wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: ok
znaleziono plików: 402 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 2094

 • Nabór ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania i rozwijania sportu w okresie od marca do lipca 2020 r.
  ... SPORTU NA TERENIE GMINY BABORÓW W okRESIE OD MARCA DO LIPCA 2020 r. ...... sportowej, 2) osiąganie wysokich wyników sportowych poprzez udział we ...... okość środków publicznych przeznaczonych na ...... tych zadań w okresie od marca do lipca 2020 r. ...... i zrzeszające zawodników uprawiających określona dyscyplinę sportową. ...... będzie realizowane w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 lipca ...... oraz na warunkach określonych w umowie zawartej pomiędzy ...... i oceny realizacji zadania przez kluby określa umowa. ...... z wykonania zadania określonego w umowie kluby przedkładają ...... Ratuszowa 2a, pokój nr 13 (I piętro) na formularzu, ...... tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty: 1. ...... sportowym osiadającym licencję lub inny dokument uprawniający do uczestnictwa we ...... sportowym zawodników, uprawiających określoną dyscyplinę sportową, 3)  ...... sportowy, określony miejscem zajmowanym przez klub w  ...... czynności Komisja sporządza protokół, który przedkłada Burmistrzowi. ...... protokół zawiera w szczególności propozycje co ...... wyboru ofert i wysokości dotacji. ...... w budżecie gminy na wspieranie sportu dokonuje Burmistrz w drodze zarządzenia. ...... sprzyjających rozwojowi sportu w okresie od marca do lipca 2020 r. ...
 • Informacja Przewodniczących Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM - posiedzenie 18 lutego 2020 r. - godz. 16:00
  ... sprawozdania z wykonania zadań za 2019 rok Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie. ...
 • Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie - XII Sesja RM - 20 lutego 2020 r.
  ... prawomocności obrad Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Podjęcie ...... druk nr 146/20 ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ...... druk nr 132/20 ustalenia wysokości stawek opłaty za zajecie pasa drogowego ...... Baborów” - projekt druk nr 135/20 określenia szczegółowego sposobu i zakresu ...... - projekt druk nr 136/20 określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty ...... Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym Sprawozdanie ...... Gminy o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym Zapytania, wolne ...
 • Opolska Agencja Pracy - program wsparcia młodych na Opolszczyźnie
  ...             okRES REALIZACJI : 1. ...... dowiedzą się jak w jaki sposób tworzyć dokumenty aplikacyjne, odbyć rozmowę ...... przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości 826,00 zł (za 120 h szkolenia – średnio ...... uczestnika z konkretnym pracodawcą, określenie profilu zawodowego, analizę rynku ...... z pracodawcami, pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych dostosowanych do ...... odbytego stażu przysługuje stypendium w wysokości 1033,70 zł Realizując projekt staramy ...
 • Oddział Regionalny KRUS w Opolu informuje
  ... Opolu zaprasza do wzięcia udziału w Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo ...... Centrach Rehabilitacji Rolników, zlokalizowanych na terenie całej Polski (Jedlec, ...
 • Świetlica Miejska w Baborowie - zajęcia w okresie ferii zimowych.
 • Mobilny Punkt Informacyjny specjalisty ds. funduszy europejskich
  ... funduszy europejskich Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy ...
 • Nabór członków Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego
  ... Termin składania dokumentów mija 21 lutego br. ...... ok. ...
 • Minister Zdrowia: Koronanowirus - jesteśmy w gotowości
  ... Wszystkie szpitale, w których zlokalizowane są oddziały zakaźne, otrzymały ...... W tej chwili monitoringiem objętych jest około 100 osób. ...
 • Zagrożenie wystąpieniem grypy ptaków HPAI
  ... może wywoływać zachorowania i bardzo wysoką śmiertelność u ptactwa domowego. ...... wymrozi” wirusy grypy, gdyż to właśnie w tym okresie choroba występuje najczęściej. ...... powodować bardzo gwałtowny przebieg i wysoką śmiertelność, podczas gdy inne gatunki (np. ...... Po pierwsze – jest bardzo wrażliwy na wysoką temperaturę i pod działaniem 70°C ginie ...... mają nastroszone pióra i gromadzą się wokół źródeł ciepła. ...... Dlatego jest niezwykle istotne, aby w okresie wysokiego ryzyka nie tylko utrzymywać ...... gdzie utrzymywany jest drób, a najlepiej w okresie wysokiego zagrożenia zrezygnowali z ...... a szczególnie ostrożnie podchodzić do pokątnych ofert sprzedaży ptaków po „okazyjnej” ...... Handel drobiem jest dozwolony tylko w okresie, gdy grypa na danym obszarze nie ...... „okresem inkubacji”, kiedy wirus już jest w ...... poniższa rycina: W 2016 i 2017 roku Europa doświadczyła największej w historii ...... obecność wykryto też u dzikich ptaków w 68 lokalizacjach, a oprócz odmiany H5N8 występował ...... zostało rozpoznane w Polsce w marcu 2017 roku, ale w Europie wirus H5N8 utrzymywał się ...... Ponadto jesienią 2017 roku powrócił w zmienionej formie, jako wariant ...... ma znacznie mniejszy zasięg niż w roku poprzednim. ...... Niestety, koniec roku 2019 (30 grudnia) to ponowne pojawienie się ...... występują na kontynencie europejskim, jednak okres największego ryzyka wystąpienia epidemii ...
 • KRUS informuje
  ... zaświadczenia zawierającego informacje o okresach podlegania ubezpieczeniu społecznemu ...... Wzorem ubiegłego roku opolski KRUS zaprasza rolników do udziału w ...... rolnego do zalesienia na zasadach określonych w odrębnych przepisach, pod ...... rentowym w ZUS lub zaopatrzeniu emerytalnemu określonemu w odrębnych przepisach i nie mają ...... Ubezpieczenie na wniosek powstaje z dniem określonym przez osobę zainteresowaną, nie ...... ustawowym terminem płatności, a wpłata dokonana w nowo ustalonym terminie. ...... W związku z zakończonym rokiem podatkowym 2019 r. ...... Gdy organ rentowy nie dokonuje rocznego obliczenia podatku, ...... przekazać inną informację o wysokości uzyskanego przychodu (PIT-11). ...... ZUS lub odwrotnie, realizowała w danym roku podatkowym ulgę podatkową udzieloną przez ...... skarbowy, obniżała wysokość miesięcznych zaliczek na podatek ...... podwójnego opodatkowania, przed końcem roku podatkowego tj. ...... wypłaty emerytury/renty po zamknięciu roku podatkowego nie mogła rozliczyć ...... dochodach uzyskanych od organu rentowego za rok podatkowy 2019. ...... papierowej lub drogą elektroniczną), bądź dokonać akceptacji zeznania udostępnionego na ...... terminie do 30 kwietnia 2020 roku. ...... dochodów podlegających opodatkowaniu, niedokonanie akceptacji lub odrzucenia ...... Zgłoś wypadek bez zbędnej zwłoki – zalecane do 14 dni. ...... późne zgłoszenie może uniemożliwić ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku, co może ...... Zgłoszenie wypadku może dokonać poszkodowany lub inna osoba, ...... ustala się dla ubezpieczonego w wysokości proporcjonalnej do określonego ...
 • Informacje dot. zagrożenia ASF
  ... wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza ...... szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość – ...... wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym ...... w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i ...... w których utrzymywane są świnie, zlokalizowanych na terytorium RP poza obszarami ...... w przypadku nieusunięcia uchybień po czasie określonym w pkt 1); 4) za ubite lub zabite ...... 5) nie wcześniej niż przed upływem roku od wydania zakazu utrzymywania świń w ...... Przewidywana wysokość środków pomocowych wynosi 131,40 PLN/za 1 ...... świni/rok przez 3 lata za każdy rok nieutrzymywania świń: 1. ...... (ASF) występuje w Polsce od lutego 2014 roku. ...... zwlekać ze zgłoszeniem informacji o niepokojących objawach do lekarza weterynarii ...
 • Łowiectwo - Informacje Burmistrza o terminach polowań zbiorowych oraz miejscach przechowywania książek ewidencji polowań indywidualnych
  ... książki ewidencji polowań Koła Łowieckiego "Sokół" w Bielsku Białej   ...
 • OGŁOSZENIE otwartego konkursu na realizację w 2020 roku usług terapeutycznych dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów
  ... otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, ...... z terenu Gminy Baborów realizowane w 2020 roku”   Wysokość środków ...... na realizację zadania w roku 2020 - 1. ...... terminie do 12 lutego 2020 roku do godziny 1200  (z adnotacją „" ...... Termin: rok 2020. ...... podatkowych kwotę, powyżej której należy dokonywać odpisów amortyzacyjnych; 5) ...... za zgodność z oryginałem złożonych dokumentów do wniosku przez osobę uprawnioną ...... Dokonując oceny ofert bierze się pod uwagę w ...... zadań zleconych wnioskodawcy  w okresie poprzednim; 8) rozliczenie się ...... ze środków finansowych otrzymanych w okresie poprzednim biorąc pod uwagę rzetelność ...... oraz sposób rozliczenia; 9) wysokość dotacji, która jest przeznaczona na ...... ofert nastąpi do dnia 17 lutego 2020 roku. ...... warunki realizacji i rozliczenia zadania określi umowa zawarta pomiędzy Gminą Baborów a ...... realizację zadań z zakresu pomocy społecznej określa załącznik do rozporządzenia ...... zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2018 i 2019. ...... ze środków publicznych Gminy w wysokości: - w roku 2018 - 1. ...... zł; - w roku 2019 - 1. ...
 • Informacja o wyniku II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1196 w Baborowie
  ... WYNIKU PRZETARGU W dniu 8 stycznia 2020 roku o godz. ...... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 23 stycznia 2020 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji ...

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
chroniona  str  katalog  test  wyloguj  s  ok  bip  firm  a
Przewodnik po urzędzie: