuletynie informacji publicznej ...
 • Informacja o wyniku III przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1610/12 w Baborowie
  ... WYNIKU PRZETARGU W dniu 12 czerwca 2018 roku o godz. ...... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 27 czerwca 2018 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji ...
 • Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż działki nr 353/3 w Czerwonkowie
  ... odwołuje ogłoszony na dzień 19 czerwca 2018 roku o godzinie 9:30 II przetarg ustny ...... Przyczyna odwołania przetargu: w określonym terminie wpłynęło wadium od jednego ...
 • Obiwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie
  ... protokołu z obrad poprzedniej sesji. ...... Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej ...... Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym; 6. ...... Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie międzysesyjnym;   7. ...... Tokarz Baborów, dnia 13. ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1276/2 w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  ... Miejskiej Nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011 roku obszar obejmujący działkę nr 1276/2 w ...... Z dniem 25 lipca 2018 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez ...... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. ...... do dnia  4 lipca 2018 roku. ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1276/1 w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  ... Miejskiej Nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011 roku obszar obejmujący działkę nr 1276/1 w ...... Z dniem 25 lipca 2018 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez ...... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. ...... do dnia  4 lipca 2018 roku. ...

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
ok  bip  wyloguj  katalog  str  firm  test  a  chroniona  s
Przewodnik po urzędzie: