wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: a
znaleziono plików: 5476 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 3250

 • Ogłoszenie LPI Funduszy Europejskich - SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
 • Cykl zajęć "Tworzenie kartek wielkanocnych" w Świetlicy Miejskiej w Baborowie 26.03 - 05.04
 • Zapraszamy na Powitanie Wiosny w Świetlicy Miejskiej w Baborowie!
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lokal mieszkalny dla najemcy przy ul. Raciborskiej 2/3 w Baborowie
  ... al mieszkalny dla najemcy w trybie ...... argowym o pow. ...... 40,70 m2  na II kondygnacji budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w ...... aborowie, przy ul. ...... Raciborskiej 2/3. ...... Na układ funkcjonalny lokalu składają się : kuchnia, dwa pokoje, przedpokój, ...... azienka z wc. ...... Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze w postaci piwnicy o powierzchni ...... 4,50m2 Cena lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w ...... awie własności gruntu działki  wynosi 54. ...... Lokal usytuowany jest w budynku położonym na działce Nr 1277 o pow. ...... 0,0460 ha zapisanej w KW OP1G/00024065/4. ...... Zgodnie ze „Zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy ...... obszar w granicach administracyjnych  miasta Baborowa” uchwaloną przez Radę Miejską w ...... aborowie Uchwałą nr IX-105/11 z dnia 12 lipca ...... Obszar obejmujący działkę nr 1277, oznaczony symbolem 10-MWII, stanowi teren ...... abudowy mieszkaniowo-usługowej obejmującej ...... abudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz ...... usługową z zakresu usług publicznych i komercyjnych. ...... Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma ...... prawnych w rozporządzaniu nimi i nie są przedmiotem żadnych ...... ań. ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem ...... i sposobem ich zagospodarowania. ...... dniem 29 kwietnia 2019r. ...... upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje ...... w nabyciu nieruchomości na podstawie art. ...... 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. ...... osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub ...... przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym ...... awaasności tej nieruchomości przed dniem 5 ...... a 1990r. ...... albo jego spadkobiercą. ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ...... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. ...... do 8 kwietnia 2019 r. ...... w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów oraz na łamach gazety. ...
 • Budowa wieży widokowej w Baborowie w ramach projektu pn.: "Szlakiem wież i platform widokowych Euregionu Silesia - etap II"- 2 przetarg
 • Szkolenie dla rolników z zakresu dopłat bezpośrednich
 • Nadchodzące Wydarzenia
 • Warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży 28-29.03.2019
 • Warsztaty plastyczne w Świetlicy Miejskiej "Ciastolinowe Zoo" 14.03.2019
 • Świetlicowy czwartek w parku miejskim 07.03.2019 r.
 • Informacja- Bank Żywności
 • Konsultacje z mieszkańcami projektów nowych Statutów Sołectw i Osiedli
  ... dniach od 18 do 25 marca 2019 roku odbędą się zebrania mieszkańców ...... i Osiedli w sprawie konsultacji projektów nowych Statutów tych jednostek ...... Gminy Baborów. ...... Zmiany Statutów dotyczą wydłużenia do 5 lat kadencji Sołtysów i Rad Sołeckich oraz ...... arządów Osiedli, a także zasad wyboru organów ...... i Osiedli oraz uregulowań dotyczących realizacji funduszu sołeckiego. ...... Projekt Statutu Sołectwa Projekt Statutu Osiedla Harmonogram spotkań ...... acyjnych w sołectwach - świetlice wiejskie w ...... ach: 18 marca 2019 r. ...... (poniedziałek) 17:00 - Tłustomosty 18:30 - Raków ...... 19 marca 2019 r. ...... (wtorek) 17:00 - Babice 18:30 - Czerwonków 20 marca 2019 r. ...... (środa) 17:00 - Boguchwałów 18:30 - Sucha Psina 21 marca 2019 ...... (czwartek) 17:00 - Księże Pole 18:30 - ...... arów 22 marca 2019 r. ...... 17:15 - Szczyty 18:30 - Sułków Spotkanie z mieszkańcami miasta Baborów - Osiedla " ...... aborów Północ" i "Baborów Południe" 25 ...... arca 2019 r. ...... (poniedziałek) godz. ...... 15:00 - sala widowiskowa w Baborowie - Rynek 9   ...
 • Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r.
  ... acje o wyborach do Parlamentu Europejskiego na ...... ach Państwowej Komisji Wyborczej   ...... ZaRZĄDZENIE NR OW-31/19 Burmistrza Gminy Baborów z dnia 4 marca 2019 r. ...... w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych ...... wyborczych i plakatów wyborczych ...
 • Program "Mama 4+"
  ... a Opolski informuje, że od dnia 28. ...... na stronie internetowej www. ...... zostanie zamieszczona zaadka pn. ...... Program "Mama 4+" w której przedstawione zostaną informacje o Programie oraz wzory ...... do pobrania (wniosków, oświadczeń). ...
 • Radni Kadencja 2018 - 2023
  ... adczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w ...... aborowie udostępnione zgodnie z art 24i ust 3 ...... awy z dnia 8 marca 1990 r. ...... o samorządzie gminnym. ...... Bartman Kamila pierwsze oświadczenie Biegus Irena pierwsze ...... adczenie Bliźnicki Marian pierwsze ...... adczenie Bradel Magdalena pierwsze ...... adczenie Fitzoń Dorota pierwsze ...... adczenie Fryzel-Kalita Dagmara ...... oświadczenie Jakubowska Michalina pierwsze oświadczenie Kowalczykowska ...... adwiga pierwsze oświadczenie ...... aszewski Roman pierwsze oświadczenie ...... Kazimierz pierwsze oświadczenie Ronczka Jarosław pierwsze ...... adczenie Sobczyk Wiesław pierwsze ...... adczenie Stanulewicz Ewa pierwsze ...... adczenie Śliwiński Wojciech pierwsze ...... adczenie Tokarz Krzysztof pierwsze ...... adczenie ...

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
wyloguj  katalog  str  s  chroniona  firm  test  bip  a  ok
Przewodnik po urzędzie: