wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: a
znaleziono plików: 4548 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 2752

 • KODEKS DOBREJ PRAKTYKI ROLNICZEJ - Apel do rolników
 • Informacja Przewodniczącej Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
  ... Przewodnicząca Komisji Budżetu  i Rozwoju ...... arczego Rady Miejskiej w Baborowie informuje, ...... w dniu 20 czerwca 2017r. ...... 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie ...... posiedzenie  Komisji z następującym porządkiem obrad:   ...... atyka posiedzenia: Omówienie  ...... o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ...... Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: zatwierdzenia ...... awozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z ...... ania budżetu – projekt druk 274/17; ...... absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy ...... aborów za 2016r. ...... – projekt druk 275/17; wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów- projekt druk ...... zmiany wieloletniej prognozy finansowej – projekt druk 277/17; zmiany ...... ały Nr XI-119/16 Rady Miejskiej w Baborowie z ...... a 26 stycznia 2016r. ...... w sprawie  opłaty  targowej- projekt druk 262/17; zmieniająca ...... alę Nr XXXIX-374/14 Rady Miejskiej w Baborowie ...... dnia 30 września 2014r. ...... w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców  ...... tworzących nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją na terenie Gminy Baborów ...... ramach pomocy de minimis  – projekt druk ...... wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty ( ...... al przy ul. ...... Świerczewskiego 8/2 w Baborowie ) – projekt druk nr 258/17; ...... ażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz ...... bonifikaty (lokal przy ul. ...... Wiejskiej 4/6 w Baborowie)- projekt druk 259/17; wyrażenia ...... na sprzedaż nieruchomości  oraz udzielenie bonifikaty ( lokal przy ul. ...... Rynek 3/6 w Baborowie)- projekt druk 260/17; wyrażenia ...... na sprzedaż nieruchomości i udzielenie bonifikaty ...... al przy ul. ...... Moniuszki 15/4 w Baborowie)- projekt druk 261/17; wyrażenia ...... na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów (dz. ...... nr 370 w Babicach) – projekt druk  269/17; wyrażenia ...... na sprzedaż nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Baborów (dz. ...... nr 1610/8 w Baborowie) – projekt druk 267/17; wyrażenia ...... na rozwiązanie  umowy użytkowania wieczystego  gruntu– projekt druk ...... 268/17; wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w sprawie ...... ażenia zgody na bezprzetargowe  oddanie w ...... awę nieruchomości na czas oznaczony dłuższy ...... 3 lata – (dz. ...... nr 632/19 w Baborowie) – projekt druk nr 270/17; ...... awienia nieruchomości na czas oznaczony ...... niż 3 lata oraz w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe  oddanie w dzierżawę ...... na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata – (część dz. ...... nr 1319/37 w Baborowie) – projekt druk nr 271/17; ...... awienia nieruchomości na czas oznaczony ...... niż 3 lata oraz w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe  oddanie w dzierżawę ...... na czas oznaczony dłuższy niż3 lata – ( dz. ...... nr 1360 w Baborowie) – projekt druk nr 281/17; ...... ajęcia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy ...... 3 lata oraz w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w najem nieruchomości ...... a czas oznaczony dłuższy niż 3 lata- projekt ...... nr 272/17; zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej- projekt druk nr 273/17; ...... Sprawy bieżące. ...
 • Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej
  ... dniu 21 czerwca 2017 r. ...... 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w ...... aborowie odbędzie się  XXIV sesja Rady ...... w Baborowie. ......   Porządek obrad obejmuje: 1. ...... arcie i stwierdzenie prawomocności obrad. ...... protokołu z obrad poprzedniej sesji. ...... uchwał w sprawach: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z ...... ania budżetu – projekt druk 274/17; ...... absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy ...... aborów za 2016r. ...... – projekt druk 275/17; wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów- projekt druk ...... zmiany wieloletniej prognozy finansowej – projekt druk 277/17; zmiany ...... ały Nr XI-119/16 Rady Miejskiej w Baborowie z ...... a 26 stycznia 2016r. ...... w sprawie  opłaty  targowej- projekt druk 262/17; zmieniająca ...... ałę  Nr XXXIX-374/14 Rady Miejskiej w ...... aborowie  z dnia 30 września 2014r. ...... w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców ...... nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją na terenie Gminy Baborów ...... ramach pomocy de minimis – projekt druk 278/17; ...... ażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz ...... bonifikaty ( lokal przy ul. ...... Świerczewskiego 8/2 w Baborowie ) – projekt druk nr 258/17; ...... ażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz ...... bonifikaty (lokal przy ul. ...... Wiejskiej 4/6 w Baborowie)- projekt druk 259/17; wyrażenia ...... na sprzedaż nieruchomości i udzielenie bonifikaty ...... al przy ul. ...... Moniuszki 15/4 w Baborowie)- projekt druk 261/17; wyrażenia ...... na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów (dz. ...... nr 370 w Babicach) – projekt druk  269/17; wyrażenia ...... na sprzedaż nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Baborów (dz. ...... nr 1610/8 w Baborowie) – projekt druk 267/17; wyrażenia ...... na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego gruntu– projekt druk nr  ...... wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w sprawie ...... ażenia zgody na bezprzetargowe  oddanie w ...... awę nieruchomości na czas oznaczony dłuższy ...... 3 lata – (dz. ...... nr 632/19 w Baborowie) – projekt druk nr 270/17; ...... awienia nieruchomości na czas oznaczony ...... niż 3 lata oraz w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe  oddanie w dzierżawę ...... na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata – (część dz. ...... nr 1319/37 w Baborowie) – projekt druk nr 271/17; ...... awienia nieruchomości na czas oznaczony ...... niż 3 lata oraz w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe  oddanie w dzierżawę ...... na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata – (dz. ...... nr 1360 w Baborowie) – projekt druk nr 281/17; ...... ajęcia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy ...... 3 lata  oraz w sprawie  wyrażenia zgody  na bezprzetargowe oddanie ...... najem nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata- projekt druk nr ...... zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Baborów  (ul. ...... Dąbrowszczaków)- projekt druk nr 263/17; zmiany nazwy ...... na terenie miasta Baborów  (ul. ...... Kuroczkina)- projekt druk nr 264/17; zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Baborów  ...... 40-lecia PRL)- projekt druk nr 265/17; zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Baborów  ...... Świerczewskiego)- projekt druk nr 266/17; zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej- ...... druk nr 273/17; rozpatrzenia skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w ...... aborowie – projekt druk nr 280/17; ...... ania stypendiów dla uczniów- projekt druk nr ...... Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym; ...... Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie ...... Zapytania, wolne wnioski. ...... Zakończenie obrad. ......     Krzysztof Tokarz Przewodniczący Rady Miejskiej   ...... Baborów, dnia 12. ...
 • INFORMACJA
  ... Informuje się, że dnia 16 czerwca 2017r. ...... (piątek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie będzie nieczynny. ......   Za niedogodności przepraszamy. ...
 • Godziny Pracy Urzędu - 16.06.2017
  ... (piątek) Urząd Miejski w Baborowie będzie nieczynny. ...... Za utrudnienia przepraszamy. ...
 • Program Rządowy - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
 • SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2016 ROKU
 • Wyniki konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic w mieście Baborów
  ... aborów, dnia 06. ...... KOMUNIKaT Burmistrza Gminy Baborów w sprawie wyników przeprowadzonych ...... acji społecznych dotyczących zmiany nazw ...... w mieście Baborów Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Gminy Baborów Nr 67/17 ...... dnia 16 maja 2017 r. ...... w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic ...... mieście Baborów, w dniach 16 maja 2017 r. ...... – 30 maja 2017 r. ...... przeprowadzone zostały konsultacje społeczne. ...... Przedmiotem konsultacji była zmiana następujących nazw ulic w mieście Baborów: ...... 40 – lecia PRL, Świerczewskiego, Kuroczkina, ...... aków W wyniku weryfikacji złożonych ...... stwierdzono, co następuje: Liczba złożonych wniosków: 3 w tym: Liczba ...... ażnych wniosków: 2 Liczba nieważnych ...... 1 Wniosek nieważny złożono po terminie, tj. ...... po 30 maja 2017 r. ...... Zestawienie wyników z propozycjami nowych nazw ulic: ...... asowa nazwa ulicy Proponowana ...... a nazwa ulicy Ilość złożonych ...... 40 – lecia PRL Klonowa 1 ...... Świerczewskiego Kozielska 1 ...... a Kresowa 1 ...... Dąbrowszczaków Ratuszowa 2 ...
 • Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM
  ... Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RMinformuje, że w ...... 13 czerwca 2017r. ...... 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM  w ...... ali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w ...... aborowie z następującym porządkiem:   ...... Tematyka posiedzenia: Rozpatrzenie wniosków o stypendia  zgodnie z ...... ałą RM. ...... Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży; ...... arkusza  organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ...... Baborowie  na rok 2017/2018. ...... Sprawy bieżące. ......       mgr Mariusz Kostyk   ...
 • Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 418/4 położonej w Rakowie
  ... Baborów, 2017-06-06     ...... INFORMaCJa O WYNIKU PRZETaRGU W dniu 29 maja 2017 roku o godz. ...... 9:15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg ...... aniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej ...... asność Gminy Baborów. ...... Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w ...... akowie, oznaczona w ewidencji jako działka nr ...... o powierzchni 0,0467 ha, która według ewidencji gruntów stanowi grunty orne ...... a), zapisana w KW OP1G/00021229/1. ...... Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono jedną osobę, która w ...... aganym terminie wpłaciła ustalone wadium oraz ...... a zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ...... aniczonym. ...... Osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu nie było. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 4. ...... zł Kwota wadium: 480,00 zł Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 4. ...... Nabywcą przedmiotowej nieruchomości została Pani Jadwiga Fojcik. ...... Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... anie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 13 czerwca 2017 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ...... Baborów. ...... Przewodniczący Komisji Przetargowej  Ewa Samotyj    ...
 • Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 418/5 położonej w Rakowie
  ... Baborów, 2017-06-06     ......   INFORMaCJa O WYNIKU PRZETaRGU W dniu 29 maja 2017 roku o godz. ...... 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg ...... aniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej ...... asność Gminy Baborów. ...... Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w ...... akowie, oznaczona w ewidencji jako działka nr ...... o powierzchni 0,0258 ha, która według ewidencji gruntów stanowi grunty orne ...... a), zapisana w KW OP1G/00021229/1. ...... Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono jedną osobę, która w ...... aganym terminie wpłaciła ustalone wadium oraz ...... a zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ...... aniczonym. ...... Osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu nie było. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 3. ...... zł Kwota wadium: 370,00 zł Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 3. ...... zł (słownie: trzy tysiące siedemset piętnaście złotych). ...... Nabywcą przedmiotowej nieruchomości zostali Państwo Brunon i Barbara Cyranka. ...... Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... anie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 13 czerwca 2017 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ...... Baborów. ...... Przewodniczący Komisji Przetargowej  Ewa Samotyj    ...
 • ĆWICZENIE RENEGADE – w dniach 6 - 8 czerwca 2017 r.
  ... RENEGaDE – w dniach 6 - 8 czerwca 2017 r. ...... odbędzie się ćwiczenie RENEGaDE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. ...... Ćwiczenia przewidują możliwość nadania sygnału alarmowego (syrena) dotyczącego zagrożenia ...... powietrza na wybranych terenach”. ...
 • Informacja o organizacji dyżuru specjalisty ds. funduszy europejskich Lokalnego Punktu Informacyjnego
 • Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym- lokal mieszkalny nr 52A w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  ... G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami ( Dz. ...... 1774 z 30 października 2015r. ...... oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie ...... 1490 z dnia 25 września 2014r. ...... ) Ogłasza I  przetarg ustny  nieograniczony Na sprzedaż ...... alu mieszkalnego nr 52a w Baborowie przy ul. ...... Raciborskiej  o powierzchni użytkowej 26, ...... m2  położonego na parterze budynku. ...... Na projektowany układ funkcjonalny lokalu składa się :jeden pokój z aneksem kuchennym, ...... kuchnia, łazienka z wc. ......  Do lokalu nie przynależy żadne pomieszczenie  gospodarcze. ...... Lokal wyposażony w instalacje wewnętrzne: przyłącz wodno-kanalizacyjny, ...... Brak urządzeń łazienkowych i kuchennych. ...... Lokal usytuowany jest w budynku położonym na działce Nr ...... 0,0166 ha oraz posiada udziały  w dzialkach nr 1242/5 o pow. ...... ha  i 1242/3 o pow. ...... 0,0184 ha zapisanych w KW OP1G/00028922/8. ...... Działki nr 1242/4, 1242/5, 1242/3 położone są na ...... oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów symbolem ...... który stanowi tereny z podstawowym przeznaczeniem dla zabudowy mieszkaniowej ...... Na terenie,o którym mowa dopuszcza się: usługi, handlu, rzemiosła w parterach ...... mieszkalnych wielorodzinnych. ...... Funkcja usługowa z zakresu: handlu, gastronomii, rzemiosła, usług pocztowych, ...... a, a także biura i gabinety. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 22. ...... Wadium wynosi 2. ...... Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się ......  czerwca 2017r. ...... w sali konferencyjnej na I piętrze budynku Urzędu Miejskiego  w ...... aborowie. ...... W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą ...... adium na konto Gminy Baborów w Banku ...... w Baborowie Nr 05 8866 0006 2001 0000 2017 0004 w ...... do 23 czerwca 2017r. ...... ( przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Gminy Baborów). ...... Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i ...... zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od  daty  ...... a przetargu. ...... Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości  w drodze przetargu nie ...... awi się bez  usprawiedliwienia  w ...... i miejscu podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, ...... a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. ...... Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. ...... Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem ...... asadnionej przyczyny. ...... Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać ...... a w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem ...... i sposobem jej zagospodarowania. ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma ...... prawnych w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych ...... ań. ...
 • Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym - działka zabudowana budynkiem w Rakowie 11
  ... G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami ( Dz. ...... 2147 z dnia  14 grudnia  2016r. ...... oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie ...... 1490 z dnia 25 września 2014r. ...... ) Ogłasza I  przetarg ustny  nieograniczony Na sprzedaż ...... ałki nr 72/1 o powierzchni 0,1000ha położonej ...... Rakowie 11, zabudowanej budynkiem, którego stopień zużycia ...... kwalifikuje do remontu kapitalnego lub rozbiórki, zapisanej w KW ...... która w ewidencji gruntów stanowi  grunty rolne zabudowane –Br. ...... Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego ...... obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr ...... – 83/11 z dnia 21 czerwca 2011r. ...... teren obejmujący działkę  Nr 72/1 zlokalizowany na terenie sołectwa Raków zgodnie ze ...... oznaczony jest symbolem 5 Ra-MNUI i stanowi  tereny zabudowy mieszkaniowo ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 14. ...... Wadium wynosi 1430,00 zł. ...... Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w ...... 29 czerwca 2017 r. ...... 10:00 w sali konferencyjnej  na    I piętrze  ...... Urzędu Miejskiego w Baborowie. ...... W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą ...... adium  na konto Gminy Baborów w Banku ...... w Baborowie Nr 05 8866 0006 2001 0000 2017 ...... w terminie do dnia 23 czerwca 2017r. ...... ( przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Gminy Baborów). ...... Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną  jako nabywca ...... o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty ...... a przetargu. ...... Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze przetargu nie stawi ...... bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w ...... awiadomieniu organizator przetargu może ...... od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. ...... Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. ...... Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem ...... asadnionej przyczyny. ...... Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać ...... a w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem ...... i sposobem jej zagospodarowania. ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma ...... prawnych  w rozporządzaniu nią i  nie jest przedmiotem żadnych ...... ań. ...

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
a  katalog  ok  bip  test  wyloguj  firm  s  chroniona  str
Przewodnik po urzędzie: