wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: a
znaleziono plików: 5223 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 3071

 • Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego-działka nr 1276/2 w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  ... aborów, 2018-09-20     ...... aCJa O WYNIKU PRZETaRGU     ...... dniu 12 września 2018 roku o godz. ...... 9:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg ...... aniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej ...... asność Gminy Baborów. ...... Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w ...... aborowie, oznaczona w ewidencji jako działka ...... 1276/2 o powierzchni 0,0294 ha, która według ewidencji gruntów stanowi ...... anizowane tereny niezabudowane (Bp), zapisana ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 13. ...... zł Kwota wadium: 1. ...... zł Wadium wpłaciła jedna osoba, ale nie przystąpiła do przetargu. ...... Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. ......   Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości ...... wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego ...... Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 27 września 2018 roku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ...... Baborów. ......   Przewodniczący Komisji Przetargowej   Ewa Samotyj ...
 • Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego-działka nr 1276/1 w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  ... aborów, 2018-09-20     ...... aCJa O WYNIKU PRZETaRGU     ...... dniu 12 września 2018 roku o godz. ...... 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg ...... aniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej ...... asność Gminy Baborów. ......  Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w ...... aborowie, oznaczona w ewidencji jako działka ...... 1276/1 o powierzchni 0,0301 ha, która według ewidencji gruntów stanowi ...... anizowane tereny niezabudowane (Bp), zapisana ...... Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono jedną osobę, która w ...... aganym terminie wpłaciła ustalone wadium. ...... Osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu nie było. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 14. ...... zł Kwota wadium: 1. ...... zł Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 14. ...... zł brutto (słownie: czternaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych ...... Nabywcą przedmiotowej nieruchomości został Pan Wiesław Mucha. ......   Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości ...... wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego ...... Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 27 września 2018 roku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ...... Baborów. ......   Przewodniczący Komisji Przetargowej   Ewa Samotyj ...
 • Polsko – Niemieckie Dni Poradnictwa Emerytalno-Rentowego
  ... at Opole, 18 września 2018 r. ......   Pracowałeś lub pracujesz w Niemczech? ...... Dowiedz się co ci przysługuje Pracowałeś w Niemczech i zbliżasz się do wieku ...... alnego? ...... Byłeś oddelegowany z Polski do pracy za granicą? ...... Zastanawiasz się czy otrzymasz niemiecką emeryturę? ...... Już teraz zadzwoń i umów się na bezpłatne spotkanie z polskimi i niemieckim ...... ami od emerytur i rent. ...... Od 25 do 27 września ruszają Polsko-Niemieckie Dni Poradnictwa ...... alno-Rentowego, organizowane przez opolski ...... aad Ubezpieczeń Społecznych we współpracy ...... Każdy kto już w latach 80-tych, 90-tych lub później pracował za ...... achodnią granicą, będzie mógł zapytać o swoje ...... awo do emerytury czy renty. ...... Wyjaśnień będą udzielać m. ...... przedstawiciele niemieckiej instytucji ...... którzy przyjadą do Opola. ...... Na indywidualną rozmowę już teraz można się umówić pod numerami telefonów: 77  ...... 17 37; 77 451 17 28 oraz pisząc na e-mail: dniporadnictwa. ...... Konsultanci będą udzielać porad między 25 a 27 września w opolskim oddziale ZUS przy ul. ...... Wrocławskiej 24, w godzinach od 9. ...... Poradnictwo polsko-niemieckie cieszy się dużym ...... ainteresowaniem, dlatego opolski ZUS już teraz ...... achęca do ustalenia daty i godziny osobistej ...... acji z polskim lub niemieckim ekspertem. ...... Polscy i niemieccy specjaliści wyjaśnią jakie świadczenia należą się z tytułu pracy w ...... i w Niemczech, kto będzie wypłacał polską emeryturę w Niemczech i niemieckie ...... adczenie w Polsce oraz w jakiej instytucji ...... Poradnictwo będzie się odbywać w języku polskim i niemieckim, a do ...... będą tłumacze. ...... Organizatorzy proszą, żeby zabrać ze sobą dokument tożsamości (dowód ...... Sebastian Szczurek Rzecznik Regionalny ZUS województwa opolskiego   ...
 • Znajdź stypendium dopasowane do Ciebie
  ... Marszałkowska 20/22 lok. ...... 41 00-590 Warszawa e-mail: biuro@dobrasiec. ...... Warszawa, 14 września 2018 r. ...... Znajdź stypendium dopasowane do Ciebie Jesteś uczniem, studentem lub ...... antem? ...... Pasjonujesz się sportem? ...... a może masz artystyczną duszę? ...... Sprawdź możliwości finansowania swojego dalszego rozwoju! ...... Polska i zagraniczna oferta stypendiów jest ogromna, a programy ...... alizowane przez różnego typu instytucje, ...... ane są do bardzo zróżnicowanych grup odbiorców. ...... Fundacja Dobra Sieć od 9 lat aktywnie działa, aby informacja o dostępnych programach ...... alnych dotaa do jak najszerszego grona ...... informuje o wszystkich programach stypendialnych, w tym oferowanych przez stowarzyszenia, ...... fundacje, samorządy, uczelnie i firmy. ...... Strona jest baaktualnych ofert stypendialnych, staży oraz konkursów naukowych i ...... artystycznych, skierowaną do uczniów, ...... doktorantów oraz osób utalentowanych artystycznie lub sportowo. ...... W bazie serwisu mojestypendium. ...... zgromadzono do tej pory aż 9800 informacji dotyczących stypendiów, grantów i ...... Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego i akademickiego zachęcamy do zapoznania się z ...... ardzo atrakcyjnymi ofertami stypendialnymi dla ...... uczniów oraz młodych naukowców. ...... można znaleźć: • Baaktualnych stypendiów, staży i konkursów • ...... artykuły o stypendiach i grantach • ...... acje prawne dotyczące przyznawania stypendiów ...... • Wskazówki, jak starać się o stypendia • Listę organizatorów programów ...... alnych • Badania rynku stypendialnego • ...... ady dla instytucji przyznających stypendia. ...... Zapraszamy do odwiedzenia serwisu www. ...... Serwis powstał w 2006 r. ...... Prowadzony jest przez Fundację Dobra Sieć w partnerstwie z Polsko-amerykańską Fundacją ...
 • VI Święto Plonów, Targi Miodów
 • Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego-działka nr 353/3 w Czerwonkowie
  ... aborów, 2018-09-19     ...... aCJa O WYNIKU PRZETaRGU     ...... dniu 11 września 2018 roku o godz. ...... 9:45 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono II ustny przetarg ...... aniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej ...... asność Gminy Baborów. ...... Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w ...... oznaczona w ewidencji jako działka nr 353/3 o powierzchni 1,0600 ha, która ...... ewidencji gruntów stanowi częściowo pastwiska trwałe (PsII) oraz częściowo użytki kopalne ...... zapisana w KW OP1G/00021231/8. ...... Działka użytkowana była jako składowisko odpadów, obecnie nieużytkowana. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 7. ...... zł Kwota wadium: 730,00 zł Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu ...... aku oferentów. ......   Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości ...... wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego ...... Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 26 września 2018 roku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ...... Baborów. ......   Przewodniczący Komisji Przetargowej   Ewa Samotyj ...
 • Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego-działka nr 353/2 w Czerwonkowie
  ... aborów, 2018-09-19     ...... aCJa O WYNIKU PRZETaRGU   W dniu 11 ...... a 2018 roku o godz. ...... 9:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono III ustny przetarg ...... aniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej ...... asność Gminy Baborów. ...... Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w ...... oznaczona w ewidencji jako działka nr 353/2 o powierzchni 0,0270 ha, która ...... ewidencji gruntów stanowi pastwiska trwałe (PsIII), zapisana w KW OP1G/00021231/8. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 910,00 zł Kwota wadium: 100,00 zł ...... arg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu ...... aku oferentów. ......    Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości ...... wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego ...... Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 26 września 2018 roku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ...... Baborów. ......   Przewodniczący Komisji Przetargowej   Ewa Samotyj ...
 • „Doposażenie sali widowiskowej w Baborowie, jako miejsca intensywnie prowadzonych działań artystycznych, kulturalnych i integracyjnych”
 • Informacja o wyniku I rokowań nieograniczonych-działka nr 514 w Babicach
  ... aCJa O WYNIKU ROKOWaŃ   W dniu 11 ...... a 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w ...... aborowie przeprowadzono I rokowania ...... aniczone na zbycie nieruchomości stanowiącej ...... asność Gminy Baborów. ...... Przedmiotem rokowań była nieruchomość niezabudowana, położona w Babicach, oznaczona w ...... jako działka nr 514 o powierzchni 1,1005 ha, która według ewidencji gruntów stanowi ...... grunty orne (RII i RIIIa) oraz częściowo nieużytki (N), zapisana w KW ...... Działka w części wynoszącej około 3/4 powierzchni ...... anowi składowisko odpadów, około 1/4 części ...... ana jest jako grunt orny. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 7. ...... zł Wysokość zaliczki: 700,00 zł Rokowania zakończyły się wynikiem negatywnym z ...... braku oferentów. ...... Informację o wyniku rokowań podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... anie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 26 września 2018 roku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ...... Baborów. ......   Przewodniczący Komisji Przetargowej Ewa Samotyj   ...
 • Święto Województwa Opolskiego - Margaretki na Opolskich Szmaragdach
 • O B W I E S Z C Z E N I E PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE
  ... B W I E S Z C Z E N I E PRZEWODNICZĄCEGO RaDY MIEJSKIEJ W BaBOROWIE   ...... w dniu 18 września 2018 r. ...... 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w ...... aborowie odbędzie się XXXV sesja Rady ...... w Baborowie. ......       Porządek obrad obejmuje: 1. ...... arcie i stwierdzenie prawomocności obrad. ...... 2 Podjęcie uchwał w sprawach: wprowadzenia zmian do budżetu ...... Baborów- projekt druk nr 380a/18; zmiany wieloletniej prognozy finansowej- projekt ...... nr 381a/18; 3. ...... Zapytania, wolne wnioski. ...... akończenie obrad. ......   Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Tokarz   ...... aborów, dnia 14. ...
 • Obwieszczenie Burmistrza o terminach i miejscach polowania zbiorowego
 • Ognisko muzyczne przy Gminnym Ośrodku Kultury w Baborowie
 • Ogłoszenia i informacje KRUS
 • Ostrzeżenie przed OSZUSTAMI

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
firm  str  bip  chroniona  ok  test  s  wyloguj  katalog  a
Przewodnik po urzędzie: