wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: a
znaleziono plików: 5856 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 3585

 • Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!
 • Imienne wykazy głosowań radnych
  ... wykazy jawnych głosowań radnych na sesjach Rady Miejskiej w Baborowie zamieszcza się ...... z art 14 ust 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym. ...
 • Najnowsze publikacje z BIP
 • Strona główna testowa
 • Zapraszamy!
 • Mikołajki w Przedszkolach 06.12.2019 r.
 • Jarmark Mikołajkowy 07.12.2019 r.
 • Jarmark Mikołajkowy 07.12.2019 r.
 • DLACZEGO ŚMIECI KOSZTUJĄ DROŻEJ ?
 • SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
  ... a Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy ...... zaprasza na: SPOTKaNIE INFORMaCYJNE DLa PRZEDSIĘBIORCÓW które odbędzie się: ...... 1230 Starostwo Powiatowe w Głubczycach, ul. ...... Kochanowskiego 15, Sala konferencyjna (w przypadku zaistnienia potrzeb osób z ...... awnością ruchową prosimy o kontakt z ...... anizatorem spotkania)   Tematem ...... ania będą dotacje: od 500 tys. ...... do 1,5 mln PLN budowa, rozbudowa, zakup wyposażenia dla zaplecza ...... adawczo-rozwojowego finansowanie procesu ...... awania innowacji lub jego wybranych elementów ...... wdrożenie wyników prac B+R powstałych w związku z realizacją projektu ...... organizator spotkania Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ...... Kędzierzynie-Koźlu Plac Wolności 1, 47-220 Kędzierzyn-Koźle tel. ...... 77 47 25 039, 77 40 34 179 e-mail: lpi. ......   Więcej informacji:  https://rpo. ......   ZGŁOSZENIa: https://docs. ...... a ...... a/viewform? ...
 • Dyżur specjalisty ds. funduszy europejskich Lokalnego Punktu Informacyjnego
  ... o organizacji dyżuru specjalisty ds. ...... funduszy europejskich Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy ...... (LPI) w Kędzierzynie-Koźlu dnia 12 grudnia 2019 r. ...... (czwartek) w godzinach 9:00 – 12:00 w siedzibie Powiatowego ...... Pracy w Głubczycach przy ul. ......   Podczas dyżuru będzie można uzyskać informacje na temat możliwości ...... ania wsparcia oraz zasad realizacji projektów ...... ansowanych ze środków Unii Europejskiej. ......   W razie pytań prosimy o kontakt z LPI w Kędzierzynie-Koźlu,  tel. ...... 77 472 50 39, 77 403 41 79 e-mail: lpi. ...
 • Obwieszczenie Przewodniczacego Rady Miejskiej w Baborowie - XI Sesja RM - 9 grudnia 2019 r.
  ... w dniu 9 grudnia 2019 r. ...... 16:00   w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w ...... aborowie   odbędzie się XI sesja ...... ady Miejskiej w Baborowie. ......       Porządek obrad obejmuje: Otwarcie i stwierdzenie ...... awomocności obrad Przyjęcie protokołu z ...... ad poprzedniej sesji Podjęcie uchwał w ...... awach: wieloletniej prognozy finansowej ...... projekt uchwały druk nr 122/19; uchwały ...... Gminy Baborów na 2020 r . ...... projekt uchwały druk nr 120/19; wprowadzenia ...... an do budżetu Gminy Baborów - projekt uchwały ...... nr 125a/19; zmiany wieloletniej prognozy finansowej - projekt ...... ały druk nr 126/19; przyjęcia ...... amu współpracy Gminy Baborów z organizacjami ...... arządowymi oraz innymi podmiotami ...... alizującymi zadania publiczne w 2020 r. ...... - projekt druk nr 119a/19; ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia ...... atności za pobyt w ośrodkach wsparcia ...... ających schronienia osobom bezdomnym z terenu ...... Baborów - projekt druk nr 121/19; ...... alenia Gminnego Programu Profilaktyki i ...... ania Problemów alkoholowych na 2020 r. ...... - projekt druk nr 123/19; zmiany uchwały w sprawie przyjęcia zasad ...... ania z budżetu gminy dotacji na wymianę źródeł ...... a w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza ...... a terenie Gminy Baborów - projekt druk nr ...... wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ...... alenia stawki tej opłaty - projekt druk nr ...... Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, ...... Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym, ...... Zapytania, wolne wnioski. ...... Zakończenie obrad. ......     Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Kraszewski   ...... aborów, dnia 2 grudnia 2019     ...
 • Podatki 2020
  ... ały dotyczące stawek podatkowych obowiązujące ...... 2020 roku: Uchwała nr IX-123/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia  29 ...... aździernika 2019 r. ...... w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. ...... Uchwała Nr X-100/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 7 grudnia 2015 r. ...... w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. ......   Uchwała Nr IX-95/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 ...... aździernika 2015 r. ...... w sprawie podatku od środków transportowych. ...... Uchwała Nr X-102/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 7 grudnia 2015 r. ...... w sprawie zmiany Uchwały nr IX-95/15 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 ...... aździernika 2015 r. ...... w sprawie podatku od środków transportowych. ......   Stawka podatku rolnego na 2020 rok: dla gruntów gospodarstw ...... – 146,15 zł 1 ha przeliczeniowego gruntów, dla ...... ałych gruntów – 292,30 zł z 1 ha fizycznego ......   Stawka podatku leśnego na 2020 rok wynosi 42,7328 zł. ......   Formularze podatkowe ustalone przez Ministra Finansów ...... Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. ...... w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na ...... atek od nieruchomości (Dz. ...... 1104) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 maja 2019 r. ...... w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. ...... 1105)  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. ...... w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. ...... 1126)  Wzory formularzy deklaracji na podatek od środków transportowych składanych ...... osoby fizyczne i prawne: deklaracja na podatek od środków transportowych  ...... az z załącznikami DT-1a Poniżej ...... arze elektroniczne umożliwiające złożenie ...... acji lub deklaracji za pomocą platformy ePUaP ...... agane posiadanie podpisu zaufanego, podpisu ...... lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego)   ...... arz IN-1 - Informacja o nieruchomościach i ...... ach budowlanych Formularz IR-1 - Informacja ...... gruntach Formularz IL-1 - Informacja o lasach Formularz DN-1 - Deklaracja na podatek ...... nieruchomości Formularz DR-1 - Deklaracja na podatek rolny Formularz DL-1 - ...... aracja na podatek leśny Formularz DT-1 - ...... aracja na podatek od środków transportowych ...
 • Zapraszamy na Turniej Bożonarodzeniowy Piłki Nożnej, 21.12.2019 r.
 • INFORMACJE KRUS

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
bip  wyloguj  ok  test  chroniona  a  katalog  str  s  firm
Przewodnik po urzędzie: