wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: a
znaleziono plików: 5760 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 3508

 • List Pani Prezes KRUS z 04.10.2019 r. do właścicieli gospodarstw, zgłoszonych do XVII Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
 • Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 283/14 w Rakowie
  ... Baborów, 2019-10-14 INFORMaCJa O WYNIKU PRZETaRGU W dniu 4 października ...... 9:15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg ...... aniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej ...... asność Gminy Baborów. ...... Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w ...... akowie, oznaczona w ewidencji jako działka nr ...... o powierzchni 0,0610 ha, która według ewidencji gruntów stanowi grunty orne ...... a), zapisana w KW OP1G/00021229/1. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 3. ...... zł Kwota wadium: 380,00 zł Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu ...... aku oferentów. ...... Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... anie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 21 października 2019 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ...... Baborów. ...... Przewodniczący Komisji Przetargowej        ...... Ewa Samotyj        ...
 • Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 283/7 w Rakowie
  ... Baborów, 2019-10-14     ...... INFORMaCJa O WYNIKU PRZETaRGU W dniu 4 października 2019 roku o godz. ...... 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg ...... aniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej ...... asność Gminy Baborów. ...... Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w ...... akowie, oznaczona w ewidencji jako działka nr ...... o powierzchni 0,0422 ha, która według ewidencji gruntów stanowi łąki trwałe ...... zapisana w KW OP1G/00021229/1. ...... Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono jedną osobę, która w ...... aganym terminie wpłaciła ustalone wadium oraz ...... a zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ...... aniczonym. ...... Osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu nie było. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 2. ...... zł Kwota wadium: 270,00 zł Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 2. ...... zł (słownie: dwa tysiące siedemset trzydzieści złotych). ...... Nabywcą przedmiotowej nieruchomości został Pan Marcin Bernotek. ...... Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... anie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 21 października 2019 roku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ...... Baborów. ...... Przewodniczący Komisji Przetargowej        ...... Ewa Samotyj  ...
 • Spotkanie informacyjne dot. wsparcia na infrastrukturę żłobków, klubów dziecięcych oraz alternatywnych form opieki nad dziećmi
  ... dniu 25 października 2019 r. ...... o godzinie 12:00 odbędzie się spotkanie informacyjne dot. ...... wsparcia na infrastrukturę żłobków, klubów dziecięcych oraz ...... alternatywnych form opieki nad dziećmi, w ...... amach Podziałania 10. ...... Infrastruktura usług społecznych RPO WO 2014-2020. ......   Opolska Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich zaprasza na: ...... aNIE INFORMaCYJNE DLa PRZEDSIĘBIORCÓW ...... 1200 Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu, Plac Wolności 13, ...... ala nr 38 (sala dostosowana do potrzeb osób ...... awnością ruchową) Tematem spotkania będą ...... acje: od 100 tys. ...... do 1,5 mln PLN na żłobki i alternatywne formy opieki dziennej organizator ...... ania Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy ...... w  Kędzierzynie-Koźlu Plac Wolności 1, 47-220 Kędzierzyn-Koźle tel. ...... 77 47 25 039, 77 40 34 179 e-mail: lpi. ...... Więcej informacji:  https://www. ...... a ...... a ...... a ...... a ...... a ...... a ...... a ...... a ...... a ...... az-alternatywnych-form-opieki-nad-dziecmi/ ...... a: https://docs. ...... a ...... auZdCadTPuqyLWea/viewform? ...
 • Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM- posiedzenie w dniu 23 października 2019 r.
  ... a Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku ...... informuje, że w dniu 23 października 2019 r. ...... 16:00 w Urzędzie Miejskim w Baborowie odbędzie się posiedzenie Komisji z ...... astępującym porządkiem: ...... mieszkańców Gminy – sprawozdanie Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach oraz Komendy ...... atowej Państwowej Straży Pożarnej w ...... ach; Informacja o stanie zdrowia ...... ańców i realizacji kontraktów z NFZ ( Caritas, ...... a Praktyka Lekarska PRIMED, STOMaDENT NZOZ) ...... Informacja o opiece higieniczno-lekarskiej i profilaktycznej w placówkach ...... atowych na terenie Gminy Baborów; ...... awozdanie z działalności klubów sportowych za ...... ; Sprawy bieżące     ...... a Komisji Irena Biegus   ...
 • KRUS informuje
  ... aga – Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne ...... 20 września 2019 r. ...... podczas uroczystej Gali na Międzynarodowych Targach agro Show w Bednarach k. ...... Poznania odbyło się uroczyste wręczenie nagród ...... aureatom konkursu Bezpieczne Gospodarstwo ...... Wyróżnienie za stosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo pracy w ...... arstwie rolnym oraz za wyjątkową dbałość o ...... obejścia gospodarskiego i duży wkład pracy w tworzenie wspaniałych krajobrazów ...... ali Państwo Violetta i Norbert Jantos z ...... ŻNIWa 2019 R. ...... W OCENIE KRUS Opolski KRUS wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy w Opolu ...... adziły wizytacje żniwne, których celem było ...... agnozowanie wybranych obszarów ryzyka ...... pyłu azbestowego na organizm ludzki, bezpiecznych metod pracy w celu ...... agowania rolnikom wiedzy m. ...... w zakresie szkodliwości pyłu azbestowego na organizm ludzki, bezpiecznych metod pracy ...... az w celu propagowania Wykazu czynności ...... niebezpiecznych, których nie wolno powierzać dzieciom do 16 roku życia. ...... więcej Temat: Ubezpieczenia zdrowotne - tryb dokonywania zgłoszeń ...... asady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu ...... emerytów i rencistów rolniczych oraz członków ich rodzin , sposób i tryb ich ...... alania wymiaru składek na to ubezpieczenie ...... przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. ...... o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. ...... więcej Procedura orzekania w KRUS – tryb i zasady Prawo do uzyskania ...... adczeń z ubezpieczenia społecznego wynikające ...... ubezpieczenia rolników i ich rodzin w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ...... uzależnione jest od uzyskania odpowiedniego orzeczenia lekarskiego. ...... Utworzony w 1996 r aparat orzecznictwa w KRUS działa na podstawie Rozporządzenia ...... a Polityki Społecznej z dnia 31. ...... Od początku swojego istnienia orzecznictwo lekarskie w KRUS prowadzone ...... w systemie orzekania dwuinstancyjnego. ...... W pierwszej instancji orzeczenia wydają jednoosobowo lekarze rzeczoznawcy, ...... atomiast w drugiej komisja lekarska, która ...... a w trzyosobowym składzie. ...
 • Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie zaprasza na Wyjazd do Koniakowa i Istebnej
  ... Ośrodek Kultury Kultury w Baborowie zaprasza na wyjazd do Koniakowa i Istebnej 19 ...... aździernika godz 8:00. ...... Koszt 31 zł W programie wycieczki: - warsztaty tworzenia ...... w Centrum Koronki Koniakowskiej - udział w pokazie wyrobu sera w jednej z bacówek ...... obiad w karczmie góralskiej Szczegółowe informacje w GOK w ...... aborowie, tel. ...... 77/4036938 Zapisy do 14. ...
 • Przedsiębiorco zarejestruj się już dziś i skorzystaj z promocji jaką gwarantuje akcja POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY
  ... tylko do niedzieli trwają zapisy do siódmej edycji akcji POLSKa ZOBaCZ ...... – WEEKEND Za PÓŁ CENY organizowanej przez Polską Organizację Turystyczną we ...... acy z Ministerstwem Sportu i Turystyki. ...... Jesienna edycja odbędzie się w weekend 22-24 listopada. ...... Ta coraz bardziej popularna akcja po raz pierwszy będzie promowana także za granicą. ...... Polska Organizacja Turystyczna zaprasza wszystkich przedsiębiorców działających w ...... anży turystycznej do udziału w siódmej edycji ...... akcji POLSKa ZOBaCZ WIĘCEJ – WEEKEND Za PÓŁ CENY. ...... Celem akcji jest wydłużenie sezonu turystycznego w ...... Biorący w niej udział przedsiębiorcy dostrzegają jeszcze więcej ...... alet. ...... — Dzięki udziałowi w akcji POLSKa ZOBaCZ WIĘCEJ – WEEKEND Za PÓŁ CENY ...... na naszych atrakcjach stałych wzrosło średnio o ponad 40% w porównaniu ...... okresem analogicznym. ...... Dzięki akcji kultura staje się bardziej dostępna — powiedziała Beata Krokosz, ...... Europejskiego Centrum Bajki im. ...... Koziołka Matołka w Pacanowie. ...... — akcja POLSKa ZOBaCZ WIĘCEJ – WEEKEND Za PÓŁ CENY to bardzo ciekawa inicjatywa. ...... Pokazuje Polakom, że podróżowanie nie musi być drogie – co doskonale ...... się w misję naszej firmy – portalu umożliwiającego rezerwacje hoteli w promocyjnych ...... ach. ...... Po raz trzeci wzięliśmy udział w akcji i z każdą kolejną jesteśmy ...... az bardziej zadowoleni — dodał Juliusz Fiedler ...... operacyjny portalu Triverna. ...... — Jestem bardzo zadowolona z udziału w akcji POLSKa ZOBaCZ WIĘCEJ – WEEKEND Za  ...... Wszystkie dostępne pokoje wyprzedały się już w pierwszych dniach. ...... Dlatego tez bierzemy udział w edycji jesiennej — mówi Renata ...... z agroturystyki NaD STaWEM Zamość. ...... — Z wielką przyjemnością po raz kolejny włączyliśmy się w akcję POLSKa ...... aCZ WIĘCEJ – WEEKEND Za PÓŁ CENY. ...... Wspólne działania wielu podmiotów m. ...... hoteli, restauracji, przewoźników ale także muzeów czy innych atrakcji turystycznych ...... awia tę inicjatywę pośród szczególnie ...... anych w kalendarzu turysty. ...... Muzeum Zamkowe w tych dniach odwiedzają liczne grupy turystów, które z  ...... aniem wypowiadają się o akcji — wyjaśnił ...... ariusz Stankiewicz z Działu Promocji i Rozwoju ...... Zamkowego w Malborku. ...... Rejestracja partnerów trwa do 13 października. ...... Sprzedaż ofert ruszy 30 października, a finał akcji zaplanowano na weekend od 22 do 24 ...... ada. ...... akcja w tym roku będzie promowana także w dziewięciu krajach ościennych. ...... Tym samym przedsiębiorcy, którzy zgłoszą się do ...... akcji mogą spodziewać się turystów także z ...... Czech, Słowacji, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Rosji, Norwegii i Szwecji. ...... Polska Organizacja Turystyczna oferuje wsparcie marketingowe dla partnerów akcji w mass ...... ach i środkach transportu (kampania ...... amowa w Internecie, w pociągach Pendolino ...... autobusach Polonus). ...... W poprzedniej – wiosennej edycji akcji wzięło udział 894 partnerów, którzy ...... aoferowali swoje usługi w obniżonych cenach ...... — Głównym beneficjentem akcji jest braa turystyczna i okołoturystyczna. ...... Wspólnie działając przedsiębiorcy mają większe szansę na pozyskanie nowych ...... i zapełnienie swoich obiektów poza sezonem. ...... Dla partnerów naszej akcji, to także doskonała okazja do darmowej reklamy. ...... Tym bardziej, że najbliższa edycja akcji po raz pierwszy będzie promowana także na ...... rynkach zagranicznych — mówi prezes Polskiej Organizacji ...... Robert andrzejczyk. ...... Polska Organizacja Turystycznaatwiła proces rejestracji dla partnerów siódmej ...... Stworzono panel administracyjny, do którego, dzięki funkcji rejestracji ...... logowania, zarejestrowane podmioty będą miały stały dostęp – również na poczet ...... edycji akcji. ...... Zgłoszenia można wysyłać za pomocą formularza znajdującego się na ...... azobaczwiecej. ...... Dołączenie do akcji zajmuje jedynie kilka minut. ...... Tam też znajdują się szczegółowe informacje na temat akcji, regulamin oraz instrukcja ...... aszania ofert. ...
 • PRODUKT POLSKI – KUPUJ ŚWIADOMIE
  ... wiecie, że dla siedmiu na dziesięciu Polaków wystarczającą zachętę do zakupu danego ...... stanowi to, że pochodzi on z Polski, a połowa konsumentów swój patriotyzm manifestuje ...... as zakupów w sklepach z artykułami ...... Znak „Produkt polski” umożliwia konsumentom łatwiejsze wyszukiwanie produktów wytworzonych ...... aby ułatwić konsumentom identyfikację produktów wytworzonych z polskich ...... w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowano znak „Produkt polski” i zasady jego ...... ania. ...... Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych produkty ...... atrzone tą informacją muszą być wyprodukowane ...... surowców wytworzonych na terenie Polski z tym, że w produktach ...... dopuszcza się użycie importowanych składników (np. ...... przypraw, bakalii) w ilości do 25% masy tych produktów, pod warunkiem że składniki ...... akie nie są wytwarzane w kraju. ...... o znaku „Produkt polski” Wybierając żywność z oznaczeniem „Produkt polski”, ...... ma pewność, że została ona wytworzona w kraju i z rodzimych surowców. ...... Przy bogatej ofercie na sklepowych półkach ma to niebagatelne znaczenie, a w efekcie ...... a się także do budowania patriotyzmu ...... i wsparcia sprzedaży polskiej żywności. ...... Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące kampanii Produkt ...
 • Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1309/32 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)
  ... Baborów, 2019-10-08     ...... INFORMaCJa O WYNIKU PRZETaRGU W dniu 30 września 2019 roku o godz. ...... 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg ...... aniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej ...... asność Gminy Baborów. ...... Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w ...... aborowie, oznaczona w ewidencji jako działka ...... 1309/32 o powierzchni 0,0023 ha, która według ewidencji gruntów stanowi ...... anizowane tereny niezabudowane (Bp), zapisana ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 2. ...... zł Kwota wadium: 200,00 zł Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu ...... aku oferentów. ...... Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... anie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 15 października 2019 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ...... Baborów. ......  Przewodniczący Komisji Przetargowej        ...... Ewa Samotyj        ...
 • Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1309/31 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)
  ... Baborów, 2019-10-08     ...... INFORMaCJa O WYNIKU PRZETaRGU W dniu 30 września 2019 roku o godz. ...... 9:45 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg ...... aniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej ...... asność Gminy Baborów. ...... Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w ...... aborowie, oznaczona w ewidencji jako działka ...... 1309/31 o powierzchni 0,0023 ha, która według ewidencji gruntów stanowi ...... anizowane tereny niezabudowane (Bp), zapisana ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 2. ...... zł Kwota wadium: 200,00 zł Wadium wpłaciła jedna osoba, ale nie przystąpiła do ...... argu. ...... Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. ...... Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... anie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 15 października 2019 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ...... Baborów. ......  Przewodniczący Komisji Przetargowej        ...... Ewa Samotyj        ...
 • Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1309/30 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)
  ... Baborów, 2019-10-08      ...... INFORMaCJa O WYNIKU PRZETaRGU W dniu 30 września 2019 roku o godz. ...... 9:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg ...... aniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej ...... asność Gminy Baborów. ...... Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w ...... aborowie, oznaczona w ewidencji jako działka ...... 1309/30 o powierzchni 0,0023 ha, która według ewidencji gruntów stanowi ...... anizowane tereny niezabudowane (Bp), zapisana ...... Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono jedną osobę, która w ...... aganym terminie wpłaciła ustalone wadium. ...... Osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu nie było. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 2. ...... zł Kwota wadium: 200,00 zł Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 2. ...... zł brutto (słownie: dwa tysiące dwadzieścia złotych brutto). ...... Nabywcą przedmiotowej nieruchomości została Pani Ewa Stępień. ...... Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... anie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 15 października 2019 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ...... Baborów. ......  Przewodniczący Komisji Przetargowej        ...... Ewa Samotyj        ...
 • Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1309/29 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)
  ... Baborów, 2019-10-08     ......   INFORMaCJa O WYNIKU PRZETaRGU W dniu 30 września 2019 roku o godz. ...... 9:15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg ...... aniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej ...... asność Gminy Baborów. ...... Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w ...... aborowie, oznaczona w ewidencji jako działka ...... 1309/29 o powierzchni 0,0023 ha, która według ewidencji gruntów stanowi ...... anizowane tereny niezabudowane (Bp), zapisana ...... Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono jedną osobę, która w ...... aganym terminie wpłaciła ustalone wadium. ...... Osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu nie było. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 2. ...... zł Kwota wadium: 200,00 zł Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 2. ...... zł brutto (słownie: dwa tysiące dwadzieścia złotych brutto). ...... Nabywcą przedmiotowej nieruchomości zostali Państwo Maria i Jerzy Woźniak. ...... Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... anie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 15 października 2019 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ...... Baborów. ......  Przewodniczący Komisji Przetargowej        ...... Ewa Samotyj        ...
 • Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1309/28 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)
  ... Baborów, 2019-10-08     ...... INFORMaCJa O WYNIKU PRZETaRGU W dniu 30 września 2019 roku o godz. ...... 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg ...... aniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej ...... asność Gminy Baborów. ...... Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w ...... aborowie, oznaczona w ewidencji jako działka ...... 1309/28 o powierzchni 0,0023 ha, która według ewidencji gruntów stanowi ...... anizowane tereny niezabudowane (Bp), zapisana ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 2. ...... zł Kwota wadium: 200,00 zł Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu ...... aku oferentów. ...... Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... anie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 15 października 2019 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ...... Baborów. ...... Przewodniczący Komisji Przetargowej        ...... Ewa Samotyj        ...
 • Obwieszczenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach
  ... a Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki ...... w Gliwicach w sprawach dotyczących pozwoleń wodnoprawnych ...... azane zgodnie z art 401 ust. ...... 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. ...... - Prawo wodne   ...

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
test  chroniona  katalog  s  bip  str  a  wyloguj  firm  ok
Przewodnik po urzędzie: